Uchwała  nr   XLIII / 721 /2001

Rady Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

z dnia 30 października 2001 r.

 

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Osiedle Słoneczne 43

 

Na podstawie art. 7 ust. l pkt 5 oraz art. 18 ust. l pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13 poz. 74, Nr 58 poz. 261, Nr 106 poz. 496, Nr 132 poz. 622, z 1997 r. Nr 9 poz. 43, Nr 106 poz. 679, Nr 107 poz. 686, Nr 113 poz. 734, Nr 123 poz. 775, z 1998 r. Nr 155 poz. 1014, Nr 162 poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26 poz. 306, Nr 48 poz. 552, Nr 62 poz. 718, Nr 88 poz. 985, Nr 91 poz. 1009 i Nr 95 poz. 1041 oraz z 2001 r. Nr 45 poz. 497 i Nr 89 poz. 971) w związku z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 1990 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91 poz. 408, z 1992 r. Nr 63 poz. 315, z 1994 r. Nr 121 poz. 591, z 1995 r. Nr 141 poz. 692, Nr 138 poz. 682, z 1996 r. Nr 24 poz. 110, z 1997 r. Nr 104 poz. 661, z 1998 r. Nr 162 poz. 1115, Nr 106 poz. 668, Nr 117 poz. 756, z 1999 r. Nr 28 poz. 255, Nr 28 poz. 256, Nr 84 poz. 935, z 2000 r. Nr 3 poz. 28, Nr 12 poz. 136, Nr 43 poz. 489, Nr 84 poz. 948, Nr 120 poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5 poz. 45) Rada Miejska uchwala, co następuje:

 

§ 1. Rada Miejska w Ostrowcu Świętokrzyskim pozytywnie opiniuje zamiar likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Osiedle Słoneczne 43 - zgodnie z uchwałą Rady Powiatu w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.