Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Folder 2005

pdf Uchwała Nr XLV/494/2005 Popularny

Publikujący 503 pobrań

Pobierz (pdf, 93 KB)

RM_XLV_494_20051207.pdf

z dnia 07-12-2005 - przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennegoczęści miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała Nr XLV/493/2005 Popularny

Publikujący 507 pobrań

Pobierz (pdf, 128 KB)

RM_XLV_493_20051207.pdf

z dnia 07-12-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia zakładów budżetowych w zakład budżetowy pod nazwą „Zakład Usług Miejskich” w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr XLIV/486/2005 Popularny

Publikujący 509 pobrań

Pobierz (pdf, 442 KB)

RM_XLIV_486_20051115.pdf

z dnia 15-11-2005 - regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

pdf Uchwała Nr XL/456/2005 Popularny

Publikujący 517 pobrań

Pobierz (pdf, 100 KB)

RM_XL_456_20050908.pdf

z dnia 08-09-2005 - ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości powstałej na skutek podziału

pdf Uchwała Nr XL/455/2005 Popularny

Publikujący 493 pobrań

Pobierz (pdf, 100 KB)

RM_XL_455_20050908.pdf

z dnia 08-09-2005 - sprzedaży działki gruntu

pdf Uchwała Nr XL/449/2005 Popularny

Publikujący 492 pobrań

Pobierz (pdf, 104 KB)

RM_XL_449_20050908.pdf

z dnia 08-09-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała Nr XXXIX/447/2005 Popularny

Publikujący 520 pobrań

Pobierz (pdf, 1.30 MB)

RM_XXXIX_447_20050902.pdf

z dnia 02-09-2005 - nadania nazwy ulicy

pdf Uchwała Nr XXXIX/446/2005 Popularny

Publikujący 524 pobrań

Pobierz (pdf, 1.04 MB)

RM_XXXIX_446_20050902.pdf

z dnia 02-09-2005 - nadania nazwy rondu położonemu w mieścieOstrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr XXXVIII/432/2005 Popularny

Publikujący 490 pobrań

Pobierz (pdf, 99 KB)

RM_XXXVIII_432_20050729.pdf

z dnia 29-07-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia i ustalenia sieci gimnazjów publicznych i ich obwodów na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała Nr XXXVIII/431/2005 Popularny

Publikujący 500 pobrań

Pobierz (pdf, 97 KB)

RM_XXXVIII_431_20050729.pdf

z dnia 29-07-2005 - przekształcenia Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Sandomierska 26 A w szkołę ponadgimnazjalną

pdf Uchwała Nr XXXVI/425/2005 Popularny

Publikujący 507 pobrań

Pobierz (pdf, 99 KB)

RM_XXXVI_425_20050613.pdf

z dnia 13-06-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie połączenia zakładów budżetowych w zakład budżetowy pod nazwą „Zakład Usług Miejskich” w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr XXXVI/414/2005 Popularny

Publikujący 521 pobrań

Pobierz (pdf, 152 KB)

RM_XXXVI_414_20050613.pdf

z dnia 13-06-2005 - zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych

pdf Uchwała Nr XXXI/362/2005 Popularny

Publikujący 506 pobrań

Pobierz (pdf, 100 KB)

RM_XXXI_362_20050331.pdf

z dnia 31-03-2005 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasadrogowego dla dróg gminnych

pdf Uchwała Nr XXX/341/2005 Popularny

Publikujący 512 pobrań

Pobierz (pdf, 139 KB)

RM_XXX_341_20050214.pdf

z dnia 14-02-2005 - określenia zasad wydzierżawiania, najmu, użyczania lub oddawaniaw użytkowanie gminnych nieruchomości gruntowych