Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 
A- A A+
        

|    Szukaj      |    

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Folder 2000

default Uchwała Nr XXX/463/2000 Popularny

Publikujący 174 pobrań

z dnia 05-10-2000 - w sprawie ustanowienia użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz nieodpłatnego przeniesienia własności budynków.

default Uchwała Nr XXX/462/2000 Popularny

Publikujący 168 pobrań

z dnia 05-10-2000 - w sprawie sprzedaży nieruchomości gminnych

default Uchwała Nr XXX/461/2000 Popularny

Publikujący 164 pobrań

z dnia 05-10-2000 - w sprawie sprzedaży nieruchomości

default Uchwała Nr XXX/460/2000 Popularny

Publikujący 169 pobrań

z dnia 05-10-2000 - w sprawie najmu nieruchomości położonej w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul.Żabiej

default Uchwała Nr XXX/459/2000 Popularny

Publikujący 174 pobrań

z dnia 05-10-2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała Nr XXX/458/2000 Popularny

Publikujący 169 pobrań

z dnia 05-10-2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach, urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych oraz usuwania odpadów na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

default Uchwała Nr XXX/457/2000 Popularny

Publikujący 167 pobrań

z dnia 05-10-2000 - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

default Uchwała Nr XXX/456/2000 Popularny

Publikujący 187 pobrań

z dnia 05-10-2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowca Święto-krzyskiego na 2000 rok

default Uchwała Nr XXIX/455/2000 Popularny

Publikujący 163 pobrań

z dnia 24-08-2000 - w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

default Uchwała Nr XXIX/454/2000 Popularny

Publikujący 171 pobrań

z dnia 24-08-2000 - w sprawie diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XXIX/453/2000 Popularny

Publikujący 169 pobrań

z dnia 24-08-2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej

default Uchwała Nr XXIX/452/2000 Popularny

Publikujący 163 pobrań

z dnia 24-08-2000 - w sprawie nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Ostrowcu Św. przy ul. Świętokrzyskiej

default Uchwała Nr XXIX/451/2000 Popularny

Publikujący 164 pobrań

z dnia 24-08-2000 - w sprawie 1 Zjazdu Absolwentów Technikum Hutniczo - Mechanicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XXIX/450/2000 Popularny

Publikujący 169 pobrań

z dnia 24-08-2000 - zmieniająca uchwalę w sprawie nadania Statutu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XXIX/449/2000 Popularny

Publikujący 165 pobrań

z dnia 24-08-2000 - w sprawie połączenia Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim.

default Uchwała Nr XXIX/448/2000 Popularny

Publikujący 166 pobrań

z dnia 24-08-2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu dla Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XXIX/447/2000 Popularny

Publikujący 166 pobrań

z dnia 24-08-2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Miejskiemu Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XXIX/446/2000 Popularny

Publikujący 172 pobrań

z dnia 24-08-2000 - w sprawie akceptacji aneksu nr 1 do umowy nr Or 369/99 z dnia 29.12.99 roku pomiędzy Gminą Ostrowiec Św. - Zarządem Miasta a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym "HUTNIK" spółka z.o.o w sprawie konserwacji oświetlenia ulicznego

default Uchwała Nr XXIX/445/2000 Popularny

Publikujący 176 pobrań

z dnia 24-08-2000 - w sprawie akceptacji projektu aneksu nr 1/2000 do umowy nr 51/98 pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski, a "Bazą Ogrodniczą" sp.z.o.o, ul.Żeromskiego 37 w Ostrowcu Św-skim.

default Uchwała Nr XXIX/444/2000 Popularny

Publikujący 173 pobrań

z dnia 24-08-2000 - w sprawie obowiązkowej deratyzacji

default Uchwała Nr XXIX/443/2000 Popularny

Publikujący 165 pobrań

z dnia 24-08-2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała Nr XXIX/442/2000 Popularny

Publikujący 172 pobrań

z dnia 24-08-2000 - w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego

default Uchwała Nr XXIX/441/2000 Popularny

Publikujący 174 pobrań

z dnia 24-08-2000 - w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała Nr XXIX/440/2000 Popularny

Publikujący 175 pobrań

z dnia 24-08-2000 - uchylająca   uchwałę  w  sprawie  przeniesienia  własności   na   rzecz  Pana Andrzeja Plenkiewicza

default Uchwała Nr XXIX/439/2000 Popularny

Publikujący 164 pobrań

z dnia 24-08-2000 - w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości

default Uchwała Nr XXIX/438/2000 Popularny

Publikujący 172 pobrań

z dnia 24-08-2000 - w sprawie sprzedaży działki gruntu

default Uchwała Nr XXIX/437/2000 Popularny

Publikujący 181 pobrań

z dnia 24-08-2000 - w sprawie wyborów uzupełniających na ławników do Sądu Rejonowego w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz na członków Kolegium d / s Wykroczeń przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim.

default Uchwała Nr XXIX/436/2000 Popularny

Publikujący 173 pobrań

z dnia 24-08-2000 - sprawie: utworzenia starych obwodów głosowania na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

default Uchwała Nr XXIX/435/2000 Popularny

Publikujący 222 pobrań

z dnia 24-08-2000 - w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli i ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia

default Uchwała Nr XXVIII/434/2000 Popularny

Publikujący 167 pobrań

z dnia 24-08-2000 - w sprawie: wzniesienia obelisku poświęconego Wyzwolicielom Ostrowca Świętokrzyskiego.

default Uchwała Nr XXVIII/433/2000 Popularny

Publikujący 198 pobrań

z dnia 29-06-2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2000 rok

default Uchwała Nr XXVIII/432/2000 Popularny

Publikujący 169 pobrań

z dnia 29-06-2000 - W sprawie:   procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej

default Uchwała Nr XXVIII/431/2000 Popularny

Publikujący 166 pobrań

z dnia 29-06-2000 - w sprawie nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Ostrowcu Św. przy ul. Kilińskiego

default Uchwała Nr XXVIII/430/2000 Popularny

Publikujący 171 pobrań

z dnia 29-06-2000 - w sprawie nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Ostrowcu Św. przy ul. Kilińskiego

default Uchwała Nr XXVIII/429/2000 Popularny

Publikujący 166 pobrań

z dnia 29-06-2000 - w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste gruntu stanowiącego własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała Nr XXVIII/428/2000 Popularny

Publikujący 168 pobrań

z dnia 29-06-2000 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Św. wynikłego z udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych pod nazwą: "Budowa hali targowej o powierzchni użytkowej ok. 2300 m2 z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wykonanie projektu budowlanego".

default Uchwała Nr XXVIII/427/2000 Popularny

Publikujący 165 pobrań

z dnia 29-06-2000 - w sprawie sprzedaży nieruchomości

default Uchwała Nr XXVIII/426/2000 Popularny

Publikujący 165 pobrań

z dnia 29-06-2000 - w sprawie sprzedaży działki gruntu

default Uchwała Nr XXVIII/425/2000 Popularny

Publikujący 164 pobrań

z dnia 29-06-2000 - w sprawie sprzedaży nieruchomości

default Uchwała Nr XXVIII/424/2000 Popularny

Publikujący 173 pobrań

z dnia 29-06-2000 - w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała Nr XXVIII/423/2000 Popularny

Publikujący 168 pobrań

z dnia 29-06-2000 - Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 29 czerwca 2000r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała Nr XXVIII/422/2000 Popularny

Publikujący 165 pobrań

z dnia 29-06-2000 - w sprawie dokonania zamiany gruntów

default Uchwała Nr XXVIII/421/2000 Popularny

Publikujący 195 pobrań

z dnia 29-06-2000 - w sprawie zasad i trybu przyznawania dotacji podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych realizującym zadania własne Gminy, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania.

default Uchwała Nr XXVIII/420/2000 Popularny

Publikujący 166 pobrań

z dnia 29-06-2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała Nr XXVIII/419/2000 Popularny

Publikujący 169 pobrań

z dnia 29-06-2000 - w   sprawie:   zaciągnięcia     pożyczki   długoterminowej   z  Wojewódzkiego   Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

default Uchwała Nr XXVIII/418/2000 Popularny

Publikujący 172 pobrań

z dnia 29-06-2000 - w sprawie zmiany Nr 4 części miejscowego planu szczegółowego

default Uchwała Nr XXVIII/417/2000 Popularny

Publikujący 165 pobrań

z dnia 29-06-2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na inwestycję pn"Budowa kanału sanitarnego z rur PCV 0 0,2m i długości 1250 mb wraz z przepompownią ścieków w ulicach Dobra, Sosnowa, Lelewela w Ostrowcu Świętokrzyskim."

default Uchwała Nr XXVIII/416/2000 Popularny

Publikujący 165 pobrań

z dnia 29-06-2000 -  zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach z przeznaczeniem na inwestycję pn"Budowa kanału sanitarnego z rur PCV 0 0,2m i długości 45 1 mb w ulicy Bałtowskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim."

default Uchwała Nr XXVIII/414/2000 Popularny

Publikujący 168 pobrań

z dnia 29-06-2000 - sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

default Uchwała Nr XXVIII/413/2000 Popularny

Publikujący 168 pobrań

z dnia 29-06-2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A. w Częstochowie z przeznaczeniem na inwestycję pn „Budowa kanału sanitarnego z rur kanalizacyjnych PCV o 0,20 m długości 689 mb wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym z rur PCV o 110 mm długości 48 mb odprowadzającego ścieki z ulic Cisowej, Modrzewiowej, Grabowej w Ostrowcu Św."