Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Folder 2010

pdf Uchwała Nr III/9/2010 Popularny

Publikujący 517 pobrań

Pobierz (pdf, 30 KB)

RM_III_9_20101222.pdf

z dnia 22-12-2010 - zm. uchwałę w sprawie ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2011

pdf Uchwała Nr LXII/806/2010 Popularny

Publikujący 516 pobrań

Pobierz (pdf, 41 KB)

RM_LXII_806_20101109.pdf

z dnia 09-11-2010 - określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011

pdf Uchwała Nr LXII/805/2010 Popularny

Publikujący 489 pobrań

Pobierz (pdf, 17 KB)

RM_LXII_805_20101109.pdf

z dnia 09-11-2010 - obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania wysokości podatku rolnego w 2011 roku

pdf Uchwała Nr LXII/804/2010 Popularny

Publikujący 491 pobrań

Pobierz (pdf, 38 KB)

RM_LXII_804_20101109.pdf

z dnia 09-11-2010 - ustalenia stawek oraz zakresu zwolnień od podatku od nieruchomości na rok 2011

pdf Uchwała Nr LXII/802/2010 Popularny

Publikujący 518 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_LXII_802_20101109.pdf

z dnia 09-11-2010 - zm. uchwałę w sprawie udzielania zasad dotacji prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, nie stanowiących jej własności

pdf Uchwała Nr LXII/787/2010 Popularny

Publikujący 505 pobrań

Pobierz (pdf, 37 KB)

RM_LXII_787_20101109.pdf

z dnia 09-11-2010 - zm. uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania

pdf Uchwała Nr LXII/786/2010 Popularny

Publikujący 502 pobrań

Pobierz (pdf, 40 KB)

RM_LXII_786_20101109.pdf

z dnia 09-11-2010 - zm. uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania

pdf Uchwała Nr LXII/783/2010 Popularny

Publikujący 537 pobrań

Pobierz (pdf, 44 KB)

RM_LXII_783_20101109.pdf

z dnia 09-11-2010 - szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe oraz przyznawania nagród i wyróżnień dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników, finansowanych z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

Obrazek Uchwała Nr LXII/781/2010 - Załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 540 pobrań

Pobierz (jpg, 6.26 MB)

RM_LXII_781_20101109_z_1.jpg

z dnia 09-11-2010 - 09-11-2010

pdf Uchwała Nr LXII/781/2010 Popularny

Publikujący 537 pobrań

Pobierz (pdf, 221 KB)

RM_LXII_781_20101109.pdf

z dnia 09-11-2010 - miejscowego planu zagospodarowania części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Grabowiecka, Graniczna

pdf Uchwała Nr LXI/778/2010 Popularny

Publikujący 545 pobrań

Pobierz (pdf, 42 KB)

RM_LXI_778_20101014.pdf

z dnia 14-10-2010 - zm. uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udostępniania lokali użtykowych znajdujących się w obiektach Inkubatora Przedsiębiorczości i Centrum Biurowo-Konferencyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr LXI/777/2010 Popularny

Publikujący 545 pobrań

Pobierz (pdf, 30 KB)

RM_LXI_777_20101014.pdf

z dnia 14-10-2010 - zm. uchwałę w sprawie Regulaminu Inkubatora Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr LXI/763/2010 Popularny

Publikujący 545 pobrań

Pobierz (pdf, 50 KB)

RM_LXI_763_20101014.pdf

z dnia 14-10-2010 - zm. uchwałę w sprawie połączenie zakładów budżetowych w zakład budżetowy pod nazwą "Zakład Usług Miejskich" w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr LXI/760/2010 Popularny

Publikujący 512 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_LXI_760_20101014.pdf

z dnia 14-10-2010 - określenia liczby przeznaczonych do wydania nowych licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką na 2011 rok

pdf Uchwała Nr LXI/759/2010 Popularny

Publikujący 519 pobrań

Pobierz (pdf, 41 KB)

RM_LXI_759_20101014.pdf

z dnia 14-10-2010 - utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Rady Powiatu Ostrowieckiego i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz wyborów Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała Nr LX/752/2010 Popularny

Publikujący 514 pobrań

Pobierz (pdf, 163 KB)

RM_LX_752_20100909.pdf

z dnia 09-09-2010 - zaliczenia ulicy Leona Chrzanowskiego do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu

pdf Uchwała Nr LX/751/2010 Popularny

Publikujący 516 pobrań

Pobierz (pdf, 47 KB)

RM_LX_751_20100909.pdf

z dnia 09-09-2010 - przyjęcia zadań Powiatu Ostrowieckiego w zakresie zimowego utrzymania jezdni dróg powiatowych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała Nr LX/750/2010 Popularny

Publikujący 512 pobrań

Pobierz (pdf, 30 KB)

RM_LX_750_20100909.pdf

z dnia 09-09-2010 - zm. uchwałę w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

pdf Uchwała Nr LX/744/2010 Popularny

Publikujący 532 pobrań

Pobierz (pdf, 159 KB)

RM_LX_744_20100909.pdf

z dnia 09-09-2010 - nadania nazwy drodze wewnętrznej

pdf Uchwała Nr LIX/731/2010 Popularny

Publikujący 514 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_LIX_731_20100805.pdf

z dnia 05-08-2010 - zm. uchwałę w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym;

pdf Uchwała Nr LVII/713/2010 Popularny

Publikujący 481 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_LVII_713_20100630.pdf

z dnia 30-06-2010 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, nie stanowiących jej własności

pdf Uchwała Nr LVII/712/2010 Popularny

Publikujący 487 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_LVII_712_20100630.pdf

z dnia 30-06-2010 - uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

pdf Uchwała Nr LVII/711/2010 Popularny

Publikujący 494 pobrań

Pobierz (pdf, 30 KB)

RM_LVII_711_20100630.pdf

z dnia 30-06-2010 - zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono obowiązki doradcy metodycznego

pdf Uchwała Nr LVII/710/2010 Popularny

Publikujący 477 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_LVII_710_20100630.pdf

z dnia 30-06-2010 - zmiany nazwy Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr LIV/697/2010 Popularny

Publikujący 501 pobrań

Pobierz (pdf, 47 KB)

RM_LIV_697_20100429.pdf

z dnia 29-04-2010 - określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ostrowiec Świętokrzyski lub jednostkom jej podległym

pdf Uchwała Nr LIV/685/2010 Popularny

Publikujący 481 pobrań

Pobierz (pdf, 30 KB)

RM_LIV_685_20100429.pdf

z dnia 29-04-2010 - upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim do prowadzenia postępowania w sprawach z zakresu udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym

pdf Uchwała Nr L/669/2010 Popularny

Publikujący 499 pobrań

Pobierz (pdf, 36 KB)

RM_L_669_20100325.pdf

z dnia 25-03-2010 - warunków udzielania bonifikaty od opłat z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego w prawo własności oraz stawki oprocentowania nieuiszczonej części opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, rozłożonej na raty

pdf Uchwała Nr L/663/2010 Popularny

Publikujący 499 pobrań

Pobierz (pdf, 59 KB)

RM_L_663_20100325.pdf

z dnia 25-03-2010 - określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy, ubiegający się się o uzyskanie zezwoleń na rzecz prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

pdf Uchwała Nr L/661/2010 Popularny

Publikujący 498 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_L_661_20100325.pdf

z dnia 25-03-2010 - zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego dot. usuwania sopli lodowych i nawisów śniegu z dachów i gzymsów budynków na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała Nr XLIX/653/2010 Popularny

Publikujący 509 pobrań

Pobierz (pdf, 475 KB)

RM_XLIX_653_20100205.pdf

z dnia 05-02-2010 - określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, nie stanowiących jej własności

pdf Uchwała Nr XLIX/651/2010 Popularny

Publikujący 458 pobrań

Pobierz (pdf, 34 KB)

RM_XLIX_651_20100205.pdf

z dnia 05-02-2010 - określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

pdf Uchwała Nr XLIX/650/2010 Popularny

Publikujący 457 pobrań

Pobierz (pdf, 40 KB)

RM_XLIX_650_20100205.pdf

z dnia 05-02-2010 - określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

pdf Uchwała Nr XLIX/643/2010 Popularny

Publikujący 457 pobrań

Pobierz (pdf, 34 KB)

RM_XLIX_643_20100205.pdf

z dnia 05-02-2010 - sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach mieszkaniowych stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, warunków udzielania bonifikat przy ich sprzedaży oraz stawki oprocentowania niespłaconej części sprzedaży rozłożonej na raty

pdf Uchwała Nr XLIX/642/2010 Popularny

Publikujący 437 pobrań

Pobierz (pdf, 316 KB)

RM_XLIX_642_20100205.pdf

z dnia 05-02-2010 - nadania nazwy drodze wewnętrznej