Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Folder 2011

pdf Uchwała Nr XVIII/203/2011 Popularny

Publikujący 480 pobrań

Pobierz (pdf, 91 KB)

RM_XVIII_203_20111228.pdf

z dnia 28-12-2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

pdf Uchwała Nr XVIII/199/2011 Popularny

Publikujący 469 pobrań

Pobierz (pdf, 37 KB)

RM_XVIII_199_20111228.pdf

z dnia 28-12-2011 - warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

pdf Uchwała Nr XVIII/197/2011 Popularny

Publikujący 494 pobrań

Pobierz (pdf, 88 KB)

RM_XVIII_197_20111228.pdf

z dnia 28-12-2011 - Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr XVIII/196/2011 Popularny

Publikujący 496 pobrań

Pobierz (pdf, 30 KB)

RM_XVIII_196_20111228.pdf

z dnia 28-12-2011 - Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr XVIII/195/2011 Popularny

Publikujący 467 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XVIII_195_20111228.pdf

z dnia 28-12-2011 - zm. uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr XVIII/194/2011 Popularny

Publikujący 521 pobrań

Pobierz (pdf, 55 KB)

RM_XVIII_194_20111228.pdf

z dnia 28-12-2011 - Statutu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr XVIII/193/2011 Popularny

Publikujący 483 pobrań

Pobierz (pdf, 70 KB)

RM_XVIII_193_20111228.pdf

z dnia 28-12-2011 - określenia rodzaju świadczeń przyznanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych

pdf Uchwała Nr XVII/187/2011 Popularny

Publikujący 468 pobrań

Pobierz (pdf, 18 KB)

RM_XVII_187_20111130.pdf

z dnia 30-11-2011 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia wysokości podatku rolnego w 2012 roku

pdf Uchwała Nr XVII/186/2011 Popularny

Publikujący 478 pobrań

Pobierz (pdf, 40 KB)

RM_XVII_186_20111130.pdf

z dnia 30-11-2011 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2012

pdf Uchwała Nr XVII/185/2011 Popularny

Publikujący 506 pobrań

Pobierz (pdf, 432 KB)

RM_XVII_185_20111130.pdf

z dnia 30-11-2011 - w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

pdf Uchwała Nr XVII/184/2011 Popularny

Publikujący 466 pobrań

Pobierz (pdf, 33 KB)

RM_XVII_184_20111130.pdf

z dnia 30-11-2011 - w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

pdf Uchwała Nr XVII/183/2011 Popularny

Publikujący 475 pobrań

Pobierz (pdf, 34 KB)

RM_XVII_183_20111130.pdf

z dnia 30-11-2011 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2012 rok

pdf Uchwała Nr XVI/164/2011 Popularny

Publikujący 473 pobrań

Pobierz (pdf, 31 KB)

RM_XVI_164_20111027.pdf

z dnia 27-10-2011 - zm. uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr XIV/149/2011 Popularny

Publikujący 510 pobrań

Pobierz (pdf, 632 KB)

RM_XIV_149_20111004.pdf

z dnia 04-10-2011 - nadania nazw drogom wewnętrznym

pdf Uchwała Nr XIII/143/2011 Popularny

Publikujący 507 pobrań

Pobierz (pdf, 31 KB)

RM_XIII_143_20110830.pdf

z dnia 30-08-2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Opiekuńczo- Rehabilitacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr XIII/142/2011 Popularny

Publikujący 510 pobrań

Pobierz (pdf, 24 KB)

RM_XIII_142_20110830.pdf

z dnia 30-08-2011 - pozbawienia kategorii drogi gminnej

pdf Uchwała Nr XI/129/2011 Popularny

Publikujący 485 pobrań

Pobierz (pdf, 30 KB)

RM_XI_129_20110630.pdf

z dnia 30-06-2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie statutu zakładu budżetowego „Targowiska Miejskie” w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr XI/128/2011 Popularny

Publikujący 467 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_XI_128_20110630.pdf

z dnia 30-06-2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie

pdf Uchwała Nr XI/108/2011 Popularny

Publikujący 511 pobrań

Pobierz (pdf, 452 KB)

RM_XI_108_20110630.pdf

z dnia 30-06-2011 - nadania nazwy placowi i nowo powstałym ulicom

pdf Uchwała Nr XI/107/2011 Popularny

Publikujący 512 pobrań

Pobierz (pdf, 89 KB)

RM_XI_107_20110630.pdf

z dnia 30-06-2011 - nadania nazwy drodze wewnętrznej

pdf Uchwała Nr XI/106/2011 Popularny

Publikujący 479 pobrań

Pobierz (pdf, 33 KB)

RM_XI_106_20110630.pdf

z dnia 30-06-2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała Nr XI/105/2011 Popularny

Publikujący 477 pobrań

Pobierz (pdf, 32 KB)

RM_XI_105_20110630.pdf

z dnia 30-06-2011 - ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała Nr XI/101/2011 Popularny

Publikujący 465 pobrań

Pobierz (pdf, 83 KB)

RM_XI_101_20110630.pdf

z dnia 30-06-2011 - wprowadzenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu ręcznego autobusami komunikacji miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim wykonywanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała Nr XI/100/2011 Popularny

Publikujący 460 pobrań

Pobierz (pdf, 57 KB)

RM_XI_100_20110630.pdf

z dnia 30-06-2011 - określenia zasad systemu taryfowego i opłat za przejazdy, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen urzędowych za usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała Nr X/93/2011 Popularny

Publikujący 490 pobrań

Pobierz (pdf, 41 KB)

RM_X_93_20110603.pdf

z dnia 03-06-2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na lata 2008 – 2032”

pdf Uchwała Nr X/91/2011 Popularny

Publikujący 493 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_X_91_20110603.pdf

z dnia 03-06-2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia dróg gminnych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała Nr X/90/2011 Popularny

Publikujący 621 pobrań

Pobierz (pdf, 4.63 MB)

RM_X_90_20110603.pdf

z dnia 03-06-2011 - ustalenia przebiegu dróg gminnych

pdf Uchwała Nr X/73/2011 Popularny

Publikujący 488 pobrań

Pobierz (pdf, 115 KB)

RM_X_73_20110603.pdf

z dnia 03-06-2011 - nadania nazwy drodze wewnętrznej

pdf Uchwała Nr X/72/2011 Popularny

Publikujący 475 pobrań

Pobierz (pdf, 37 KB)

RM_X_72_20110603.pdf

z dnia 03-06-2011 - ustalenia wysokości opłaty za wpis podmiotu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

pdf Uchwała Nr X/71/2011 Popularny

Publikujący 482 pobrań

Pobierz (pdf, 34 KB)

RM_X_71_20110603.pdf

z dnia 03-06-2011 - określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

pdf Uchwała Nr X/69/2011 Popularny

Publikujący 461 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_X_69_20110603.pdf

z dnia 03-06-2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Statutu Zakładu Opiekuńczo- Rehabilitacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr X/68/2011 -Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego Popularny

Publikujący 450 pobrań

Pobierz (pdf, 3.18 MB)

Rozstrztnicie_nadzorcze_Wojewody_witokrzyskiego_z_dn_07072012_r_stwierdzajce_niewano_uchway_Nr_X_68_2011_w_czci.pdf

z dnia 03-06-2011 - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 07.07.2011 r. stwierdzające nieważność uchwały Nr X/68/2011 w części

pdf Uchwała Nr X/68/2011 Popularny

Publikujący 570 pobrań

Pobierz (pdf, 3.45 MB)

RM_X_68_20110603_RMWS.pdf

z dnia 03-06-2011 - Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała Nr X/67/2011 Popularny

Publikujący 436 pobrań

Pobierz (pdf, 40 KB)

RM_X_67_20110603.pdf

z dnia 03-06-2011 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr VIII/46/2011 Popularny

Publikujący 437 pobrań

Pobierz (pdf, 208 KB)

RM_VIII_46_20110330.pdf

z dnia 30-03-2011 - zmiany nazwy części ulicy

pdf Uchwała Nr VIII/43/2011 Popularny

Publikujący 477 pobrań

Pobierz (pdf, 59 KB)

RM_VIII_43_20110330.pdf

z dnia 30-03-2011 - Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr VIII/42/2011 Popularny

Publikujący 436 pobrań

Pobierz (pdf, 90 KB)

RM_VIII_42_20110330.pdf

z dnia 30-03-2011 - powołania Młodzieżowej Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała Nr VII/36/2011 Popularny

Publikujący 474 pobrań

Pobierz (pdf, 37 KB)

RM_VII_36_20110307.pdf

z dnia 07-03-2011 - określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie

pdf Uchwała Nr VII/28/2011 Popularny

Publikujący 415 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_VII_28_20110307.pdf

z dnia 07-03-2011 - zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono obowiązki kierownika szkolenia praktycznego

pdf Uchwała Nr VI/7/2011 Popularny

Publikujący 448 pobrań

Pobierz (pdf, 774 KB)

RM_VI_7_20110125.pdf

z dnia 25-01-2011 - nadania nazwy drodze wewnętrznej

pdf Uchwała Nr VI/6/2011 Popularny

Publikujący 429 pobrań

Pobierz (pdf, 27 KB)

RM_VI_6_20110125.pdf

z dnia 25-01-2011 - ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół zaocznych i zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym