Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Folder 2013

pdf Uchwała Nr L/198/2013 Popularny

Publikujący 557 pobrań

Pobierz (pdf, 72 KB)

RM_L_198_20131220.pdf

z dnia 20-12-2013 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy

pdf Uchwała Nr XLVIII/188/2013 Popularny

Publikujący 541 pobrań

Pobierz (pdf, 81 KB)

RM_XLVIII_188_20131204.pdf

z dnia 04-12-2013 - opłaty targowej

pdf Uchwała Nr XLVIII/187/2013 Popularny

Publikujący 526 pobrań

Pobierz (pdf, 70 KB)

RM_XLVIII_187_20131204.pdf

z dnia 04-12-2013 - obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na 2014 rok

pdf Uchwała Nr XLVIII/186/2013 Popularny

Publikujący 516 pobrań

Pobierz (pdf, 68 KB)

RM_XLVIII_186_20131204.pdf

z dnia 04-12-2013 - możliwości składania deklaracji na podatek od środków transportowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała Nr XLVIII/185/2013 Popularny

Publikujący 514 pobrań

Pobierz (pdf, 80 KB)

RM_XLVIII_185_20131204.pdf

z dnia 04-12-2013 - określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2014 rok

pdf Uchwała Nr XLVIII/184/2013 Popularny

Publikujący 534 pobrań

Pobierz (pdf, 73 KB)

RM_XLVIII_184_20131204.pdf

z dnia 04-12-2013 - określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 rok

pdf Uchwała Nr XLVIII/183/2013 Popularny

Publikujący 524 pobrań

Pobierz (pdf, 66 KB)

RM_XLVIII_183_20131204.pdf

z dnia 04-12-2013 - uchylająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała Nr XLVIII/179/2013 Popularny

Publikujący 572 pobrań

Pobierz (pdf, 67 KB)

RM_XLVIII_179_20131204.pdf

z dnia 04-12-2013 - upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących dodatku energetycznego

pdf Uchwała Nr XLVII/166/2013 Popularny

Publikujący 529 pobrań

Pobierz (pdf, 97 KB)

RM_XLVII_166_20131118.pdf

z dnia 18-11-2013 - zmiany uchwały w sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

pdf Uchwała Nr XLVI/159/2013 Popularny

Publikujący 600 pobrań

Pobierz (pdf, 2.05 MB)

RM_XLVI_159_20131015.pdf

z dnia 15-10-2013 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie

pdf Uchwała Nr XLVI/142/2013 Popularny

Publikujący 521 pobrań

Pobierz (pdf, 110 KB)

RM_XLVI_142_20131015.pdf

z dnia 15-10-2013 - zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Straży Miejskiej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr XLVI/141/2013 Popularny

Publikujący 522 pobrań

Pobierz (pdf, 96 KB)

RM_XLVI_141_20131015.pdf

z dnia 15-10-2013 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr XLIV/116/2013 Popularny

Publikujący 729 pobrań

Pobierz (pdf, 231 KB)

RM_XLIV_116_02092013.pdf

z dnia 02-09-2013 - Zakładu Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim i Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr XLIII/106/2013 Popularny

Publikujący 551 pobrań

Pobierz (pdf, 949 KB)

RM_XLIII_106_20130702.pdf

z dnia 02-07-2013 - zm. uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski, nie stanowiących jej własności

pdf Uchwała Nr XLI/83/2013 Popularny

Publikujący 509 pobrań

Pobierz (pdf, 291 KB)

RM_XLI_83_20130610.pdf

z dnia 10-06-2013 - nadania nazwy rondu położonemu w mieście Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr XXXIX/73/2013 Popularny

Publikujący 505 pobrań

Pobierz (pdf, 175 KB)

RM_XXXIX_73_20130509.pdf

z dnia 09-05-2013 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska polegającej na zmianie systemu grzewczego w budynkach położonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała Nr XXXIX/70/2013 Popularny

Publikujący 517 pobrań

Pobierz (pdf, 186 KB)

RM_XXXIX_70_20130509.pdf

z dnia 09-05-2013 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu udostępniania lokali użytkowych znajdujących się w obiektach Inkubatora Przedsiębiorczości i Centrum Biurowo – Konferencyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr XXXIX/69/2013 Popularny

Publikujący 506 pobrań

Pobierz (pdf, 179 KB)

RM_XXXIX_69_20130509.pdf

z dnia 09-05-2013 - zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Inkubatora Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr XXXIX/68/2013 Popularny

Publikujący 541 pobrań

Pobierz (pdf, 164 KB)

RM_XXXIX_68_20130509.pdf

z dnia 09-05-2013 - określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

pdf Uchwała Nr XXXIX/53/2013 Popularny

Publikujący 521 pobrań

Pobierz (pdf, 174 KB)

RM_XXXIX_53_20130509.pdf

z dnia 09-05-2013 - nadania statutu Miejskiemu Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr XXXIX/52/2013 Popularny

Publikujący 509 pobrań

Pobierz (pdf, 177 KB)

RM_XXXIX_52_20130509.pdf

z dnia 09-05-2013 - nadania Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr XXXIX/51/2013 Popularny

Publikujący 481 pobrań

Pobierz (pdf, 177 KB)

RM_XXXIX_51_20130509.pdf

z dnia 09-05-2013 - nadania statutu dla Biura Wystaw Artystycznych w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr XXXIX/50/2013 Popularny

Publikujący 488 pobrań

Pobierz (pdf, 159 KB)

RM_XXXIX_50_20130509.pdf

z dnia 09-05-2013 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała Nr XXXIX/49/2013 Popularny

Publikujący 497 pobrań

Pobierz (pdf, 189 KB)

RM_XXXIX_49_20130509.pdf

z dnia 09-05-2013 - nadania nazwy drodze wewnętrznej

pdf Uchwała Nr XXXIX/48/2013 Popularny

Publikujący 644 pobrań

Pobierz (pdf, 3.72 MB)

RM_XXXIX_48_20130509.pdf

z dnia 09-05-2013 - zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała Nr XXXVII/42/2013 - Załącznik nr 2 Popularny

Publikujący 671 pobrań

Pobierz (pdf, 5.29 MB)

RM_XXXVII_42_20130326_z_2.pdf

z dnia 26-03-2013 - 26-03-2013

pdf Uchwała Nr XXXVII/42/2013 - Załącznik nr 1 Popularny

Publikujący 468 pobrań

Pobierz (pdf, 68 KB)

RM_XXXVII_42_20130326_z_1.pdf

z dnia 26-03-2013 - 26-03-2013

pdf Uchwała Nr XXXVII/42/2013 Popularny

Publikujący 467 pobrań

Pobierz (pdf, 40 KB)

RM_XXXVII_42_20130326.pdf

z dnia 26-03-2013 - wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

pdf Uchwała Nr XXXVII/40/2013 Popularny

Publikujący 467 pobrań

Pobierz (pdf, 60 KB)

RM_XXXVII_40_20130326.pdf

z dnia 26-03-2013 - przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Ostrowiec Świętokrzyski.

pdf Uchwała Nr XXXVII/29/2013 Popularny

Publikujący 463 pobrań

Pobierz (pdf, 97 KB)

RM_XXXVII_29_20130326.pdf

z dnia 26-03-2013 - nadania nazwy drodze wewnętrznej

pdf Uchwała Nr XXXVII/27/2013 - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego Popularny

Publikujący 500 pobrań

Pobierz (pdf, 7.84 MB)

rozstrzygniecie_nadzorcze_Wojewody_Sw_uchwala_nr_27_plan.pdf

z dnia 26-03-2013 - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego z dn. 29.04.2013 r. stwierdzające nieważność części uchwały Nr XXXVII/27/2013 Rady Miasta Ostrowca Św-skiego z dnia 26.03.2013 r.

pdf Uchwała Nr XXXVII/27/2013 - Załącznik nr 2  Popularny

Publikujący 457 pobrań

Pobierz (pdf, 25 KB)

RM_XXXVII_27_20130326_z_2.pdf

z dnia 26-03-2013 - 26-03-2013

pdf Uchwała Nr XXXVII/27/2013 - Załącznik nr 1  Popularny

Publikujący 524 pobrań

Pobierz (pdf, 4.25 MB)

RM_XXXVII_27_20130326_z_1_na_strone.pdf

z dnia 26-03-2013 - 26-03-2013

pdf Uchwała Nr XXXVII/27/2013 Popularny

Publikujący 444 pobrań

Pobierz (pdf, 185 KB)

RM_XXXVII_27_20130326.pdf

z dnia 26-03-2013 - uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Świętokrzyska, Drukarska, Szewieńska, Stefana Żeromskiego.

pdf Uchwała Nr XXXVI/17/2013 Popularny

Publikujący 448 pobrań

Pobierz (pdf, 85 KB)

RM_XXXVI_17_20130227.pdf

z dnia 27-02-2013 - podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

pdf Uchwała Nr XXVII/41/2013 Popularny

Publikujący 417 pobrań

Pobierz (pdf, 28 KB)

RM_XXXVII_41_20130326.pdf

z dnia 26-03-2013 - zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.