Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Folder 1999

default Uchwała Nr XVIII/195/1999 Popularny

Publikujący 205 pobrań

z dnia 28-10-1999 - w sprawie: wydzierżawienia gruntu położonego w Ostrowcu Św. przy uI.Grabowieckiej

default Uchwała Nr XVIII/194/1999 Popularny

Publikujący 202 pobrań

z dnia 28-10-1999 - w sprawie przyznania lokalu komunalnego

default Uchwała Nr XVIII/193/1999 Popularny

Publikujący 204 pobrań

z dnia 28-10-1999 - zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

default Uchwała Nr XVIII/192/1999 Popularny

Publikujący 200 pobrań

z dnia 28-10-1999 - w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

default Uchwała Nr XVIII/191/1999 Popularny

Publikujący 207 pobrań

z dnia 28-10-1999 - w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

default Uchwała Nr XVIII/190/1999 Popularny

Publikujący 209 pobrań

z dnia 28-10-1999 - w sprawie: powołania w Ostrowcu Świętokrzyskim lokalnej agencji rozwoju

default Uchwała Nr XVIII/189/1999 Popularny

Publikujący 209 pobrań

z dnia 28-10-1999 - w sprawie Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społeczego Spółka z o.o.

default Uchwała Nr XVIII/188/1999 Popularny

Publikujący 207 pobrań

z dnia 28-10-1999 - w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Kielcach i Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz członków Kolegium d/s Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XVII/187/1999 Popularny

Publikujący 216 pobrań

z dnia 07-10-1999 - w sprawie wyrażenia stanowiska w przedmiocie wykonywania przez Zarządców dróg publicznych obowiązków w zakresie właściwego utrzymania dróg na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała Nr XVII/186/1999 Popularny

Publikujący 210 pobrań

z dnia 07-10-1999 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowca Świętokrzys­kiego na 1999 rok

default Uchwała Nr XVII/185/1999 Popularny

Publikujący 208 pobrań

z dnia 07-10-1999 - w sprawie : zaciągnięcia pożyczek długoterminowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

default Uchwała Nr XVII/184/1999 Popularny

Publikujący 210 pobrań

z dnia 07-10-1999 - w sprawie nadania nazw nowopowstałym ulicom położonym na terenie miasta. Ostrowca Świętokrzyskiego w dzielnicy Kolonia Robotnicza i Henryków-Piaski

default Uchwała Nr XVII/183/1999 Popularny

Publikujący 203 pobrań

z dnia 07-10-1999 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wynikłego z umowy pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Przedsiębiorstwem Instalacji Przemysłowych "INSTAL LUBLIN" S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Lucyny Herc 7 na wykonanie robót p.n." Budowa kanału sanitarnego z rur kanalizacyjnych PCV o 0,25m długości 101,5 mb i o 0,2m długości 1075,5 mb wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym z rur PCV 0 110mm długości 126,5 mb odprowadzającym ścieki z terenu Targowiska Miejskiego i ulic : Słowackiego, Cegielnianej, Furmańskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim"

default Uchwała Nr XVII/182/1999 Popularny

Publikujący 202 pobrań

z dnia 07-10-1999 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wynikłego z umowy pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Przedsiębiorstwem Budowlano-Usługowym "UNIBET" Sp. z o.o. z siedzibą w Kunowie ul. Warszawska 48 na wykonanie robót p.n." Budowa schodów terenowych na skarpie wzdłuż ciągu pieszego od ul. Denkowskiej do Targowiska Miejskiego w Ostrowcu Św"

default Uchwała Nr XVII/181/1999 Popularny

Publikujący 209 pobrań

z dnia 07-10-1999 - w sprawie regulaminu przyznawania nagrody dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała Nr XVII/180/1999 Popularny

Publikujący 215 pobrań

z dnia 07-10-1999 - w sprawie organizacji nauki pływania uczniów klas II - gich szkół podstawowych

default Uchwała Nr XVII/179/1999 Popularny

Publikujący 198 pobrań

z dnia 07-10-1999 - zmieniająca uchwałę w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych

default Uchwała Nr XVII/178/1999 Popularny

Publikujący 203 pobrań

z dnia 07-10-1999 - w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości

default Uchwała Nr XVII/177/1999 Popularny

Publikujący 211 pobrań

z dnia 07-10-1999 - w sprawie wynajęcia przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o. w Ostrowcu Św. lokalu użytkowego bez przeprowadzania przetargu

default Uchwała Nr XVII/176/1999 Popularny

Publikujący 203 pobrań

z dnia 07-10-1999 - w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała Nr XVII/175/1999 Popularny

Publikujący 208 pobrań

z dnia 07-10-1999 - w sprawie: użyczenia Wyższej Szkole Biznesu i  nieruchomości zabudowanej budynkiem hotelowym i wymiennikownią

default Uchwała Nr XVII/174/1999 Popularny

Publikujący 198 pobrań

z dnia 07-10-1999 - w sprawie przyznania lokalu komunalnego

default Uchwała Nr XVII/173/1999 Popularny

Publikujący 202 pobrań

z dnia 07-10-1999 - w sprawie przyznania lokalu komunalnego

default Uchwała Nr XVI/172/1999 Popularny

Publikujący 207 pobrań

z dnia 09-09-1999 - w sprawie zmiany nazwy ulicy

default Uchwała Nr XVI/171/1999 Popularny

Publikujący 204 pobrań

z dnia 09-09-1999 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 1999 rok

default Uchwała Nr XVI/170/1999 Popularny

Publikujący 206 pobrań

z dnia 09-09-1999 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wynikłego z umowy zawartej pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Świętokrzyskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych "TRAKT" "ŚPRD-TRAKT"  sp.z.o.o. Kielce z siedzibą w Górkach Szczukowskich na wykonanie robót p.n." Budowa ulicy Jodłowej- długości 673,37 mb z wjazdami do posesji (bez chodników i zieleńców) i kanalizacji deszczowej w ulicy Jodłowej - długości 620 mb. w Ostrowcu Świętokrzyskim "

default Uchwała Nr XVI/169/1999 Popularny

Publikujący 195 pobrań

z dnia 09-09-1999 - w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do dokonywania czynności prawnych w zakresie nabywania nieruchomości

default Uchwała Nr XVI/168/1999 Popularny

Publikujący 210 pobrań

z dnia 09-09-1999 - w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do dokonywania czynności prawnych w zakresie nabywania nieruchomości

default Uchwała Nr XVI/167/1999 Popularny

Publikujący 203 pobrań

z dnia 09-09-1999 - w sprawie sprzedaży działek budowlanych

default Uchwała Nr XVI/165/1999 Popularny

Publikujący 206 pobrań

z dnia 09-09-1999 - w sprawie powołania Zespołu do spraw wyboru ławników ludowych i członków Kolegium do Spraw Wykroczeń

default Uchwała Nr XVI/164/1999 Popularny

Publikujący 210 pobrań

z dnia 09-09-1999 - w sprawie polityki mieszkaniowej miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w latach 1999-2004r

default Uchwała Nr XVI/163/1999 Popularny

Publikujący 240 pobrań

z dnia 09-09-1999 - w sprawie polityki mieszkaniowej miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w latach 1999-2004r

default Uchwała Nr XV/162/1999 Popularny

Publikujący 209 pobrań

z dnia 09-07-1999 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowca Świętokrzys­kiego na 1999 rok

default Uchwała Nr XV/161/1999 Popularny

Publikujący 213 pobrań

z dnia 09-07-1999 - zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań

default Uchwała Nr XV/160/1999 Popularny

Publikujący 219 pobrań

z dnia 09-07-1999 - w sprawie: wyboru banku do obsługi bankowej budżetu Gminy Ostrowiec Św.

default Uchwała Nr XV/158/1999 Popularny

Publikujący 222 pobrań

z dnia 09-07-1999 - w sprawie przyznania lokalu komunalnego

default Uchwała Nr XV/157/1999 Popularny

Publikujący 217 pobrań

z dnia 09-07-1999 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu targowisk miejskich

default Uchwała Nr XV/156/1999 Popularny

Publikujący 219 pobrań

z dnia 09-07-1999 - w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do czynności prawnych w zakresie nabywania nieruchomości

default Uchwała Nr XV/155/1999 Popularny

Publikujący 234 pobrań

z dnia 09-07-1999 - w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Nr 5, części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

default Uchwała Nr XV/154/1999 Popularny

Publikujący 225 pobrań

z dnia 09-07-1999 - w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Nr 4. części miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego dzielnicy "Śródmieście" w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XV/153/1999 Popularny

Publikujący 220 pobrań

z dnia 09-07-1999 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała Nr XV/152/1999 Popularny

Publikujący 234 pobrań

z dnia 09-07-1999 - w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Ostrowiec Św. - Zarządem Miasta a Powiatem Ostrowieckim - Zarządem Powiatu dotyczący budowy wspólnego Zintegrowanego Systemu Informatycznego

default Uchwała Nr XV/151/1999 Popularny

Publikujący 213 pobrań

z dnia 09-07-1999 - w sprawie :zawarcia umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

default Uchwała Nr XV/150/1999 Popularny

Publikujący 247 pobrań

z dnia 09-07-1999 - w sprawie utworzenia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów "Janik" - Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

default Uchwała Nr XV/149/1999 Popularny

Publikujący 272 pobrań

z dnia 09-07-1999 - w sprawie powołania Komisji d/s Strategi Ekorozwoju w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała Nr XV/148/1999 Popularny

Publikujący 228 pobrań

z dnia 09-07-1999 - w sprawie: opracowania programu zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała Nr XV/147/1999 Popularny

Publikujący 266 pobrań

z dnia 09-07-1999 - w sprawie przyjęcia   informacji o stanie ochrony środowiska w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski w latach 1997-1998

default Uchwała Nr XV/146/1999 Popularny

Publikujący 225 pobrań

z dnia 09-07-1999 - w sprawie opłat za korzystanie ze świadczeń    publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Św.

default Uchwała Nr XV/145/1999 Popularny

Publikujący 231 pobrań

z dnia 09-07-1999 - w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Publicznych Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XV/144/1999 Popularny

Publikujący 226 pobrań

z dnia 09-07-1999 - w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Publicznych Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim