Burze z gradem

Data utworzenia 2021-08-01 00:30:02Ważne do 2021-08-02 03:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie trzeciego stopnia o burzach z grademPrzejdź do całości

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Folder 2000

default Uchwała Nr XXXII/514/2000 Popularny

Publikujący 259 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie: ustalenia Statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Osiedla „ Kamienna"

default Uchwała Nr XXXII/513/2000 Popularny

Publikujący 256 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie: ustalenia Statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Osiedla „ Śródmieście"

default Uchwała Nr XXXII/512/2000 Popularny

Publikujący 232 pobrań

z dnia 29-12-2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie ŚRODOWISKOWEGO   DOMU SAMOPOMOCY w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XXXII/511/2000 Popularny

Publikujący 243 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych

default Uchwała Nr XXXII/510/2000 Popularny

Publikujący 244 pobrań

z dnia 29-12-2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XXXII/509/2000 Popularny

Publikujący 260 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

default Uchwała Nr XXXII/508/2000 Popularny

Publikujący 241 pobrań

z dnia 29-12-2000 - zmieniająca   uchwalę   w   sprawie   ustalenia   składów   osobowych   Rady Miejskiej spośród radnych

default Uchwała Nr XXXII/507/2000 Popularny

Publikujący 243 pobrań

z dnia 29-12-2000 - w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej

default Uchwała Nr XXXI/506/2000 Popularny

Publikujący 341 pobrań

z dnia 30-11-2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2000 rok

default Uchwała Nr XXXI/505/2000 Popularny

Publikujący 363 pobrań

z dnia 30-11-2000 - w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie skutków wdrożenia systemu wynagradzania nauczycieli publicznych szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela.

default Uchwała Nr XXXI/504/2000 Popularny

Publikujący 230 pobrań

z dnia 30-11-2000 - w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XXXI/503/2000 Popularny

Publikujący 244 pobrań

z dnia 30-11-2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie programu odnowy taboru samochodowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w latach 1998 - 2003 w zakresie lokalnego transportu samochodowego

default Uchwała Nr XXXI/502/2000 Popularny

Publikujący 241 pobrań

z dnia 30-11-2000 - w sprawie przyjęcia Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ostrowca Świętokrzyskiego

default Uchwała Nr XXXI/501/2000 Popularny

Publikujący 229 pobrań

z dnia 30-11-2000 - w sprawie zmian związanych z funkcjonowaniem komunikacji miejskiej w Ostrowcu Św.

default Uchwała Nr XXXI/500/2000 Popularny

Publikujący 238 pobrań

z dnia 29-11-2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu targowisk miejskich

default Uchwała Nr XXXI/499/2000 Popularny

Publikujący 234 pobrań

z dnia 30-11-2000 - w   sprawie   zawarcia   porozumienia   międzygminnego   pomiędzy   Gminą Ostrowiec Świętokrzyski oraz Gminą Ćmielów i Gminą Bodzechów

default Uchwała Nr XXXI/498/2000 Popularny

Publikujący 233 pobrań

z dnia 30-11-2000 - w sprawie likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej - Żłobka Miejskiego Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XXXI/497/2000 Popularny

Publikujący 231 pobrań

z dnia 30-11-2000 - w sprawie likwidacji publicznego zakładu opieki zdrowotnej Żłobka Miejskiego Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XXXI/496/2000 Popularny

Publikujący 230 pobrań

z dnia 30-11-2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia środków specjalnych jednostki budżetowej - Żłobka Miejskiego Nr 2 w Ostrowcu Św.

default Uchwała Nr XXXI/495/2000 Popularny

Publikujący 234 pobrań

z dnia 30-11-2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie opłat za pobyt dzieci w Żłobkach Miejskich – publicznych zakładach opieki zdrowotnej.

default Uchwała Nr XXXI/494/2000 Popularny

Publikujący 231 pobrań

z dnia 30-11-2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Żłobka Miejskiego Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

default Uchwała Nr XXXI/493/2000 Popularny

Publikujący 231 pobrań

z dnia 30-11-2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej - Żłobka Miejskiego Nr 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim.

default Uchwała Nr XXXI/492/2000 Popularny

Publikujący 225 pobrań

z dnia 30-11-2000 - w sprawie upoważnienia Zarządu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego do ustalania okresu stażu dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o zmiany statusu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

pdf Uchwała Nr XXXI/491/2000 Popularny

Publikujący 254 pobrań

Pobierz (pdf, 679 KB)

RM_XXXI_491_20001130.pdf

z dnia 30-11-2000 - w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz zasad tworzenia tych stanowisk w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski.

default Uchwała Nr XXXI/490/2000 Popularny

Publikujący 228 pobrań

z dnia 30-01-2000 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wynikłego z porozumienia nr 7/351/OKH/99 - Or 391/99 zawartego w dniu 1.12.1999r pomiędzy Gminą Ostrowiec Św. - Zarządem Miasta a Generalną Dyrekcją Dróg Publicznych Oddział Południowo -Wschodni Biuro w Kielcach dotyczącego "Budowy ulicy Zagłoby w Ostrowcu Św."

default Uchwała Nr XXXI/489/2000 Popularny

Publikujący 236 pobrań

z dnia 30-11-2000 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wynikłego z umowy wstępnej Nr 21 /PL/200 zawartej w dniu 8 września 2000r pomiędzy Gminą Ostrowiec Św. - Zarządem Miasta a Świętokrzyskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Kielcach dotyczącej wspólnej realizacji "Przebudowy ulicy Zygmuntówka w Ostrowcu Św."

default Uchwała Nr XXXI/488/2000 Popularny

Publikujący 229 pobrań

z dnia 30-11-2000 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Świętokrzyski dotyczącego realizacji ulicy Spacerowej w Ostrowcu Św."

default Uchwała Nr XXXI/487/2000 Popularny

Publikujący 232 pobrań

z dnia 30-11-2000 - zmieniająca uchwalę w sprawie przystąpienia do sporządzania Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Osiedla „Rosochy" w Ostrowcu Świętokrzyskim .

default Uchwała Nr XXXI/486/2000 Popularny

Publikujący 248 pobrań

z dnia 30-11-2000 - w sprawie: rozpatrzenia zarzutu Pana Czesława Skowrona do projektu zmiany Nr 5 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego obejmującej obszar ograniczony ulicami: Bałtowską, Samsonowicza, 11 -go Listopada oraz Strugą Denkowską

default Uchwała Nr XXXI/485/2000 Popularny

Publikujący 237 pobrań

z dnia 30-11-2000 - w sprawie   nabycia prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz własności budynków położonych w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ulicy Sandomierskiej 26.

default Uchwała Nr XXXI/484/2000 Popularny

Publikujący 233 pobrań

z dnia 30-11-2000 - w sprawie zbycia akcji Spółki Netia Telekom Ostrowiec S.A.

default Uchwała Nr XXXI/483/2000 Popularny

Publikujący 227 pobrań

z dnia 30-11-2000 - w sprawie ustanowienia użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych garażami, stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski położonych przy uł.Rosłońskiego, ul.Stodolnej, ul.Konopnickiej i ul.Targowej w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XXXI/482/2000 Popularny

Publikujący 240 pobrań

z dnia 30-11-2000 - w sprawie najmu gruntu położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul.Górzystej

default Uchwała Nr XXXI/481/2000 Popularny

Publikujący 236 pobrań

z dnia 30-11-2000 - w sprawie najmu działek gruntu położonych przy ul.Targowej zabudowanych garażami

default Uchwała Nr XXXI/480/2000 Popularny

Publikujący 244 pobrań

z dnia 30-11-2000 - w sprawie najmu gruntu położonego w Ostrowcu Świętokrzyskim przy uI.Kilińskiego

default Uchwała Nr XXXI/479/2000 Popularny

Publikujący 232 pobrań

z dnia 30-11-2000 - w sprawie ustanowienia użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz nieodpłatnego przeniesienia własności budynków.

default Uchwała Nr XXXI/478/2000 Popularny

Publikujący 234 pobrań

z dnia 30-11-2000 - w sprawie ustanowienia użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz nieodpłatnego przeniesienia własności budynków.

default Uchwała Nr XXXI/477/2000 Popularny

Publikujący 234 pobrań

z dnia 30-11-2000 - w sprawie sprzedaży działki gruntu

default Uchwała Nr XXXI/476/2000 Popularny

Publikujący 246 pobrań

z dnia 30-11-2000 - w sprawie przeniesienia własności na rzecz Pana Andrzeja Plenkiewicza

default Uchwała Nr XXXI/475/2000 Popularny

Publikujący 246 pobrań

z dnia 30-11-2000 - w sprawie przyjęcia „Ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim"

default Uchwała Nr XXXI/473/2000 Popularny

Publikujący 227 pobrań

z dnia 30-11-2000 - sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego

default Uchwała Nr XXXI/472/2000 Popularny

Publikujący 226 pobrań

z dnia 30-11-2000 - w sprawie uzupełnienia składu Rady Miejskiej

default Uchwała Nr XXXI/471/2000 Popularny

Publikujący 299 pobrań

z dnia 30-11-2000 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na 2000 rok

default Uchwała Nr XXX/470/2000 Popularny

Publikujący 230 pobrań

z dnia 05-10-2000 - w sprawie nabycia przez Gminę Ostrowiec nakładów poniesionych przez Z.P.C. P.W. „Dianina" - Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. na terenie Targowiska Miejskiego.

default Uchwała Nr XXX/469/2000 Popularny

Publikujący 234 pobrań

z dnia 05-10-2000 - w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

default Uchwała Nr XXX/468/2000 Popularny

Publikujący 248 pobrań

z dnia 05-10-2000 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Św. wynikłego z umowy pomiędzy Gminą Ostrowiec Św. a Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „HUTNIK" Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Św. ul. Gulińskiego 23 na wykonanie robót budowlanych pod nazwą: "Modernizacja stadionu piłkarskiego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Świętokrzyskiej w Ostrowcu Św.".

default Uchwała Nr XXX/467/2000 Popularny

Publikujący 236 pobrań

z dnia 05-10-2000 - W sprawie zmiany Nr 7 - części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego ni. Ostrowca Św. obejmującej obszar w granicach włastiości działek oznaczonych numerami: l, 2, 3, 4 przy ul. Jarzębinowej w pólnocnej części osiedla "Gutwin" w Ostrowcu Św.

default Uchwała Nr XXX/466/2000 Popularny

Publikujący 231 pobrań

z dnia 05-10-2000 - zmieniająca uchwalę w sprawie sprzedaży Miejskiej Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. w Ostrowcu Św. składników majątkowych stanowiących własność Gminy Ostrowiec Św.

default Uchwała Nr XXX/465/2000 Popularny

Publikujący 240 pobrań

z dnia 05-10-2000 - w sprawie przystąpienia nowego wspólnika do spółki pod firmą MEC Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XXX/464/2000 Popularny

Publikujący 262 pobrań

z dnia 05-10-2000 - w sprawie sprzedaży udziału w nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski