Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Folder 2009

pdf Uchwała Nr XLVII/628/2009 Popularny

Publikujący 520 pobrań

Pobierz (pdf, 272 KB)

RM_XLVII_628_20091222.pdf

z dnia 22-12-2009 - nadania nazwy drodze wewnętrznej

pdf Uchwała Nr XLVII/627/2009 Popularny

Publikujący 513 pobrań

Pobierz (pdf, 31 KB)

RM_XLVII_627_20091222.pdf

z dnia 22-12-2009 - zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski przez inne niż Gmina Ostrowiec Świętokrzyski osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji

pdf Uchwała Nr XLVI/618/2009 Popularny

Publikujący 477 pobrań

Pobierz (pdf, 17 KB)

RM_XVLI_618_20091124.pdf

z dnia 24-11-2009 - obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obniżenia wysokości podatku rolnego w roku 2010

pdf Uchwała Nr XLVI/617/2009 Popularny

Publikujący 491 pobrań

Pobierz (pdf, 41 KB)

RM_XVLI_617_20091124.pdf

z dnia 24-11-2009 - określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2010 rok

pdf Uchwała Nr XLVI/616/2009 Popularny

Publikujący 520 pobrań

Pobierz (pdf, 38 KB)

RM_XVLI_616_20091124.pdf

z dnia 24-11-2009 - ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2010

pdf Uchwała Nr XLVI/615/2009 Popularny

Publikujący 522 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XVLI_615_20091124.pdf

z dnia 24-11-2009 - określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na 2010 rok

pdf Uchwała Nr XLVI/614/2009 Popularny

Publikujący 585 pobrań

Pobierz (pdf, 4.38 MB)

RM_XVLI_614_20091124.pdf

z dnia 24-11-2009 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała Nr XLVI/612/2009 Popularny

Publikujący 495 pobrań

Pobierz (pdf, 45 KB)

RM_XVLI_612_20091124.pdf

z dnia 24-11-2009 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego"

pdf Uchwała Nr XLVI/610/2009 Popularny

Publikujący 504 pobrań

Pobierz (pdf, 134 KB)

RM_XVLI_610_20091124.pdf

z dnia 24-11-2009 - trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski przez inne niż Gmina Ostrowiec Świętokrzyski osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji

pdf Uchwała Nr XLVI/608/2009 Popularny

Publikujący 518 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XVLI_608_20091124.pdf

z dnia 24-11-2009 - ustalenia planu sieci przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała Nr XLVI/607/2009 Popularny

Publikujący 523 pobrań

Pobierz (pdf, 96 KB)

RM_XVLI_607_20091124.pdf

z dnia 24-11-2009 - ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała Nr XLV/601/2009 Popularny

Publikujący 518 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XLV_601_20091027.pdf

z dnia 27-10-2009 - uchylająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

pdf Uchwała Nr XLV/590/2009 Popularny

Publikujący 548 pobrań

Pobierz (pdf, 1.00 MB)

RM_XLV_590_20091027.pdf

z dnia 27-10-2009 - nadania nazwy nowopowstałej ulicy

pdf Uchwała Nr XLV/589/2009 Popularny

Publikujący 522 pobrań

Pobierz (pdf, 1.96 MB)

RM_XLV_589_20091027.pdf

z dnia 27-10-2009 - nadania nazw drogom wewnętrznym

pdf Uchwała Nr XLV/588/2009 Popularny

Publikujący 535 pobrań

Pobierz (pdf, 565 KB)

RM_XLV_588_20091027.pdf

z dnia 27-10-2009 - nadania nazwy drodze wewnętrznej

pdf Uchwała Nr XLV/587/2009 Popularny

Publikujący 520 pobrań

Pobierz (pdf, 42 KB)

RM_XLV_587_20091027.pdf

z dnia 27-10-2009 - opłaty targowej

pdf Uchwała Nr XLV/585/2009 Popularny

Publikujący 504 pobrań

Pobierz (pdf, 59 KB)

RM_XLV_585_20091027.pdf

z dnia 27-10-2009 - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za  specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania

pdf Uchwała Nr XLV/584/2009 Popularny

Publikujący 509 pobrań

Pobierz (pdf, 54 KB)

RM_XLV_584_20091027.pdf

z dnia 27-10-2009 - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za  usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania

pdf Uchwała Nr XLV/583/2009 Popularny

Publikujący 497 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_XLV_583_20091027.pdf

z dnia 27-10-2009 - zmieniająca uchwałę w sprawie Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr XLV/582/2009 Popularny

Publikujący 495 pobrań

Pobierz (pdf, 39 KB)

RM_XLV_582_20091027.pdf

z dnia 27-10-2009 - przyznawania z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski nagród i wyróżnień zawodnikom, którzy osiągnęli wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym oraz trenerom i działaczom zasłużonym w osiąganiu wysokich wyników sportowych

pdf Uchwała Nr XLIV/577/2009 Popularny

Publikujący 499 pobrań

Pobierz (pdf, 24 KB)

RM_XLIV_577_20090928.pdf

z dnia 28-09-2009 - pozbawienia kategorii drogi gminnej

pdf Uchwała Nr XLIV/576/2009 Popularny

Publikujący 530 pobrań

Pobierz (pdf, 2.34 MB)

RM_XLIV_576_20090928.pdf

z dnia 28-09-2009 - ustalenia przebiegu dróg gminnych

pdf Uchwała Nr XLIV/575/2009 Popularny

Publikujący 486 pobrań

Pobierz (pdf, 258 KB)

RM_XLIV_575_20090928.pdf

z dnia 28-09-2009 - zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

pdf Uchwała Nr XLIII/567/2009 Popularny

Publikujący 466 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XLIII_567_20090909.pdf

z dnia 09-09-2009 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2008 – 2032”

pdf Uchwała Nr XLIII/554/2009 Popularny

Publikujący 486 pobrań

Pobierz (pdf, 34 KB)

RM_XLIII_554_20090909.pdf

z dnia 09-09-2009 - zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu targowisk miejskich

pdf Uchwała Nr XLIII/553/2009 Popularny

Publikujący 475 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_XLIII_553_20090909.pdf

z dnia 09-09-2009 - zmieniająca uchwałę w sprawie określania warunków i trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania stypendiów sportowych Prezydenta Miasta dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

pdf Uchwała Nr XLI/531/2009 Popularny

Publikujący 476 pobrań

Pobierz (pdf, 330 KB)

RM_XLI_531_20090630.pdf

z dnia 30-06-2009 - nadania nazwy drodze wewnętrznej

pdf Uchwała Nr XLI/528/2009 Popularny

Publikujący 544 pobrań

Pobierz (pdf, 180 KB)

RM_XLI_528_20090630.pdf

z dnia 30-06-2009 - regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała Nr XXXIX/504/2009 Popularny

Publikujący 483 pobrań

Pobierz (pdf, 31 KB)

RM_XXXIX_504_20090602.pdf

z dnia 02-06-2009 - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Budżetowego  "Targowiska Miejskie" w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr XXXIX/503/2009 Popularny

Publikujący 455 pobrań

Pobierz (pdf, 31 KB)

RM_XXXIX_503_20090602.pdf

z dnia 02-06-2009 - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr XXXIX/502/2009 Popularny

Publikujący 456 pobrań

Pobierz (pdf, 76 KB)

RM_XXXIX_502_20090602.pdf

z dnia 02-06-2009 - Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr XXXVII/495/2009 Popularny

Publikujący 464 pobrań

Pobierz (pdf, 30 KB)

RM_XXXVII_495_20090428.pdf

z dnia 28-04-2009 - określenia górnych stawek opłat za usługi odbirania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

pdf Uchwała Nr XXXV/485/2009 Popularny

Publikujący 456 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XXXV_485_20090330.pdf

z dnia 30-03-2009 - ustalenia zmiany przebiegu niektórych dróg gminnych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała Nr XXXV/482/2009 Popularny

Publikujący 433 pobrań

Pobierz (pdf, 76 KB)

RM_XXXV_482_20090330.pdf

z dnia 30-03-2009 - ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała Nr XXXV/471/2009 Popularny

Publikujący 440 pobrań

Pobierz (pdf, 65 KB)

RM_XXXV_471_20090330.pdf

z dnia 30-03-2009 - nadania statutu Miejskiemu Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr XXXV/470/2009 Popularny

Publikujący 408 pobrań

Pobierz (pdf, 61 KB)

RM_XXXV_470_20090330.pdf

z dnia 30-03-2009 - nadania statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr XXXV/469/2009 Popularny

Publikujący 399 pobrań

Pobierz (pdf, 45 KB)

RM_XXXV_469_20090330.pdf

z dnia 30-03-2009 - nadania statutu dla Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr XXXV/468/2009 Popularny

Publikujący 447 pobrań

Pobierz (pdf, 81 KB)

RM_XXXV_468_20090330.pdf

z dnia 30-03-2009 - ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała Nr XXXIII/456/2009 Popularny

Publikujący 407 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_XXXIII_456_20090212.pdf

z dnia 12-02-2009 - zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

pdf Uchwała Nr XXXIII/449/2009 Popularny

Publikujący 402 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XXXIII_449_20090212.pdf

z dnia 12-02-2009 - zm. uchwałę w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim