UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

pdf Zapytanie ofertowe (329 KB)

pdf Wzór umowy (310 KB)

pdf Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (687 KB)

termin składania ofert: 05.01.2021r., godz. 10:00

zamawiający: Wydział Infrastruktury Komunalnej

Gmina Ostrowiec Świętokrzyski – Urząd Miasta, Wydział Planowania i Rozwoju ref. d.s. Promocji i Komunikacji Społecznej zaprasza do składania ofert na „Publikowanie Informatora Samorządowego” w gazecie lokalnej – tygodniku obejmującym swoim zasięgiem teren miasta Ostrowca Świętokrzyskiego.

Ogłoszenie - pdf pobierz (99 KB)

Wzór umowy -

Termin składania ofert: 28.12.2020r., godz. 10:00

zamawiający: Wydział Planowania i Rozwoju