Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

Informacja dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych - zmiana w związku z telefonami

 Treść

Zebrania sprawozdawcze w Radach Osiedli

Na podstawie § 63 ust. 1 Statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, przed upływem pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego Zarząd każdego Osiedla zobowiązany jest złożyć Radzie Osiedla roczne sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo - finansowego oraz ze swojej działalności na Ogólnym Zebraniu Mieszkańców.

pdf Wykaz zebrań sprawozdawczych w Radach Osiedli za 2017 r. (163 KB)

Statuty Rad Osiedli

Statuty wszystkich Rad Osiedli mają jednakowe brzmienie - różnią się tylko numerem uchwały i nazwą osiedla.

pdf Uchwała Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostki pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (87 KB)

default Uchwała Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w sprawie nadania statutu jednostki pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (8 KB)

default Załącznik do uchwały Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w sprawie nadania statutu jednostki pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (4 KB)

Podział Rad Osiedli