UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Roboty budowlane polegające na utwardzeniu placu targowego wraz z instalacją  wewnętrzną odwodnienia i rozbudową instalacji oświetlenia placu targowego przy ulicy Słowackiego w Ostrowcu Świętokrzyskim zgodnie z projektem budowlanym i wykonawczym w ramach zadania budżetowego pn: ,,Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – zagospodarowanie placu targowego

Zobacz  pdf Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (165 KB)

Zobacz   pdf Zmiana treści SWZ z dnia 11.03.2021 (218 KB)

Zobacz pdf Odpowiedzi na zapytania do SWZ z dnia 10.03.2021r. (272 KB)

Zobacz document Zmiana treści SWZ z dnia 09.03.2021r. (69 KB)

Zobacz pdf Ogłoszenie o zamówieniu (112 KB)

Zobacz pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia (932 KB)

Zobacz archive Załączniki do SWZ (34.91 MB)

Zobacz archive Formularze do wypełnienia (594 KB)

Procedura: tryb podstawowy bez negocjacji

Ogłoszenie: w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2021/BZP 00012384/01 w dniu 2 marca 2021 r.

Termin składania ofert: 17 marca 2021 roku, godzina 1000

Termin otwarcia ofert: 17 marca 2021 roku, godzina 1100

Sprzedaż dwóch niezabudowanych nieruchomości, stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Nowe Piaski (Obr. 5, ark. 2).

1. działki nr 135/3 o powierzchni 0,1467 ha, objętej księgą wieczystą KI1O/00069191/6;

2. działek nr 135/4 i 223/3, stanowiących jedną nieruchomość o powierzchni 0,1737 ha, objętej księgą wieczystą KI1O/00069192/3.

 

Zobacz pdf Ogłoszenie o przetargach (317 KB)

Procedura: przetargi ustne nieograniczone

Termin przetargów: 30 marca 2021 r. godzina 1000 i 1030

Zobacz pdf informację o kwocie przeznaczonej na finansowanie zamówienia (124 KB)

Zobacz  pdf Ogłoszenie o zamówieniu 02 02 2021 (2.62 MB)

Zobacz  pdf Specyfikacja Warunków Zamówienia (735 KB)

Zobacz  archive Załączniki do SWZ (1.21 MB)

Zobacz  archive Formularze do wypełnienia (58 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 2021/BZP 00004884/01 z dnia 2 lutego 2021 roku

Termin składania ofert: 10 lutego 2021 roku, godzina 1000

Termin otwarcia ofert: 10 lutego 2021 roku, godzina 1100

Sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, oznaczonej jako działka gruntu nr 43/1 (obr. 35, ark. 1) o powierzchni 0,2043 ha, położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. dr Adama Wardyńskiego 26, objętej księgą wieczystą Nr KI1O/00021051/5

Zobacz   pdf ogłoszenie o przetargu (327 KB)

Procedura: przetarg ustny nieograniczony

Termin przetargu: 29 marca 2021 r. godzina 1000

Roboty związane z przebudową i termomodernizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego z wewnętrznymi i zewnętrznymi instalacjami wraz z budową przyłącza kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych z budynku przy ul. Osadowej 6 w ramach zadania budżetowego pn.: „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – modernizacja budynków wielorodzinnych przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej” oraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku przy ul. Osadowej 6 w ramach zadania budżetowego „Rewitalizacja obszarów zdegradowanych o silnym potencjale gospodarczym, społecznym i rekreacyjno-kulturowym na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego – zagospodarowanie terenu przy ul. Osadowej, Świętokrzyskiej i Parkowej”

Zobacz pdf odpowiedzi na pytania Wykonawcy do SIWZ z dnia 7 stycznia 2021 r. (230 KB)

Zobacz  pdf Ogłoszenie o zamówieniu (146 KB)

Zobacz  pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (878 KB)

Zobacz  archive Załączniki do SIWZ (70.97 MB)

Pobierz  archive Formularze do wypełnienia (454 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie BZP Nr 775420-N-2020 w dniu 30 grudnia 2020 r.

Termin składania ofert: 19 stycznia 2021 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 19 stycznia 2021 r. godz. 1000

Zobacz  pdf Ogłoszenie o zamówieniu (156 KB)

Zobacz  pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (645 KB)

Zobacz  archive Załączniki do SIWZ (1.10 MB)

Pobierz  archive Formularze do wypełnienia (72 KB)

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie: BZP Nr 765948-N-2020 z dnia 11 grudnia 2020 r.

Termin składania ofert: 21 grudnia 2020 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 21 grudnia 2020 r. godz. 1000

Zobacz  pdf Ogłoszenie o zamówieniu (162 KB)

Zobacz  pdf Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (687 KB)

Zobacz  archive Załączniki do SIWZ (1.73 MB)

Pobierz  archive Formularze do wypełnienia (133 KB)

 

Procedura: przetarg nieograniczony

Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych z dnia 25 listopada 2020 roku, pod nr 615286-N-2020

Termin składania ofert: 3 grudnia 2020 r. godz. 0930

Termin otwarcia ofert: 3 grudnia 2020 r. godz. 1000