Burze z gradem

Data utworzenia 2021-08-01 00:30:02Ważne do 2021-08-02 03:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie trzeciego stopnia o burzach z grademPrzejdź do całości

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Folder 2000

default Uchwała Nr XXV/355/2000 Popularny

Publikujący 229 pobrań

z dnia 12-04-2000 - w sprawie Funduszu Socjalnego Wsi

default Uchwała Nr XXV/354/2000 Popularny

Publikujący 241 pobrań

z dnia 12-04-2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XXV/353/2000 Popularny

Publikujący 236 pobrań

z dnia 12-04-2000 - w sprawie: udzielenia absolutorium Zarządowi Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 1999 rok

default Uchwała Nr XXV/350/2000 Popularny

Publikujący 246 pobrań

z dnia 12-04-2000 - w sprawie: rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za 1999 rok

default Uchwała Nr XXIV/348/2000 Popularny

Publikujący 250 pobrań

z dnia 01-03-2000 - w sprawie nadania Statutu Przedszkolu Publicznemu Nr 21 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XXIV/347/2000 Popularny

Publikujący 264 pobrań

z dnia 01-03-2000 - w sprawie nadania Statutu Przedszkolu Publicznemu Nr 19 im. Jana Brzechwy w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XXIV/346/2000 Popularny

Publikujący 249 pobrań

z dnia 01-03-2000 - w sprawie nadania Statutu Przedszkolu Publicznemu Nr 16 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XXIV/345/2000 Popularny

Publikujący 257 pobrań

z dnia 01-03-2000 - w sprawie nadania Statutu Przedszkolu Publicznemu Nr 15 im. J. Porazińskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XXIV/344/2000 Popularny

Publikujący 258 pobrań

z dnia 01-03-2000 - w sprawie nadania Statutu Przedszkolu Publicznemu Nr 14 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XXIV/343/2000 Popularny

Publikujący 263 pobrań

z dnia 01-03-2000 - w sprawie nadania Statutu Przedszkolu Publicznemu Nr 13 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XXIV/342/2000 Popularny

Publikujący 258 pobrań

z dnia 01-03-2000 - w sprawie nadania Statutu Przedszkolu Publicznemu Nr 12 im. M. Konopnickiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XXIV/341/2000 Popularny

Publikujący 265 pobrań

z dnia 01-03-2000 - w sprawie nadania Statutu Przedszkolu Publicznemu Nr 11 im. M. Kownackiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XXIV/340/2000 Popularny

Publikujący 260 pobrań

z dnia 01-03-2000 - w sprawie nadania Statutu Przedszkolu Publicznemu Nr 10 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XXIV/339/2000 Popularny

Publikujący 255 pobrań

z dnia 01-03-2000 - w sprawie nadania Statutu Przedszkolu Publicznemu Nr 7 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XXIV/337/2000 Popularny

Publikujący 264 pobrań

z dnia 01-03-2000 - w sprawie nadania Statutu Przedszkolu Publicznemu Nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XXIV/336/2000 Popularny

Publikujący 254 pobrań

z dnia 01-03-2000 - w sprawie nadania Statutu Przedszkolu Publicznemu Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XXIV/335/2000 Popularny

Publikujący 262 pobrań

z dnia 01-03-2000 - w sprawie nadania Statutu Przedszkolu Publicznemu Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XXIV/334/2000 Popularny

Publikujący 267 pobrań

z dnia 01-03-2000 - w sprawie: uchwalenia   planu finansowego Gminnego Funduszu

default Uchwała Nr XXIV/333/2000 Popularny

Publikujący 272 pobrań

z dnia 01-03-2000 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wynikłego z Aneksu Nr 1 do umowy pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a "IMPEL" S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Ślężnej118. na wykonanie robót pn. "MECHANICZNE ZAMIATANIE JEZDNI - DRÓG LOKALNYCH NA TERENIE GMINY OSTROWIEC  ŚWIĘTOKRZYSKI    W LATACH     1999 i 2000. W REJONIE NR 2 O DŁUGOŚCI 6672 MB"

default Uchwała Nr XXIV/332/2000 Popularny

Publikujący 261 pobrań

z dnia 01-03-2000 - sprawie nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu położonego w Ostrowcu Św. przy ul. Świętokrzyskiej

default Uchwała Nr XXIV/331/2000 Popularny

Publikujący 266 pobrań

z dnia 01-03-2000 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wynikłego z umowy nr 7/28/RA/241/2000 pomiędzy Gminą Ostrowiec Św. -Zarządem Miasta oraz Generalną Dyrekcją Dróg Publicznych, Oddział Południowo -Wschodni,Biuro w Kielcach z siedzibą w Kielcach ul.Paderewskiego 43/45 a Świętokrzyskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „TRAKT" „ŚPRD-TRAKT" Sp.z.o.o. Kielce z siedzibą w Górkach Szczukowskich na wykonanie robót pn."Budowa ulicy Zagłoby w Ostrowcu Świętokrzyskim od ulicy Sienkiewicza w miejscowości Boksycka do mostu przez rzekę Kamienną,wraz z likwidacją istniejących kolizji z infrastrukturą techniczną oraz budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego".

default Uchwała Nr XXIV/330/2000 Popularny

Publikujący 285 pobrań

z dnia 01-03-2000 - w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla „Gutwin"- w zakresie obszaru „Rzeczki-Wschód" w Ostrowcu Świętokrzyskim.

default Uchwała Nr XXIV/329/2000 Popularny

Publikujący 264 pobrań

z dnia 01-03-2000 - w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla "Śródmieście" w Ostrowcu Świętokrzyskim .

default Uchwała Nr XXIV/328/2000 Popularny

Publikujący 265 pobrań

z dnia 01-03-2000 - sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla „Rosochy" w Ostrowcu Świętokrzyskim .

default Uchwała Nr XXIV/327/2000 Popularny

Publikujący 274 pobrań

z dnia 01-03-2000 - w sprawie utworzenia Agencji Rozwoju Lokalnego S.A. w Ostrowcu Świętokrzyskim.

default Uchwała Nr XXIV/326/2000 Popularny

Publikujący 278 pobrań

z dnia 01-03-2000 - w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia „Miasta w Internecie"

default Uchwała Nr XXIV/325/2000 Popularny

Publikujący 255 pobrań

z dnia 01-03-2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski.

default Uchwała Nr XXIV/324/2000 Popularny

Publikujący 288 pobrań

z dnia 01-03-2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, określenia jej zadań oraz trybu pracy

default Uchwała Nr XXIV/323/2000 Popularny

Publikujący 261 pobrań

z dnia 01-03-2000 - w sprawie sprzedaży działki gruntu stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Św.

default Uchwała Nr XXIV/322/2000 Popularny

Publikujący 273 pobrań

z dnia 01-03-2000 - w sprawie przyjęcia darowizny na rzecz Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała Nr XXIV/321/2000 Popularny

Publikujący 279 pobrań

z dnia 01-03-2000 - w sprawie: najmu gruntu położonego w Ostrowcu Św. przy uI.Długiej/Grabowieckiej

default Uchwała Nr XXIV/320/2000 Popularny

Publikujący 288 pobrań

z dnia 01-03-2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu ręcznego autobusami komunikacji miejskiej w Ostrowcu Św.

default Uchwała Nr XXIV/319/2000 Popularny

Publikujący 272 pobrań

z dnia 01-03-2000 - w sprawie wystąpienia Gminy Ostrowiec Świętokrzyskiego z Ogólnopol-skiej Federacji Młodzieżowych Rad Miejskich

default Uchwała Nr XXIV/318/2000 Popularny

Publikujący 281 pobrań

z dnia 01-03-2000 - W sprawie zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego (uchwały) Kolegium

default Uchwała Nr XXIV/317/2000 Popularny

Publikujący 275 pobrań

z dnia 01-03-2000 - w sprawie określenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne i stawek czynszu za lokale socjalne.

default Uchwała Nr XXIV/316/2000 Popularny

Publikujący 274 pobrań

z dnia 01-03-2000 - zmieniająca uchwalę w sprawie określenia zasad i trybu  udostępniania komunalnych lokali użytkowych na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego.

default Uchwała Nr XXIV/315/2000 Popularny

Publikujący 273 pobrań

z dnia 01-03-2000 - w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego oraz wkładu niepieniężnego (aportu) do Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o. o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XXIV/314/2000 Popularny

Publikujący 283 pobrań

z dnia 01-03-2000 - w sprawie porozumienia pomiędzy Gminą Ostrowiec Św. a Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Św. dotyczącego zmiany w dotychczasowym użytkowaniu bazy lokalowej i terenu Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7

default Uchwała Nr XXIII/313/2000 Popularny

Publikujący 324 pobrań

z dnia 01-03-2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2000 rok.

default Uchwała Nr XXIII/312/2000 Popularny

Publikujący 297 pobrań

z dnia 01-02-2000 - w sprawie opłat za wodę pobieraną z urządzeń zaopatrzenia w wodę i za ścieki wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

default Uchwała Nr XXIII/311/2000 Popularny

Publikujący 291 pobrań

z dnia 01-02-2000 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wynikłego z Aneksu Nr 1 do umowy pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Zakładem Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. na wykonanie robót pn. „Zimowe utrzymanie dróg (jezdni) miejskich w Ostrowcu Św. - Rejon l o powierzchni 58 000 m2 w sezonach 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000"

default Uchwała Nr XXIII/310/2000 Popularny

Publikujący 281 pobrań

z dnia 01-02-2000 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wynikłego z Aneksu Nr 1 do umowy pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Zakładem Oczyszczania Miasta Sp z o. o w Ostrowcu Św. na wykonanie robót pn. „Zimowe utrzymanie chodników w mieście Ostrowcu Świętokrzyskim o pow. 50.325 m2 w sezonach 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000"

default Uchwała Nr XXIII/309/2000 Popularny

Publikujący 294 pobrań

z dnia 01-02-2000 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wynikłego z Aneksu Nr 1 do umowy pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Miejskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o. o w Ostrowcu Św. ul. Żeromskiego 23 na wykonanie robót pn. „Zimowe   utrzymanie   dróg   (jezdni)   miejskich   w   Ostrowcu   Św.   -   Rejon   II o powierzchni 71 610 m2 w sezonach 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000"

default Uchwała Nr XXIII/308/2000 Popularny

Publikujący 285 pobrań

z dnia 01-02-2000 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wynikłego z Aneksu Nr 1 do umowy pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Miejskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o.o w Ostrowcu Św. ul. Żeromskiego 23 na wykonanie robót pn. „Zimowe utrzymanie dróg (ulic) miejskich na terenie miasta Ostrowca Św.w okresie od 01.02.1999 r oraz w sezonie 1999/2000 o powierzchni 41.449 m2."

default Uchwała Nr XXIII/307/2000 Popularny

Publikujący 281 pobrań

z dnia 01-02-2000 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wynikłego z Aneksu Nr 1 do umowy pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Miejskim Przedsiębiorstwem Robót Drogowych Sp. z o. o w Ostrowcu Św. ul. Żeromskiego 23 na wykonanie robót pn. „Zimowe  utrzymanie dróg (ulic) miejskich na terenie miasta Ostrowca Św. sezonie 1999/2000 o powierzchni 67 642 m2."

default Uchwała Nr XXIII/306/2000 Popularny

Publikujący 286 pobrań

z dnia 01-02-2000 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wynikłego z Aneksu Nr 1 do umowy pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski a Zakładem Oczyszczania Miasta Sp z o.o w Ostrowcu Św. na wykonanie robót pn. „Ręczne lub mechaniczne zamiatanie chodników i placów na terenie gminy Ostrowiec Św. w latach 1999 i 2000 w rejonie 1 i 2 o powierzchni 44 437 m2"

default Uchwała Nr XXIII/305/2000 Popularny

Publikujący 275 pobrań

z dnia 01-02-2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów „Janik" - Spółki z ograniczona odpowiedzialnością

default Uchwała Nr XXIII/304/2000 Popularny

Publikujący 276 pobrań

z dnia 01-02-2000 - w sprawie dokonania darowizny na rzecz Gminy Bodzechów

default Uchwała Nr XXIII/303/2000 Popularny

Publikujący 286 pobrań

z dnia 01-02-2000 - w sprawie sprzedaży działek gruntu

default Uchwała Nr XXIII/302/2000 Popularny

Publikujący 275 pobrań

z dnia 01-02-2000 - w sprawie sprzedaży działki gruntu