Gęsta mgła

Data utworzenia 2020-10-31 13:00:01Ważne do 2020-11-01 09:30:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o silnych mgłachPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zobacz  pdf Ogłoszenie o zamówieniu (167 KB)

Zobacz  pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (770 KB)

Zobacz  archive Załączniki do SIWZ (43.48 MB)

Zobacz  archive Formularze do wypełnienia (147 KB)

Zobacz pdf Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 03.06.2020 r. (77 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie: BZP nr 542877-N-2020 w dniu 22 maja 2020 r.

Termin składania ofert: 8 czerwca 2020 r. godz. 1330

Termin otwarcia ofert: 8 czerwca 2020 r. godz. 1400

Zobacz  pdf Ogłoszenie o zamówieniu ul Ostrowiecka (155 KB)

Zobacz  pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (756 KB)

Zobacz  archive Załączniki do SIWZ (11.80 MB)

Zobacz  archive Formularze do wypełnienia (195 KB)

Zobacz pdf Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 03.06.2020 r. (89 KB)

 

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie: BZP nr 542846-N-2020 w dniu 22 maja 2020 r.

Termin składania ofert: 8 czerwca 2020 r. godz. 1300

Termin otwarcia ofert: 8 czerwca 2020 r. godz. 1330

Zobacz  pdf Ogłoszenie o zamówieniu (167 KB)

Zobacz  pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (756 KB)

Zobacz  archive Załączniki do SIWZ (13.79 MB)

Zobacz  archive Formularze do wypełnienia (148 KB)

Zobacz pdf Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 03.06.2020 r. (93 KB)

 

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie: BZP nr 542830-N-2020 w dniu 22 maja 2020 r.

Termin składania ofert: 8 czerwca 2020 r. godz. 1230

Termin otwarcia ofert: 8 czerwca 2020 r. godz. 1300

Zobacz  pdf Ogłoszenie o zamówieniu (150 KB)

Zobacz  pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (760 KB)

Zobacz  archive Załączniki do SIWZ (128.44 MB)

Zobacz  archive Załącznik nr 8 dokumentacja projektowa (109.84 MB)

Zobacz  archive Formularze do wypełnienia (148 KB)

 

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie: BZP nr 542788-N-2020 w dniu 22 maja 2020 r.

Termin składania ofert: 8 czerwca 2020 r. godz. 1200

Termin otwarcia ofert: 8 czerwca 2020 r. godz. 1230

Budowa publicznej drogi gminnej klasy L, łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi w Ostrowcu Świętokrzyskim, w ramach zadania inwestycyjnego: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego - budowa drogi łączącej ul. Furmańską z ul. Chrzanowskiego wraz z drogami bocznymi”

Uwaga:

Zobacz pdf wyjaśnienia do SIWZ 1 (325 KB) oraz pdf wyjaśnienia do SIWZ 2 (217 KB)

 

Zobacz  pdf Ogłoszenie o zamówieniu (169 KB)

Zobacz  pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (804 KB)

Zobacz  archive Załączniki do SIWZ (18.55 MB)

Zobacz  archive Formularze do wypełnienia (472 KB)

Dokumentacja projektowa do pobrania pod adresem:

http://download.um.ostrowiec.pl/dokumentacja_projektowa_zal_nr_8.zip

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie: BZP Nr 535254-N-2020 w dniu 22 maja 2020 r.

Termin składania ofert: 8 czerwca 2020 r. godz. 1130

Termin otwarcia ofert: 8 czerwca 2020 r. godz. 1200

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (270 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (762 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (8.45 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (140 KB)

Procedura: Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie w BZP Nr 5336549-N-2020 z dnia 14 maja 2020 roku

Termin składania ofert: 29 maja 2020 r. godzina 1030

Termin otwarcia ofert: 29 maja 2020 r. godzina 1100

Uwaga! Komunikat dla Wykonawców dot. sesji on-line z otwarcia ofert w postępowaniu

Zobacz pdf Komunikat dla Wykonawców (82 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (143 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (792 KB)

Zobacz archive Załączniki do SIWZ (2.05 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (146 KB)

Procedura: Przetarg nieograniczony

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 533019 w dniu 21 kwietnia 2020 r.

Termin składania ofert: 29 kwietnia 2020 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 29 kwietnia 2020 r. godz. 1000