Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 
A- A A+
        

|    Szukaj      |    

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Folder 2012

pdf Uchwała Nr XXXIII/152/2012 Popularny

Publikujący 276 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_XXXIII_152_20121220.pdf

z dnia 20-12-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad systemu taryfowego i opłat za przejazdy, uprawnień do ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen urzędowych za usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała Nr XXXIII/151/2012 Popularny

Publikujący 292 pobrań

Pobierz (pdf, 171 KB)

RM_XXXIII_151_20121220.pdf

z dnia 20-12-2012 - przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2013 – 2018

pdf Uchwała Nr XXXIII/150/2012 Popularny

Publikujący 288 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XXXIII_150_20121220.pdf

z dnia 20-12-2012 - uchylająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr XXXII/144/2012 Popularny

Publikujący 281 pobrań

Pobierz (pdf, 61 KB)

RM_XXXII_144_20121207.pdf

z dnia 07-12-2012 - wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała Nr XXXII/143/2012 Popularny

Publikujący 265 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XXXII_143_20121207.pdf

z dnia 07-12-2012 - terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pdf Uchwała Nr XXXII/142/2012 Popularny

Publikujący 282 pobrań

Pobierz (pdf, 35 KB)

RM_XXXII_142_20121207.pdf

z dnia 07-12-2012 - wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty

pdf Uchwała Nr XXXII/141/2012 Popularny

Publikujący 279 pobrań

Pobierz (pdf, 39 KB)

RM_XXXII_141_20121207.pdf

z dnia 07-12-2012 - ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pdf Uchwała Nr XXXII/140/2012 Popularny

Publikujący 296 pobrań

Pobierz (pdf, 110 KB)

RM_XXXII_140_20121207.pdf

z dnia 07-12-2012 - uchwalenia ,,Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”

pdf Uchwała Nr XXXI/136/2012 Popularny

Publikujący 274 pobrań

Pobierz (pdf, 18 KB)

RM_XXXI_136_20121127.pdf

z dnia 27-11-2012 - obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia wysokości podatku rolnego w 2013 roku

pdf Uchwała Nr XXXI/135/2012 Popularny

Publikujący 270 pobrań

Pobierz (pdf, 40 KB)

RM_XXXI_135_20121127.pdf

z dnia 27-11-2012 - określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2013

pdf Uchwała Nr XXXI/134/2012 Popularny

Publikujący 275 pobrań

Pobierz (pdf, 36 KB)

RM_XXXI_134_20121127.pdf

z dnia 27-11-2012 - określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

pdf Uchwała Nr XXXI/126/2012 Popularny

Publikujący 269 pobrań

Pobierz (pdf, 30 KB)

RM_XXXI_126_20121127.pdf

z dnia 27-11-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała Nr XXIX/121/2012 Popularny

Publikujący 438 pobrań

Pobierz (pdf, 2.54 MB)

RM_XXIX_121_20121030.pdf

z dnia 30-10-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie

pdf Uchwała Nr XXIX/114/2012 Popularny

Publikujący 280 pobrań

Pobierz (pdf, 3.63 MB)

RM_XXIX_114_20121030_stkw.pdf

z dnia 30-10-2012 - podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

pdf Uchwała Nr XXIX/114/2012 - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II Popularny

Publikujący 289 pobrań

Pobierz (pdf, 3.44 MB)

Postanowienie_Komisarza_Wyborczego_w_Kielcach_II_z_dn_16112012_r_w_sprawie_skargi_wyborcw_na_podzia_miasta_Ostrowiec_witokrzyski_na_okrgi_wyborcze.pdf

z dnia 30-10-2012 - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z dn. 16.11.2012 r. w sprawie skargi wyborców na podział miasta Ostrowiec Św-ski na okręgi wyborcze

pdf Uchwała Nr XXIX/114/2012 - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II Popularny

Publikujący 272 pobrań

Pobierz (pdf, 14.02 MB)

postanowienie_Komisarza_Wyborczego___podzial_miasta_na_okregi.pdf

z dnia 30-10-2012 - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Kielcach II z 13 grudnia 2012 r. w sprawie podziału miasta Ostrowiec Świętokrzyski na okręgi wyborcze

pdf Uchwała Nr XXVIII/113/2012 Popularny

Publikujący 280 pobrań

Pobierz (pdf, 40 KB)

XXVIII_113_2012.pdf

z dnia 11-10-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Ostrowcu Świętokrzyskim oraz uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą Zakład Opiekuńczo-Rehabilitacyjny w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr XXVI/109/2012 Popularny

Publikujący 274 pobrań

Pobierz (pdf, 47 KB)

XXVI_109_2012.pdf

z dnia 24-09-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia trybu i zasad korzystania z parków gminnych

pdf Uchwała Nr XXVI/106/2012 Popularny

Publikujący 308 pobrań

Pobierz (pdf, 3.36 MB)

XXVI_106_2012.pdf

z dnia 24-09-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie

pdf Uchwała Nr XXVI/98/2012 Popularny

Publikujący 278 pobrań

Pobierz (pdf, 2.11 MB)

XXVI_98_2012.pdf

z dnia 24-09-2012 - ustanowienia pomnika przyrody

pdf Uchwała Nr XXVI/92/2012 Popularny

Publikujący 257 pobrań

Pobierz (pdf, 83 KB)

XXVI_92_2012.pdf

z dnia 24-09-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała Nr XXVI/91/2012 Popularny

Publikujący 303 pobrań

Pobierz (pdf, 28.00 MB)

XXVI_91_2012.pdf

z dnia 24-09-2012 - uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Siennieńska, Armii Krajowej, Iłżecka, Rzeczki

pdf Uchwała Nr XXV/84/2012 Popularny

Publikujący 272 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XXV_84_20120723.pdf

z dnia 23-07-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała Nr XXV/80/2012 Popularny

Publikujący 282 pobrań

Pobierz (pdf, 95 KB)

RM_XXV_80_20120723.pdf

z dnia 23-07-2012 - nadania nazwy drodze wewnętrznej

pdf Uchwała Nr XXIV/79/2012 Popularny

Publikujący 294 pobrań

Pobierz (pdf, 30 KB)

RM_XXIV_79_20120622.pdf

z dnia 22-06-2012 - uchylająca uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie

pdf Uchwała Nr XXIV/70/2012 Popularny

Publikujący 267 pobrań

Pobierz (pdf, 62 KB)

RM_XXIV_70_20120622.pdf

z dnia 22-06-2012 - zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach położonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała Nr XXIV/69/2012 Popularny

Publikujący 304 pobrań

Pobierz (pdf, 60 KB)

RM_XXIV_69_20120622.pdf

z dnia 22-06-2012 - określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała Nr XXIV/68/2012 Popularny

Publikujący 301 pobrań

Pobierz (pdf, 76 KB)

RM_XXIV_68_20120622.pdf

z dnia 22-06-2012 - szczegółowych zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe, przyznawania nagród dla trenerów prowadzących szkolenie zawodników oraz wyróżnień dla osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, finansowanych z budżetu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała Nr XXIII/60/2012 Popularny

Publikujący 272 pobrań

Pobierz (pdf, 31 KB)

RM_XXIII_60_20120530.pdf

z dnia 30-05-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, nie stanowiących jej własności

pdf Uchwała Nr XXIII/55/2012 Popularny

Publikujący 491 pobrań

Pobierz (pdf, 5.71 MB)

RM_XXIII_55_20120530.pdf

z dnia 30-05-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie

pdf Uchwała Nr XXIII/54/2012 Popularny

Publikujący 260 pobrań

Pobierz (pdf, 30 KB)

RM_XXIII_54_20120530.pdf

z dnia 30-05-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

pdf Uchwała Nr XXIII/41/2012 Popularny

Publikujący 252 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XXIII_41_20120530.pdf

z dnia 30-05-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała Nr XXIII/40/2012 Popularny

Publikujący 261 pobrań

Pobierz (pdf, 44 KB)

RM_XXIII_40_20120530.pdf

z dnia 30-05-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego, obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 Karty Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, w tym pedagogów (psychologów).

pdf Uchwała Nr XXIII/39/2012 Popularny

Publikujący 261 pobrań

Pobierz (pdf, 164 KB)

RM_XXIII_39_20120530.pdf

z dnia 30-05-2012 - w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego

pdf Uchwała Nr XXII/38/2012 Popularny

Publikujący 240 pobrań

Pobierz (pdf, 797 KB)

RM_XXIII_38_20120530.pdf

z dnia 30-05-2012 - nadania nazwy nowo powstałej ulicy

pdf Uchwała Nr XXI/27/2012 Popularny

Publikujący 241 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XXI_27_20120328.pdf

z dnia 28-03-2012 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała Nr XXI/17/2012 Popularny

Publikujący 289 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XXI_17_20120328.pdf

z dnia 28-03-2012 - ustalenia sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała Nr XX/6/2012 Popularny

Publikujący 247 pobrań

Pobierz (pdf, 29 KB)

RM_XX_6_20120131.pdf

z dnia 31-01-2012 - zm. uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski