Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Radni

 

 

Informujemy, że z Radnymi Rady Miasta można kontaktować się drogą elektroniczną, jak również za pośrednictwem Referatu ds. obsługi i funkcjonowania Rady Miasta Wydziału Organizacyjno- Prawnego UM - tel. +48 41 2672124.

Korespondencję do radnych Rady Miasta można kierować do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego:

Rada Miasta
ul. J.Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

 

Radni Rady Miasta według okręgów wyborczych: