UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Folder 1999

default Uchwała Nr XV/143/1999 Popularny

Publikujący 175 pobrań

z dnia 09-07-1999 - w sprawie nadania Statutu Zespołowi Szkół Publicznych Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XV/142/1999 Popularny

Publikujący 198 pobrań

z dnia 09-07-1999 - w sprawie nadania statutu Publicznego Gimnazjum nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XV/141/1999 Popularny

Publikujący 169 pobrań

z dnia 09-07-1999 - w sprawie nadania statutu Publicznego Gimnazjum nr 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XIV/140/1999 Popularny

Publikujący 173 pobrań

z dnia 18-06-1999 - w sprawie nadania honorowego obywatelstwa miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

default Uchwała Nr XIV/139/1999 Popularny

Publikujący 183 pobrań

z dnia 18-06-1999 - w sprawie odnowienia aktu współpracy pomiędzy miastem Ostrowiec Świętokrzyski a Gennevilliers

default Uchwała Nr XIII/138/1999 Popularny

Publikujący 171 pobrań

z dnia 15-06-1999 - w sprawie odwołania radnego ze składu Komisji Rady Miejskiej oraz zmiany uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rady Miejskiej spośród radnych

default Uchwała Nr XIII/137/1999 Popularny

Publikujący 175 pobrań

z dnia 16-06-1999 - w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu  Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XIII/136/1999 Popularny

Publikujący 204 pobrań

z dnia 17-06-1999 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 1999 rok

default Uchwała Nr XIII/135/1999 Popularny

Publikujący 174 pobrań

z dnia 18-06-1999 - w sprawie: zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ostrowiec za I półrocze roku budżetowego

default Uchwała Nr XIII/134/1999 Popularny

Publikujący 181 pobrań

z dnia 19-06-1999 - w sprawie ustanowienia Dnia Pracownika Samorządowego na terenie Miasta Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała Nr XIII/133/1999 Popularny

Publikujący 176 pobrań

z dnia 20-06-1999 - w sprawie przejęcia darowizny na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała Nr XIII/132/1999 Popularny

Publikujący 177 pobrań

z dnia 21-06-1999 - w sprawie: nabycia od Huty "Ostrowiec" S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz prawa własności   położonych na nim budynków

default Uchwała Nr XIII/131/1999 Popularny

Publikujący 214 pobrań

z dnia 22-06-1999 - w sprawie przeniesienia własności na rzecz Pana Andrzeja Plenkiewicza

default Uchwała Nr XIII/130/1999 Popularny

Publikujący 176 pobrań

z dnia 23-06-1999 - w sprawie: sprzedaży nieruchomości gminnych

default Uchwała Nr XIII/129/1999 Popularny

Publikujący 176 pobrań

z dnia 24-06-1999 - w sprawie: sprzedaży działki budowlanej

default Uchwała Nr XIII/128/1999 Popularny

Publikujący 179 pobrań

z dnia 25-06-1999 - w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XIII/127/1999 Popularny

Publikujący 183 pobrań

z dnia 26-06-1999 - w sprawie powołania komisji konkursowej dla przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XIII/126/1999 Popularny

Publikujący 177 pobrań

z dnia 27-06-1999 - zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu targowisk miejskich

default Uchwała Nr XIII/125/1999 Popularny

Publikujący 174 pobrań

z dnia 28-06-1999 - zmieniająca uchwałę w sprawie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XIII/124/1999 Popularny

Publikujący 173 pobrań

z dnia 29-06-1999 - w sprawie przyznania lokalu komunalnego

default Uchwała Nr XII/123/1999 Popularny

Publikujący 178 pobrań

z dnia 25-05-1999 - w sprawie przyspieszenia procesu inwestycyjnego budowy zbiornika wodnego "Wióry " na rzece Świślinie

default Uchwała Nr XII/122/1999 Popularny

Publikujący 181 pobrań

z dnia 25-05-1999 - w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim w obliczu zagrożeń wynikających z restrukturyzacji hutnictwa

default Uchwała Nr XI/121/1999 Popularny

Publikujący 173 pobrań

z dnia 29-04-1999 - w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 1998 r.

default Uchwała Nr XI/120/1999 Popularny

Publikujący 173 pobrań

z dnia 29-04-1999 - zmieniająca uchwałę w sprawie  nabycia udziału w nieruchomości położonej przy ulicy Samsonowicza 18 w Ostrowcu Św.

default Uchwała Nr XI/119/1999 Popularny

Publikujący 177 pobrań

z dnia 29-04-1999 - w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 1998 rok.

default Uchwała Nr XI/118/1999 Popularny

Publikujący 200 pobrań

z dnia 29-04-1999 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 1999 rok.

default Uchwała Nr XI/117/1999 Popularny

Publikujący 188 pobrań

z dnia 29-04-1999 - zmieniająca uchwałę w sprawie diet oraz kosztów podróży służbowych dla radnych oraz członków Komisji spoza Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XI/116/1999 Popularny

Publikujący 183 pobrań

z dnia 29-04-1999 - w sprawie wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego

default Uchwała Nr XI/115/1999 Popularny

Publikujący 201 pobrań

z dnia 29-04-1999 - w sprawie regulaminu targowisk miejskich

default Uchwała Nr XI/114/1999 Popularny

Publikujący 191 pobrań

z dnia 29-04-1999 - w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy miejsc sprzedaży i warunków sprzedaży napojów alkoholowych oraz ustalenia szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz kontroli przestrzegania zasad sprzedaży tych napojów

default Uchwała Nr XI/99/1999 Popularny

Publikujący 170 pobrań

z dnia 29-04-1999 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach wielomieszkaniowych stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XI/98/1999 Popularny

Publikujący 168 pobrań

z dnia 29-04-1999 - w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

default Uchwała Nr XI/97/1999 Popularny

Publikujący 168 pobrań

z dnia 29-04-1999 - w sprawie obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe

default Uchwała Nr IX/85/1999 Popularny

Publikujący 168 pobrań

z dnia 26-02-1999 - w sprawie: ustalenia stawki za przyjęcie odpadów na składowisko komunalne "Janik"

default Uchwała Nr IX/81/1999 Popularny

Publikujący 163 pobrań

z dnia 26-02-1999 - w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 13 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr IX/74/1999 Popularny

Publikujący 172 pobrań

z dnia 26-02-1999 - w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 6 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr IX/70/1999 Popularny

Publikujący 168 pobrań

z dnia 26-02-1999 - likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr VII/51/1999 Popularny

Publikujący 165 pobrań

z dnia 28-01-1999 - w sprawie wprowadzenia wymogu uzyskania zezwolenia na zarobkowy przewóz osób taksówką