Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Folder 2014

pdf Uchwała Nr V/10/2014 Popularny

Publikujący 484 pobrań

Pobierz (pdf, 67 KB)

RM_V_10_20141215.pdf

z dnia 15-12-2014 - obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2015 roku

pdf Uchwała Nr V/9/2014 Popularny

Publikujący 511 pobrań

Pobierz (pdf, 77 KB)

RM_V_9_20141215.pdf

z dnia 15-12-2014 - określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2015

pdf Uchwała Nr V/8/2014 Popularny

Publikujący 483 pobrań

Pobierz (pdf, 71 KB)

RM_V_8_20141215.pdf

z dnia 15-12-2014 - określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2015 r.

pdf Uchwała Nr LXIV/169/2014 Popularny

Publikujący 483 pobrań

Pobierz (pdf, 78 KB)

RM_LXIV_169_20141106.pdf

z dnia 06-11-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie Zakładu Opiekuńczo-Rehabilitacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim i Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr LXIII/155/2014 Popularny

Publikujący 497 pobrań

Pobierz (pdf, 24.13 MB)

RM_LXIII_155_20141002.pdf

z dnia 02-10-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała Nr LXIII/154/2014 Popularny

Publikujący 479 pobrań

Pobierz (pdf, 72 KB)

RM_LXIII_154_20141002.pdf

z dnia 02-10-2014 - wyboru metod ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz ustalenia wysokości stawek tych opłat

pdf Uchwała Nr LXIII/143/2014 Popularny

Publikujący 607 pobrań

Pobierz (pdf, 2.07 MB)

RM_LXIII_143_20141002.pdf

z dnia 02-10-2014 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Henryka Sienkiewicza, Stefana Żeromskiego, Dobra

pdf Uchwała Nr LIX/132/2014 Popularny

Publikujący 536 pobrań

Pobierz (pdf, 67 KB)

RM_LIX_132_20140828.pdf

z dnia 28-08-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad i trybu korzystania z parków gminnych

pdf Uchwała Nr LIX/129/2014 Popularny

Publikujący 515 pobrań

Pobierz (pdf, 71 KB)

RM_LIX_129_20140828.pdf

z dnia 28-08-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie Zakładu Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim i Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr LIX/124/2014 Popularny

Publikujący 602 pobrań

Pobierz (pdf, 3.44 MB)

RM_LIX_124_20140828.pdf

z dnia 28-08-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie

pdf Uchwała Nr LVIII/111/2014 Popularny

Publikujący 473 pobrań

Pobierz (pdf, 92 KB)

RM_LVIII_110_20140718_1.pdf

z dnia 18-07-2014 - utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

pdf Uchwała Nr LVIII/110/2014 Popularny

Publikujący 495 pobrań

Pobierz (pdf, 92 KB)

RM_LVIII_110_20140718.pdf

z dnia 18-07-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

pdf Uchwała Nr LVIII/109/2014 Popularny

Publikujący 543 pobrań

Pobierz (pdf, 96 KB)

RM_LVIII_109_20140718.pdf

z dnia 18-07-2014 - zmieniająca podział miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała Nr LVIII/108/2014 Popularny

Publikujący 510 pobrań

Pobierz (pdf, 150 KB)

RM_LVIII_108_20140718.pdf

z dnia 18-07-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała Nr LVII/101/2014 Popularny

Publikujący 549 pobrań

Pobierz (pdf, 83 KB)

RM_LVII_101_20140630.pdf

z dnia 30-06-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg gminnych

pdf Uchwała Nr LVII/99/2014 Popularny

Publikujący 561 pobrań

Pobierz (pdf, 125 KB)

RM_LVII_99_20140630.pdf

z dnia 30-06-2014 - wprowadzenia przepisów porządkowych przy przewozie osób i bagażu ręcznego autobusami komunikacji miejskiej w gminnych przewozach pasażerskich na terenie  Gminy Ostrowiec Świętokrzyski wykonywanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Sp. z o.o. Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała Nr LVII/98/2014 Popularny

Publikujący 563 pobrań

Pobierz (pdf, 151 KB)

RM_LVII_98_20140630.pdf

z dnia 30-06-2014 - określenia zasad systemu taryfowego i opłat za przejazdy, uprawnień do samorządowych ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen urzędowych za usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała Nr LVII/97/2014 Popularny

Publikujący 480 pobrań

Pobierz (pdf, 72 KB)

RM_LVII_97_20140630.pdf

z dnia 30-06-2014 - ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała Nr LVII/90/2014 Popularny

Publikujący 504 pobrań

Pobierz (pdf, 2.70 MB)

RM_LVII_90_20140630.pdf

z dnia 30-06-2014 - nadania nazwy ulicy oraz zmiany nazwy ulicy

pdf Uchwała Nr LVII/85/2014 Popularny

Publikujący 490 pobrań

Pobierz (pdf, 655 KB)

RM_LVII_85_20140630.pdf

z dnia 30-06-2014 - zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części osiedla „Śródmieście” w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr LVII/84/2014 Popularny

Publikujący 531 pobrań

Pobierz (pdf, 796 KB)

RM_LVII_84_20140630.pdf

z dnia 30-06-2014 - miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Las Rzeczki, Iłżecka, Grabowiecka

pdf Uchwała Nr LVI/81/2014 Popularny

Publikujący 474 pobrań

Pobierz (pdf, 66 KB)

RM_LVI_81_20140529.pdf

z dnia 29-05-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

Obrazek Uchwała Nr LVI/79/2014 - Załącznik nr 2 Popularny

Publikujący 556 pobrań

Pobierz (jpg, 6.03 MB)

RM_LVI_79_20140529_z_2.jpg

z dnia 29-05-2014 - 29-05-2014

pdf Uchwała Nr LVI/79/2014 Popularny

Publikujący 538 pobrań

Pobierz (pdf, 232 KB)

RM_LVI_79_20140529_oraz_z_1.pdf

z dnia 29-05-2014 - zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

pdf Uchwała Nr LVI/78/2014 Popularny

Publikujący 496 pobrań

Pobierz (pdf, 69 KB)

RM_LVI_78_20140529.pdf

z dnia 29-05-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska, polegającej na usuwaniu wyrobów lub odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała Nr LVI/77/2014 Popularny

Publikujący 594 pobrań

Pobierz (pdf, 771 KB)

RM_LVI_77_20140529.pdf

z dnia 29-05-2014 - rozszerzenia cmentarza komunalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr LV/67/2014 Popularny

Publikujący 539 pobrań

Pobierz (pdf, 94 KB)

RM_LV_67_20140430.pdf

z dnia 30-04-2014 - określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ostrowiec Świętokrzyski lub jednostkom jej podległym

pdf Uchwała Nr LV/66/2014 Popularny

Publikujący 481 pobrań

Pobierz (pdf, 967 KB)

RM_LV_66_20140430.pdf

z dnia 30-04-2014 - określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała Nr LIII/45/2014 Popularny

Publikujący 485 pobrań

Pobierz (pdf, 70 KB)

RM_LIII_45_20140318.pdf

z dnia 18-03-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

pdf Uchwała Nr LIII/34/2014 Popularny

Publikujący 505 pobrań

Pobierz (pdf, 71 KB)

RM_LIII_34_20140318.pdf

z dnia 18-03-2014 - utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego

pdf Uchwała Nr LIII/33/2014 Popularny

Publikujący 528 pobrań

Pobierz (pdf, 81 KB)

RM_LIII_33_20140318.pdf

z dnia 18-03-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

pdf Uchwała Nr LIII/32/2014 Popularny

Publikujący 529 pobrań

Pobierz (pdf, 72 KB)

RM_LIII_32_20140318.pdf

z dnia 18-03-2014 - zmiany podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała Nr LIII/31/2014 Popularny

Publikujący 511 pobrań

Pobierz (pdf, 74 KB)

RM_LIII_31_20140318.pdf

z dnia 18-03-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała Nr LII/27/2014 Popularny

Publikujący 520 pobrań

Pobierz (pdf, 3.74 MB)

RM_LII_27_20140227.pdf

z dnia 27-02-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie

pdf Uchwała Nr LII/26/2014 Popularny

Publikujący 511 pobrań

Pobierz (pdf, 1.22 MB)

RM_LII_26_20140227.pdf

z dnia 27-02-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała Nr LII/25/2014 Popularny

Publikujący 438 pobrań

Pobierz (pdf, 26 KB)

RM_LII_25_20140227.pdf

z dnia 27-02-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pdf Uchwała Nr LII/14/2014 Popularny

Publikujący 436 pobrań

Pobierz (pdf, 305 KB)

RM_LII_14_20140227.pdf

z dnia 27-02-2014 - nadania nazwy drodze wewnętrznej

pdf Uchwała Nr LII/13/2014 Popularny

Publikujący 495 pobrań

Pobierz (pdf, 247 KB)

RM_LII_13_20140227.pdf

z dnia 27-02-2014 - nadania nazw ulicom

pdf Uchwała Nr LII/12/2014 Popularny

Publikujący 419 pobrań

Pobierz (pdf, 68 KB)

RM_LII_12_20140227.pdf

z dnia 27-02-2014 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia pomnika przyrody

pdf Uchwała Nr LI/3/2014 Popularny

Publikujący 413 pobrań

Pobierz (pdf, 95 KB)

RM_LI_3_20140113.pdf

z dnia 13-01-2014 - podwyższenia kryteriów dochodowych uprawniających do przyznawania pomocy społecznej w zakresie dożywiania na lata 2014 - 2020

pdf Uchwała Nr LI/2/2014 Popularny

Publikujący 496 pobrań

Pobierz (pdf, 189 KB)

RM_LI_2_20140113.pdf

z dnia 13-01-2014 - ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania pod nazwą: „Pomoc gminy w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2014-2020”