Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Folder 2000

default Uchwała Nr XXXII/564/2000 Popularny

Publikujący 457 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2001 rok

default Uchwała Nr XXXII/563/2000 Popularny

Publikujący 454 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej za niektóre czynności urzędowe

default Uchwała Nr XXXII/562/2000 Popularny

Publikujący 455 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości należących do przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała Nr XXXII/561/2000 Popularny

Publikujący 511 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2001

default Uchwała Nr XXXII/560/2000 Popularny

Publikujący 450 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2001

default Uchwała Nr XXXII/559/2000 Popularny

Publikujący 464 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2001

default Uchwała Nr XXXII/558/2000 Popularny

Publikujący 468 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, określenia zasad poboru, terminów płatności oraz zakresu zwolnień na rok 2001

default Uchwała Nr XXXII/557/2000 Popularny

Publikujący 475 pobrań

z dnia 29-12-2000 - zmieniająca uchwałe w sprawie zasad systemu taryfowego, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XXXII/556/2000 Popularny

Publikujący 469 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

default Uchwała Nr XXXII/555/2000 Popularny

Publikujący 793 pobrań

z dnia 29-12-2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2000 rok

default Uchwała Nr XXXII/554/2000 Popularny

Publikujący 509 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie sprzedaży Miejskim Wodociągom i Kanalizacji Spółka z o.o. w Ostrowcu Św. składników majątkowych stanowiących własność Gminy Ostrowiec Św.

default Uchwała Nr XXXII/553/2000 Popularny

Publikujący 482 pobrań

z dnia 29-12-2000 - W sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrowcu Św.

default Uchwała Nr XXXII/552/2000 Popularny

Publikujący 490 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Miejskich Wodociągów i   Kanalizacji Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XXXII/551/2000 Popularny

Publikujący 484 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie akceptacji aneksu nr 2 do umowy nr Or 369/99 z dnia 29.12.99 roku pomiędzy Gminą Ostrowiec Św. - Zarządem Miasta a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym "HUTNIK" spółka z.o.o z siedzibą w Ostrowcu Św. ul.Gulińskiego 23 w sprawie konserwacji oświetlenia ulicznego

default Uchwała Nr XXXII/550/2000 Popularny

Publikujący 473 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie : zasad korzystania przez przewoźników z przystanków autobusowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

default Uchwała Nr XXXII/549/2000 Popularny

Publikujący 480 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie użyczenia gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie ośrodka rekreacyjne- wypoczynkowego „GUTWIN"

default Uchwała Nr XXXII/548/2000 Popularny

Publikujący 450 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie   rozwiązania prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała Nr XXXII/547/2000 Popularny

Publikujący 443 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie rozwiązania prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała Nr XXXII/546/2000 Popularny

Publikujący 479 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie   najmu gruntu położonego w Ostrowcu Św. przy ul. Długa/Kolonia Robotnicza

default Uchwała Nr XXXII/545/2000 Popularny

Publikujący 453 pobrań

z dnia 29-12-2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie stawek czynszu najmu i dzierżawy za nieruchomości gruntowe Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała Nr XXXII/544/2000 Popularny

Publikujący 419 pobrań

z dnia 29-12-2000 - zmieniająca uchwale w sprawie modernizacji układu komunikacyjnego na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

default Uchwała Nr XXXII/543/2000 Popularny

Publikujący 459 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie: rozpatrzenia zarzutu P. Grażyny i Andrzeja Glibowskich do projektu zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego obejmującej obszar ograniczony ulicami: Graniczną, Grabowieckąi Las Rzeczki

default Uchwała Nr XXXII/542/2000 Popularny

Publikujący 481 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Państwa Henryka Łata, Krystyny Ploetz, Stanisława Łata, Henryka Łata, Barbary Sprzeczka, Marii Nowak, Moniki Łata do projektu zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego    miasta    Ostrowca    Świętokrzyskiego    obejmującej    obszar ograniczony ulicami: Graniczną, Grabowieckąi Las Rzeczki

default Uchwała Nr XXXII/541/2000 Popularny

Publikujący 440 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Pana Janusza Pałki do projektu zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego obejmującej obszar ograniczony ulicami: Graniczną, Grabowiecką i Las Rzeczki

default Uchwała Nr XXXII/540/2000 Popularny

Publikujący 450 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie: rozpatrzenia wspólnego zarzutu Panów Jerzego Pałki i Janusza Pałki do projektu zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego obejmującej obszar ograniczony ulicami: Graniczną, Grabowieckąi Las Rzeczki

default Uchwała Nr XXXII/539/2000 Popularny

Publikujący 441 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Pana Daniela Pałki do projektu zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego obejmującej obszar ograniczony ulicami:

default Uchwała Nr XXXII/538/2000 Popularny

Publikujący 449 pobrań

z dnia 29-12-2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu targowisk miejskich

pdf Uchwała Nr XXXII/537/2000 Popularny

Publikujący 451 pobrań

Pobierz (pdf, 119 KB)

RM_XXXII_537_20001229.pdf

z dnia 29-12-2000 - Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

default Uchwała Nr XXXII/536/2000 Popularny

Publikujący 457 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczy-cieli szkól nie wymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Św. w tym pedagogów (psychologów)

default Uchwała Nr XXXII/535/2000 Popularny

Publikujący 432 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie przejęcia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

default Uchwała Nr XXXII/534/2000 Popularny

Publikujący 459 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

default Uchwała Nr XXXII/533/2000 Popularny

Publikujący 446 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wynikłego z zamówienia publicznego na „dostawę elementów i wykonanie strukturalnej sieci komputerowej dla potrzeb zintegrowanego systemu informatycznego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski"

default Uchwała Nr XXXII/532/2000 Popularny

Publikujący 438 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie: ustalenia Statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Osiedla „ Koszary"

default Uchwała Nr XXXII/531/2000 Popularny

Publikujący 408 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie: ustalenia Statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Osiedla „ Złotej Jesieni"

default Uchwała Nr XXXII/530/2000 Popularny

Publikujący 399 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie: ustalenia Statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Osiedla „ Piaski - Henryków"

default Uchwała Nr XXXII/529/2000 Popularny

Publikujący 428 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie: ustalenia Statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Osiedla „ Stawki"

default Uchwała Nr XXXII/528/2000 Popularny

Publikujący 414 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie: ustalenia Statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Osiedla „ Pułanki"

default Uchwała Nr XXXII/527/2000 Popularny

Publikujący 406 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie: ustalenia Statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Osiedla „ Denków"

default Uchwała Nr XXXII/526/2000 Popularny

Publikujący 412 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie: ustalenia Statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Osiedla „ Ogrody"

default Uchwała Nr XXXII/525/2000 Popularny

Publikujący 398 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie: ustalenia Statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Osiedla „ Rosochy"

default Uchwała Nr XXXII/524/2000 Popularny

Publikujący 400 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie: ustalenia Statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Osiedla „Gutwin"

default Uchwała Nr XXXII/523/2000 Popularny

Publikujący 397 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie: ustalenia Statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Osiedla „Słoneczne"

default Uchwała Nr XXXII/522/2000 Popularny

Publikujący 381 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie: ustalenia Statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Osiedla „ 25 - lecia PRL"

default Uchwała Nr XXXII/521/2000 Popularny

Publikujący 359 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie: ustalenia Statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Osiedla „ Trójkąt"

default Uchwała Nr XXXII/520/2000 Popularny

Publikujący 349 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie: ustalenia Statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Osiedla „ Sienkiewiczowskie"

default Uchwała Nr XXXII/519/2000 Popularny

Publikujący 338 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie: ustalenia Statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Osiedla „ Kolonia Robotnicza"

default Uchwała Nr XXXII/518/2000 Popularny

Publikujący 337 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie: ustalenia Statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Osiedla „ Kuźnia"

default Uchwała Nr XXXII/517/2000 Popularny

Publikujący 347 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie: ustalenia Statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Osiedla „ Częstocice"

default Uchwała Nr XXXII/516/2000 Popularny

Publikujący 328 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie: ustalenia Statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Osiedla „ Hutnicze"

default Uchwała Nr XXXII/515/2000 Popularny

Publikujący 357 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie: ustalenia Statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Osiedla „ Ludwików"