Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Folder 2001

default Uchwała Nr XLVI/766/2001 Popularny

Publikujący 507 pobrań

z dnia 28-12-2001 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla "Śródmieście" w Ostrowcu Św.

default Uchwała Nr XLIV/763/2001 Popularny

Publikujący 483 pobrań

z dnia 29-11-2001 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2002

default Uchwała Nr XLIV/762/2001 Popularny

Publikujący 461 pobrań

z dnia 29-11-2001 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok 2002

default Uchwała Nr XLIV/761/2001 Popularny

Publikujący 471 pobrań

z dnia 29-11-2001 - w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2002

default Uchwała Nr XLIV/760/2001 Popularny

Publikujący 466 pobrań

z dnia 29-11-2001 - w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pożyczki Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XLIV/759/2001 Popularny

Publikujący 676 pobrań

z dnia 29-11-2001 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2001 rok

default Uchwała Nr XLIV/758/2001 Popularny

Publikujący 468 pobrań

z dnia 29-11-2001 - w sprawie realizacji inwestycji w zakresie wykonania kanałów sanitarnych

default Uchwała Nr XLIV/757/2001 Popularny

Publikujący 461 pobrań

z dnia 29-11-2001 - w sprawie sprzedaży działki gruntu

default Uchwała Nr XLIV/756/2001 Popularny

Publikujący 472 pobrań

z dnia 29-11-2001 - w sprawie utworzenia jednoosobowej spółki akcyjnej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski pod nazwą „Targowiska Miejskie" Spółka Akcyjna w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XLIV/754/2001 Popularny

Publikujący 479 pobrań

z dnia 29-11-2001 - zmieniająca uchwalę w sprawie prywatyzacji pośredniej Zakładu Oczyszczania Miasta Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XLIV/753/2001 Popularny

Publikujący 494 pobrań

z dnia 29-11-2001 - zmieniająca uchwałę   w sprawie prywatyzacji pośredniej Miejskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XLIV/752/2001 Popularny

Publikujący 504 pobrań

z dnia 29-11-2001 - w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XLIV/751/2001 Popularny

Publikujący 564 pobrań

z dnia 29-11-2001 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla „Rosochy" w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XLIV/750/2001 Popularny

Publikujący 529 pobrań

z dnia 29-11-2001 - w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

default Uchwała Nr XLIV/749/2001 Popularny

Publikujący 525 pobrań

z dnia 29-11-2001 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała Nr XLIV/748/2001 Popularny

Publikujący 500 pobrań

z dnia 29-11-2001 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru członków Zarządu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

default Uchwała Nr XLIV/747/2001 Popularny

Publikujący 488 pobrań

z dnia 29-11-2001 - w sprawie zwolnienia z pełnienia obowiązków członka Zarządu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

default Uchwała Nr XLIV/746/2001 Popularny

Publikujący 516 pobrań

z dnia 29-11-2001 - w sprawie przyjęcia "Ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim"

default Uchwała Nr XLIII/745/2001 Popularny

Publikujący 643 pobrań

z dnia 30-10-2001 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2001 rok

default Uchwała Nr XLIII/744/2001 Popularny

Publikujący 495 pobrań

z dnia 30-10-2001 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Św. wynikłego z projektu umowy pomiędzy Gminą Ostrowiec Św. - Zarządem Miasta a Zakładem Remontowo-Budowlanym „BUDO-EXPRES" Czesław Cukierski z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Siennieńskiej 252 na wykonanie robót pod nazwą: "Remont kapitalny Przedszkola Publicznego Nr 5 przy ul. Klimkiewiczowskiej 4 w Ostrowcu Świętokrzyskim „ (zniszczonego przez powódź) obejmującego remont elewacji, remont dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz roboty wewnętrzne

default Uchwała Nr XLIII/743/2001 Popularny

Publikujący 496 pobrań

z dnia 30-10-2001 - zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu na budowę mieszkań komunalnych

default Uchwała Nr XLIII/742/2001 Popularny

Publikujący 452 pobrań

z dnia 30-10-2001 - w sprawie zmiany w planie przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2001 rok

default Uchwała Nr XLIII/741/2001 Popularny

Publikujący 487 pobrań

z dnia 30-10-2001 - w sprawie przyjęcia dotacji   z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie "odwodnienia terenów położonych w dolinie rzeki Kamienna , a przyległych do drogi wojewódzkiej nr 755"

default Uchwała Nr XLIII/740/2001 Popularny

Publikujący 484 pobrań

z dnia 30-10-2001 - w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie "odwodnienia terenów położonych w dolinie rzeki Kamienna , a przyległych do drogi wojewódzkiej nr 755"

default Uchwała Nr XLIII/739/2001 Popularny

Publikujący 474 pobrań

z dnia 30-10-2001 - w sprawie finansowania budowy ścieżki rowerowej przy ul. 11 Listopada w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XLIII/738/2001 Popularny

Publikujący 491 pobrań

z dnia 30-10-2001 - w sprawie: zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach

default Uchwała Nr XLIII/737/2001 Popularny

Publikujący 487 pobrań

z dnia 30-10-2001 - sprawie: zaciągnięcia kredytu na przedsięwzięcie termomodernizacyjne

default Uchwała Nr XLIII/736/2001 Popularny

Publikujący 490 pobrań

z dnia 30-10-2001 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągniecie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Św. na termomodernizację budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XLIII/735/2001 Popularny

Publikujący 467 pobrań

z dnia 30-10-2001 - zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Św. ustalonego w drodze postępowania przetargowego na realizację zadania pod nazwą: "Zadaszenie i modernizacja basenu Olimpijskiego na Ośrodku Sportowo-Rekreacyjnym „Rawszczyzna" w Ostrowcu Św. oraz wykonanie projektu budowlanego (wykonawczego)"

default Uchwała Nr XLIII/734/2001 Popularny

Publikujący 491 pobrań

z dnia 30-10-2001 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu realizowania wspólnych inwestycji Gminy Ostrowiec Św. i mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego zrzeszonych w Społecznych Komitetach Budowy

default Uchwała Nr XLIII/733/2001 Popularny

Publikujący 484 pobrań

z dnia 30-10-2001 - zmieniająca uchwałę w sprawie stawek czynszu najmu i dzierżawy za nieruchomości gruntowe Gminy Ostrowiec Św.

default Uchwała Nr XLIII/732/2001 Popularny

Publikujący 489 pobrań

z dnia 30-10-2001 - w sprawie sprzedaży działki budowlanej

default Uchwała Nr XLIII/729/2001 Popularny

Publikujący 474 pobrań

z dnia 30-10-2001 - w sprawie sprzedaży nieruchomości

default Uchwała Nr XLIII/728/2001 Popularny

Publikujący 460 pobrań

z dnia 30-10-2001 - w sprawie nabycia gruntów do gminnego zasobu nieruchomości

default Uchwała Nr XLIII/727/2001 Popularny

Publikujący 496 pobrań

z dnia 30-10-2001 - w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Ostrowiec Świętokrzyski i Ostrowieckim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ostrowcu Św.

default Uchwała Nr XLIII/726/2001 Popularny

Publikujący 456 pobrań

z dnia 30-10-2001 - w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Ostrowieckiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XLIII/725/2001 Popularny

Publikujący 442 pobrań

z dnia 30-10-2001 - w sprawie zbycia nieruchomości przez Wspólnotę Mieszkaniową Konopnickiej 2, której Gmina Ostrowiec Świętokrzyski jest członkiem

default Uchwała Nr XLIII/724/2001 Popularny

Publikujący 431 pobrań

z dnia 30-10-2001 - w sprawie zbycia akcji Spółki LUKAS Bank Świętokrzyski Spółka Akcyjna

default Uchwała Nr XLIII/723/2001 Popularny

Publikujący 461 pobrań

z dnia 30-10-2001 - zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski

default Uchwała Nr XLIII/722/2001 Popularny

Publikujący 475 pobrań

z dnia 30-10-2001 - w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego

default Uchwała Nr XLIII/721/2001 Popularny

Publikujący 461 pobrań

z dnia 30-10-2001 - w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Osiedle Słoneczne 43

default Uchwała Nr XLII/720/2001 Popularny

Publikujący 569 pobrań

z dnia 27-09-2001 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2001 rok

default Uchwała Nr XLII/719/2001 Popularny

Publikujący 424 pobrań

z dnia 27-09-2001 - w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania finansowego Gminy Ostrowiec Św. wynikłego z projektu umowy pomiędzy Gminą Ostrowiec Św. - Zarządem Miasta a Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Usługowo-Handlowym „EKOINSTAL" w Ostrowcu Świętokrzyskim z/s Boksycka 135 na wykonanie robót pod nazwą: "Budowa kanału sanitarnego w ulicach: Chmielowskiej, Kanałowej , Kolejowej wraz z przepompownią ścieków w Ostrowcu Świętokrzyskim"

default Uchwała Nr XLII/718/2001 Popularny

Publikujący 401 pobrań

z dnia 27-09-2001 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu realizowania wspólnych inwestycji Gminy Ostrowiec Św. i mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego zrzeszonych w Społecznych Komitetach Budowy

default Uchwała Nr XLII/717/2001 Popularny

Publikujący 390 pobrań

z dnia 27-09-2001 - zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej mienia komunalnego

default Uchwała Nr XLII/716/2001 Popularny

Publikujący 430 pobrań

z dnia 27-09-2001 - w sprawie użyczenia nieruchomości zabudowanej na rzecz Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim

default Uchwała Nr XLII/715/2001 Popularny

Publikujący 401 pobrań

z dnia 27-09-2001 - w sprawie wyznaczenia delegata Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w Związku Miast Polskich

default Uchwała Nr XLII/714/2001 Popularny

Publikujący 387 pobrań

z dnia 27-09-2001 - zmieniająca  uchwałę w sprawie  ustalenia  składów  osobowych  Komisji Rady Miejskiej spośród radnych

default Uchwała Nr XLII/713/2001 Popularny

Publikujący 396 pobrań

z dnia 27-09-2001 - w sprawie wyboru Wiceprezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

default Uchwała Nr XXXIX/692/2001 Popularny

Publikujący 375 pobrań

z dnia 28-06-2001 - zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty administracyjnej oraz określenie jej wysokości i sposobu jej poboru