Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zebrania sprawozdawcze w Radach Osiedli

Na podstawie § 63 ust. 1 Statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, przed upływem pierwszego kwartału następnego roku kalendarzowego Zarząd każdego Osiedla zobowiązany jest złożyć Radzie Osiedla roczne sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo - finansowego oraz ze swojej działalności na Ogólnym Zebraniu Mieszkańców.

   pdf Harmonogram zebrań sprawozdawczych rad osiedli za 2019 r. (28 KB)

 Z dniem 11 marca br. zebrania sprawozdawcze Rad Osiedli zostają zawieszone do odwołania!

 

Statuty Rad Osiedli

Statuty wszystkich Rad Osiedli mają jednakowe brzmienie - różnią się tylko numerem uchwały i nazwą osiedla.

pdf Uchwała Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu jednostki pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (87 KB)

default Uchwała Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w sprawie nadania statutu jednostki pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (8 KB)

default Załącznik do uchwały Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w sprawie nadania statutu jednostki pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski (4 KB)

Podział Rad Osiedli