Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Folder 2007

pdf Uchwała Nr XIX/245/2007 Popularny

Publikujący 485 pobrań

Pobierz (pdf, 30 KB)

RM_XIX_245_20071220.pdf

z dnia 20-12-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej oraz sposobu jej poboru

pdf Uchwała Nr XIX/240/2007 Popularny

Publikujący 506 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XIX_240_20071220.pdf

z dnia 20-12-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udostępniania lokali użytkowych znajdujących się w obiektach Inkubatora Przedsiębiorczości i Centrum Biurowo - Konferencyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr XIX/239/2007 Popularny

Publikujący 500 pobrań

Pobierz (pdf, 38 KB)

RM_XIX_239_20071220.pdf

z dnia 20-12-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Inkubatora Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr XVII/227/2007 Popularny

Publikujący 477 pobrań

Pobierz (pdf, 42 KB)

RM_XVII_227_20071128.pdf

z dnia 28-11-2007 - wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Miejskiej Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr XVII/212/2007 Popularny

Publikujący 476 pobrań

Pobierz (pdf, 618 KB)

RM_XVII_212_20071128.pdf

z dnia 28-11-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała Nr XVII/211/2007 Popularny

Publikujący 480 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XVII_211_20071128.pdf

z dnia 28-11-2007 - określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na 2008 rok

pdf Uchwała Nr XVI/202/2007 Popularny

Publikujący 477 pobrań

Pobierz (pdf, 68 KB)

RM_XVI_202_20071109.pdf

z dnia 09-11-2007 - przyjęcia zadań Powiatu Ostrowieckiego w zakresie zimowego utrzymania jezdni dróg powiatowych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała Nr XVI/199/2007 Popularny

Publikujący 491 pobrań

Pobierz (pdf, 35 KB)

RM_XVI_199_20071109.pdf

z dnia 09-11-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

pdf Uchwała Nr XVI/196/2007 Popularny

Publikujący 478 pobrań

Pobierz (pdf, 328 KB)

RM_XVI_196_20071109.pdf

z dnia 09-11-2007 - nadania nazwy drodze wewnętrznej

pdf Uchwała Nr XV/192/2007 Popularny

Publikujący 476 pobrań

Pobierz (pdf, 177 KB)

RM_XV_192_20071005.pdf

z dnia 05-10-2007 - przyjęcia ,,Programu pomocy przedsiębiorcom inwestującym na terenie

pdf Uchwała Nr XV/187/2007 Popularny

Publikujący 543 pobrań

Pobierz (pdf, 92 KB)

RM_XV_187_20071005.pdf

z dnia 05-10-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali

pdf Uchwała Nr XV/186/2007 Popularny

Publikujący 517 pobrań

Pobierz (pdf, 44 KB)

RM_XV_186_20071005.pdf

z dnia 05-10-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym

pdf Uchwała Nr XIII/169/2007 Popularny

Publikujący 497 pobrań

Pobierz (pdf, 127 KB)

RM_XIII_169_20070829_1.pdf

z dnia 29-08-2007 - w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności, za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania.

pdf Uchwała Nr XIII/168/2007 Popularny

Publikujący 498 pobrań

Pobierz (pdf, 202 KB)

RM_XIII_168_20070829.pdf

z dnia 29-08-2007 - szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat,

pdf Uchwała Nr XIII/167/2007 Popularny

Publikujący 489 pobrań

Pobierz (pdf, 118 KB)

RM_XIII_167_20070829.pdf

z dnia 29-08-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

pdf Uchwała Nr XIII/166/2007 Popularny

Publikujący 523 pobrań

Pobierz (pdf, 149 KB)

RM_XIII_166_20070829.pdf

z dnia 29-08-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

pdf Uchwała Nr XIII/161/2007 Popularny

Publikujący 495 pobrań

Pobierz (pdf, 363 KB)

RM_XIII_161_20070829_1.pdf

z dnia 29-08-2007 - zatwierdzenia Statutu Zakładu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr XII/154/2007 Popularny

Publikujący 489 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_XII_154_20070628.pdf

z dnia 28-06-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku

pdf Uchwała Nr XII/153/2007 Popularny

Publikujący 505 pobrań

Pobierz (pdf, 31 KB)

RM_XII_153_20070628.pdf

z dnia 28-06-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach

pdf Uchwała Nr XII/148/2007 Popularny

Publikujący 544 pobrań

Pobierz (pdf, 1.97 MB)

RM_XII_148_20070628.pdf

z dnia 28-06-2007 - nadania nazw nowopowstałym ulicom

pdf Uchwała Nr XII/147/2007 Popularny

Publikujący 474 pobrań

Pobierz (pdf, 464 KB)

RM_XII_147_20070628_1.pdf

z dnia 28-06-2007 - w sprawie nadania nazwy nowopowstałej ulicy

pdf Uchwała Nr XI/130/2007 Popularny

Publikujący 483 pobrań

Pobierz (pdf, 113 KB)

RM_XI_130_20070605.pdf

z dnia 05-06-2007 - określenia zasad i trybu korzystania z parków gminnych

pdf Uchwała Nr XI/129/2007 Popularny

Publikujący 490 pobrań

Pobierz (pdf, 108 KB)

RM_XI_129_20070605_1.pdf

z dnia 05-06-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia parków: Parku Miejskiego im Marszałka Józefa Piłsudskiego, Parku Fabrycznego, Parku Pałacowego, ich granic oraz sposobu wykonywania ich ochrony na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała Nr XI/128/2007 Popularny

Publikujący 479 pobrań

Pobierz (pdf, 370 KB)

RM_XI_128_20070605.pdf

z dnia 05-06-2007 - uznania terenu stanowiącego własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski za park gminny

pdf Uchwała Nr XI/126/2007 Popularny

Publikujący 542 pobrań

Pobierz (pdf, 168 KB)

RM_XI_126_20070605.pdf

z dnia 05-06-2007 - określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy

pdf Uchwała Nr XI/125/2007 Popularny

Publikujący 503 pobrań

Pobierz (pdf, 491 KB)

RM_XI_125_20070605.pdf

z dnia 05-06-2007 - przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2007 – 2011

pdf Uchwała Nr XI/118/2007 Popularny

Publikujący 476 pobrań

Pobierz (pdf, 834 KB)

RM_XI_118_20070605.pdf

z dnia 05-06-2007 - nadania nazwy mostowi na rzece Kamiennej położonemu w mieście Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr X/101/2007 Popularny

Publikujący 476 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_X_101_20070426_1.pdf

z dnia 26-04-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego”

pdf Uchwała Nr IX/90/2007 Popularny

Publikujący 472 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_IX_90_20070412.pdf

z dnia 12-04-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.

pdf Uchwała Nr IX/87/2007 Popularny

Publikujący 469 pobrań

Pobierz (pdf, 32 KB)

RM_IX_87_20070412.pdf

z dnia 12-04-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg gminnych

pdf Uchwała Nr IX/85/2007 Popularny

Publikujący 503 pobrań

Pobierz (pdf, 30 KB)

RM_IX_85_20070412.pdf

z dnia 12-04-2007 - realizacji projektu „Otwarte strefy rekreacji dziecięcej przy placówkach przy placówkach oświatowych gwarancją zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży miasta Ostrowiec Świętokrzyski”

pdf Uchwała Nr IX/84/2007 Popularny

Publikujący 469 pobrań

Pobierz (pdf, 32 KB)

RM_IX_84_20070412.pdf

z dnia 12-04-2007 - oddania w użytkowanie wieczyste działek gruntu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

pdf Uchwała Nr IX/81/2007 Popularny

Publikujący 510 pobrań

Pobierz (pdf, 51 KB)

RM_IX_81_20070412.pdf

z dnia 12-04-2007 - statutu zakładu budżetowego ”Targowiska Miejskie” w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr VIII/62/2007 Popularny

Publikujący 509 pobrań

Pobierz (pdf, 7.25 MB)

RM_VIII_62_20070313.pdf

z dnia 13-03-2007 - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała Nr VIII/61/2007 Popularny

Publikujący 472 pobrań

Pobierz (pdf, 32 KB)

RM_VIII_61_20070313.pdf

z dnia 13-03-2007 - zmiany uchwały w sprawie uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego"

pdf Uchwała Nr VIII/60/2007 Popularny

Publikujący 463 pobrań

Pobierz (pdf, 30 KB)

RM_VIII_60_20070313.pdf

z dnia 13-03-2007 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udostępniania lokali użytkowych znajdujących się w obiektach Inkubatora Przedsiębiorczości i Centrum Biurowo-Konferencyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr VII/36/2007 Popularny

Publikujący 421 pobrań

Pobierz (pdf, 176 KB)

RM_VII_36_20070131.pdf

z dnia 31-01-2007 - nadania nazwy rondu położonemu w mieście Ostrowcu Świętokrzyskim