Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Folder 2015

pdf Uchwała Nr XXV/183/2015 Popularny

Publikujący 498 pobrań

Pobierz (pdf, 723 KB)

RM_XXV_183_20151229.pdf

nadania nazw drogom wewnętrznym

pdf Uchwała Nr XXIV/175/2015 Popularny

Publikujący 604 pobrań

Pobierz (pdf, 2.92 MB)

RM_XXIV_175_20151210_ostateczna.pdf

z dnia 10-12-2015 - w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała Nr XXIV/174/2015 Popularny

Publikujący 606 pobrań

Pobierz (pdf, 73 KB)

RM_XXIV_174_20151210.pdf

z dnia 10-12-2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr XXII/163/2015 Popularny

Publikujący 652 pobrań

Pobierz (pdf, 135 KB)

RM_XXII_163_20151127.pdf

z dnia 27-11-2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dla dróg gminnych

pdf Uchwała Nr XXII/162/2015 Popularny

Publikujący 568 pobrań

Pobierz (pdf, 69 KB)

RM_XXII_162_20151127.pdf

z dnia 27-11-2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad systemu taryfowego i opłat za przejazdy, uprawnień do samorządowych ulgowych i bezpłatnych przejazdów oraz cen urzędowych za usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała Nr XXIII/140/2015 Popularny

Publikujący 566 pobrań

Pobierz (pdf, 178 KB)

RM_XXII_140_20151127.pdf

z dnia 27-11-2015 - w sprawie nadania nazwy ulicy

pdf Uchwała Nr XXIII/138/2015 Popularny

Publikujący 564 pobrań

Pobierz (pdf, 69 KB)

RM_XXII_138_20151127.pdf

z dnia 27-11-2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr XXII/158/2015 Popularny

Publikujący 616 pobrań

Pobierz (pdf, 14.60 MB)

RM_XXII_158_20151127.pdf

z dnia 27-11-2015 - w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Uchwałą Nr 100/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach stwierdziło nieważność uchwały w części dotyczącej załącznika Nr 1, 2, 5, 6, 9 i 10 (uchwała Nr 100/2015 Kolegium RIO załączona do uchwały Nr XXII/158/2015)

pdf Uchwała Nr XXII/158/2015 - Uchwała Nr 100/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 22.12.2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXII/158/2015 Popularny

Publikujący 516 pobrań

Pobierz (pdf, 1.26 MB)

Uchwaa_Nr_100_2015_RIO___dot_uchway_nr_158.pdf

 

Uchwała Nr 100/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 22.12.2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXII/158/2015 Rady Miasta Ostrowca Św. z 27.11.2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji

pdf Uchwała Nr XXII/157/2015 Popularny

Publikujący 568 pobrań

Pobierz (pdf, 65 KB)

RM_XXII_157_20151127.pdf

z dnia 27-11-2015 - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2016 r.

pdf Uchwała Nr XXII/156/2015 Popularny

Publikujący 578 pobrań

Pobierz (pdf, 74 KB)

RM_XXII_156_20151127.pdf

z dnia 27-11-2015 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2016

pdf Uchwała Nr XXII/155/2015 Popularny

Publikujący 617 pobrań

Pobierz (pdf, 1.23 MB)

RM_XXII_155_20151127.pdf

z dnia 27-11-2015 - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 r.

Uchwałą Nr 99/2015 z dnia 22 grudnia 2015 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach stwierdziło nieważność uchwały w części dotyczącej § 1 ust. 1 pkt 2 lit. b (uchwała Nr 99/2015 Kolegium RIO załączona do uchwały Nr XXII/155/2015)

pdf Uchwała Nr XXII/155/2015 - Uchwała Nr 99/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 22.12.2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXII/155/2015 Popularny

Publikujący 498 pobrań

Pobierz (pdf, 694 KB)

Uchwaa_Nr_99_2015_RIO___dot_uchway_nr_155.pdf

Uchwała Nr 99/2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach z 22.12.2015 r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXII/155/2015 Rady Miasta Ostrowca Św. z 27.11.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nier

pdf Uchwała Nr XXII/141/2015 Popularny

Publikujący 575 pobrań

Pobierz (pdf, 615 KB)

RM_XXII_141_20151127.pdf

z dnia 27-11-2015 - w sprawie nadania nazwy drogom wewnętrznym

pdf Uchwała Nr XIX/118/2015 Popularny

Publikujący 580 pobrań

Pobierz (pdf, 66 KB)

RM_XIX_118_20150928.pdf

z dnia 28-09-2015 - w sprawie ustanowienia pomników przyrody

pdf Uchwała Nr XIX/116/2015 Popularny

Publikujący 624 pobrań

Pobierz (pdf, 223 KB)

RM_XIX_116_20150928.pdf

z dnia 28-09-2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie dodatkowych oznaczeń taksówek na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała Nr XVIII/114/2015 Popularny

Publikujący 626 pobrań

Pobierz (pdf, 154 KB)

RM_XVIII_114_20150918.pdf

z dnia 18-09-2015 - w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu "Senior - WIGOR" w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr XVIII/113/2015 Popularny

Publikujący 605 pobrań

Pobierz (pdf, 69 KB)

RM_XVIII_113_20150918.pdf

z dnia 18-09-2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr XVII/109/2015 Popularny

Publikujący 617 pobrań

Pobierz (pdf, 72 KB)

RM_XVII_109_20150908.pdf

z dnia 08-09-2015 - w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

pdf Uchwała Nr XVII/108/2015 Popularny

Publikujący 584 pobrań

Pobierz (pdf, 74 KB)

RM_XVII_108_20150908.pdf

z dnia 08-09-2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

pdf Uchwała Nr XV/100/2015 Popularny

Publikujący 568 pobrań

Pobierz (pdf, 81 KB)

RM_XV_100_20150629.pdf

z dnia 29-06-2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2013 – 2018

pdf Uchwała Nr XV/99/2015 Popularny

Publikujący 554 pobrań

Pobierz (pdf, 78 KB)

RM_XV_99_20150629.pdf

z dnia 29-06-2015 - w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, sprzedaży lub oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych przyległych do nieruchomości wspólnej wspólnot mieszkaniowych, warunków udzielenia bonifikat i wysokości stawek procentowych tych bonifikat przy zbywaniu tych lokali i nieruchomości

pdf Uchwała Nr XV/92/2015 Popularny

Publikujący 582 pobrań

Pobierz (pdf, 75 KB)

RM_XV_92_20150629.pdf

z dnia 29-06-2015 - w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków celowych i zasiłków okresowych przyznawanych pod warunkiem zwrotu

pdf Uchwała Nr XV/87/2015 Popularny

Publikujący 574 pobrań

Pobierz (pdf, 70 KB)

RM_XV_87_20150629.pdf

z dnia 29-06-2015 - w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w ogólnokrajowym referendum

pdf Uchwała Nr XV/86/2015 Popularny

Publikujący 569 pobrań

Pobierz (pdf, 82 KB)

RM_XV_86_20150629.pdf

z dnia 29-06-2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

pdf Uchwała Nr XIV/77/2015 Popularny

Publikujący 587 pobrań

Pobierz (pdf, 249 KB)

RM_XIV_77_20150603.pdf

z dnia 03-06-2015 - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

pdf Uchwała Nr XIII/66/2015 Popularny

Publikujący 812 pobrań

Pobierz (pdf, 818 KB)

RM_XIII_66_20150429.pdf

z dnia 29-04-2015 - w sprawie ustalenia planu sieci oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała Nr XI/54/2015 Popularny

Publikujący 708 pobrań

Pobierz (pdf, 274 KB)

RM_XI_54_20150319.pdf

z dnia 19-03-2015 - w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat

pdf Uchwała Nr XI/51/2015 Popularny

Publikujący 573 pobrań

Pobierz (pdf, 68 KB)

RM_XI_51_20150319.pdf

z dnia 19-03-2015 - w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

pdf Uchwała Nr XI/50/2015 Popularny

Publikujący 577 pobrań

Pobierz (pdf, 76 KB)

RM_XI_50_20150319.pdf

z dnia 19-03-2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

pdf Uchwała Nr XI/49/2015 Popularny

Publikujący 554 pobrań

Pobierz (pdf, 73 KB)

RM_XI_49_20150319.pdf

z dnia 19-03-2015 - zmieniająca podział miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf Uchwała Nr XI/48/2015 Popularny

Publikujący 534 pobrań

Pobierz (pdf, 70 KB)

RM_XI_48_20150319.pdf

z dnia 19-03-2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała Nr XI/45/2015 Popularny

Publikujący 625 pobrań

Pobierz (pdf, 69 KB)

RM_XI_45_20150319.pdf

z dnia 19-03-2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała Nr X/37/2015 Popularny

Publikujący 539 pobrań

Pobierz (pdf, 68 KB)

RM_X_37_20150227.pdf

z dnia 27-02-2015 - w sprawie ustalenia kryteriów razem z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała Nr X/25/2015 Popularny

Publikujący 540 pobrań

Pobierz (pdf, 346 KB)

RM_X_25_20150227.pdf

z dnia 27-02-2015 - w sprawie zmiany nazwy części ulicy

pdf Uchwała Nr VIII/18/2015 Popularny

Publikujący 536 pobrań

Pobierz (pdf, 73 KB)

RM_VIII_18_20150129.pdf

z dnia 29-01-2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Programu „Ostrowiecka Rodzina 3+” oraz szczegółowych warunków jego realizacji

pdf Uchwała Nr VIII/17/2015 Popularny

Publikujący 560 pobrań

Pobierz (pdf, 79 KB)

RM_VIII_17_20150129.pdf

z dnia 29-01-2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr VIII/16/2015 Popularny

Publikujący 527 pobrań

Pobierz (pdf, 71 KB)

RM_VIII_16_20150129.pdf

z dnia 29-01-2015 - zmieniająca uchwałę w sprawie Zakładu Opiekuńczo – Rehabilitacyjnego w Ostrowcu Świętokrzyskim i Środowiskowego Domu Samopomocy w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr VIII/15/2015 - załącznik graficzny Popularny

Publikujący 492 pobrań

Pobierz (pdf, 501 KB)

RM_VIII_15_20150129_z.pdf

Załącznik do uchwały Nr VIII/15/2015 - z dnia 29-01-2015 - w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf Uchwała Nr VIII/15/2015 Popularny

Publikujący 506 pobrań

Pobierz (pdf, 575 KB)

RM_VIII_15_20150129.pdf

z dnia 29-01-2015 - w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski