Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Folder 2016

pdf XL/142/2016 Popularny

Publikujący 460 pobrań

Pobierz (pdf, 185 KB)

RM_XL_142_20161228.pdf

z dnia 28 grudnia 2016 r. - w sprawie nadania nazw ulicom

pdf XL/141/2016 Popularny

Publikujący 439 pobrań

Pobierz (pdf, 277 KB)

RM_XL_141_20161228.pdf

z dnia 28 grudnia 2016 r. - w sprawie nadania nazwy ulicy

pdf XL/138/2016 Popularny

Publikujący 472 pobrań

Pobierz (pdf, 76 KB)

RM_XL_138_20161228.pdf

z dnia 28 grudnia 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski przez organy inne niż Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania udzielonej dotacji

pdf XL/137/2016 Popularny

Publikujący 457 pobrań

Pobierz (pdf, 68 KB)

RM_XL_137_20161228.pdf

z dnia 28 grudnia 2016 r. - w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

pdf XXXIX/134/2016 Popularny

Publikujący 475 pobrań

Pobierz (pdf, 84 KB)

RM_XXXIX_134_20161212.pdf

z dnia 12 grudnia 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

pdf XXXVIII/125/2016 Popularny

Publikujący 471 pobrań

Pobierz (pdf, 71 KB)

RM_XXXVIII_125_20161129.pdf

z dnia 29 listopada 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf XXXVIII/119/2016 Popularny

Publikujący 463 pobrań

Pobierz (pdf, 76 KB)

RM_XXXVIII_119_20161129.pdf

z dnia 29 listopada 2016 r. - w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych na rok 2017

pdf XXXVIII/118/2016 Popularny

Publikujący 453 pobrań

Pobierz (pdf, 66 KB)

RM_XXXVIII_118_20161129.pdf

z dnia 29 listopada 2016 r. - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2017 r.,

pdf XXXVIII/117/2016 Popularny

Publikujący 459 pobrań

Pobierz (pdf, 70 KB)

RM_XXXVIII_117_20161129.pdf

z dnia 29 listopada 2016 r. - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

pdf XXXVII/111/2016 Popularny

Publikujący 477 pobrań

Pobierz (pdf, 68 KB)

RM_XXXVII_111_20161025.pdf

z dnia 25 października 2016 r. - w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf XXXVI/97/2016 Popularny

Publikujący 612 pobrań

Pobierz (pdf, 3.78 MB)

RM_XXXVI_97_20160916.pdf

z dnia 16 września 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie

pdf XXXVI/96/2016 Popularny

Publikujący 483 pobrań

Pobierz (pdf, 75 KB)

RM_XXXVI_96_20160916.pdf

z dnia 16 września 2016 r. - w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf XXXVI/94/2016 Popularny

Publikujący 582 pobrań

Pobierz (pdf, 72 KB)

RM_XXXVI_94_20160916.pdf

z dnia 16 września 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

pdf XXXVI/93/2016 Popularny

Publikujący 512 pobrań

Pobierz (pdf, 70 KB)

RM_XXXVI_93_20160916.pdf

z dnia 16 września 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

pdf XXXVI/92/2016 Popularny

Publikujący 516 pobrań

Pobierz (pdf, 71 KB)

RM_XXXVI_92_20160916.pdf

  z dnia 16 września 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pdf XXXVI/91/2016 Popularny

Publikujący 505 pobrań

Pobierz (pdf, 74 KB)

RM_XXXVI_91_20160916.pdf

z dnia 16 września 2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pdf XXXVI/90/2016 Popularny

Publikujący 579 pobrań

Pobierz (pdf, 147 KB)

RM_XXXVI_90_20160916.pdf

z dnia 16 września 2016 r. - w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski”

pdf XXXVI/87/2016 Popularny

Publikujący 489 pobrań

Pobierz (pdf, 72 KB)

RM_XXXVI_87_20160916.pdf

z dnia 16 września 2016 r. - zmieniająca uchwałę Nr XXXIII/60/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz torów bocznicy kolejowej do dawnej cukrowni „Częstocice”

pdf XXXVI/86/2016 Popularny

Publikujący 526 pobrań

Pobierz (pdf, 3.45 MB)

RM_XXXVI_86_20160916_rn_WojSwskiego.pdf

z dnia 16 września 2016 r.  - w sprawie zmiany części „Zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, położonej w rejonie ulic Grabowiecka, Graniczna i Las Rzeczki”

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 18 października 2016 r. - znak: SPN.III.4130.21.2016 - Wojewoda Świętokrzyski stwierdził nieważność uchwały Nr XXXVI/86/2016 w części - w zakresie wszystkich ustaleń zmiany planu (zarówno w tekście jak i na rysunku) dotyczących:

1. Terenów oznaczonych symbolami: 5MnU, 2MN tj.:
1.1. Symbolu "5MnU" zawartego w § 15 ust. 1 i § 15 ust. 2 pkt 4 lit. b) uchwały,
1.2. Symbolu "2MN" (który stanowi w całości działka nr ewide. 10), zawartego w:  7 pkt 4, § 13 ust. 3 pkt 1 lit. a), § 13 ust. 3 pkt 2 lit. a), § 13 ust. 3 pkt 3 lit. a), § 13 ust. 3 pkt 4 lit. a) uchwały,
2. Działki nr ewid. 16/1 położonej częściowo w terenie oznaczonym symbolem 4MN, a częściowo w terenie 5MN (tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej)

(rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego załączone do uchwały Nr XXXVI/86/2016).

pdf XXXIV/82/2016 Popularny

Publikujący 550 pobrań

Pobierz (pdf, 1.79 MB)

RM_XXXIV_82_20160707.pdf

z dnia 7 lipca 2016 r. - w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

pdf XXXIV/81/2016 Popularny

Publikujący 526 pobrań

Pobierz (pdf, 71 KB)

RM_XXXIV_81_20160707.pdf

z dnia 7 lipca 2016 r. - w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pdf XXXIV/80/2016 Popularny

Publikujący 537 pobrań

Pobierz (pdf, 83 KB)

RM_XXXIV_80_20160707.pdf

z dnia 7 lipca 2016 r. - w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pdf XXXIV/79/2016 Popularny

Publikujący 966 pobrań

Pobierz (pdf, 1.91 MB)

RM_XXXIV_79_20160707_rozstrz_nadz_Woj_Sw_skiego.pdf

z dnia 7 lipca 2016 r. - w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski"

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 12 sierpnia 2016 r. - znak: PNK.I.4130.65.2016 - Wojewoda Świętokrzyski stwierdził nieważność uchwały Nr XXXIV/79/2016 w całości (rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Świętokrzyskiego załączone do uchwały Nr XXXIV/79/2016).

pdf XXXIV/76/2016 Popularny

Publikujący 523 pobrań

Pobierz (pdf, 73 KB)

RM_XXXIV_76_20160707.pdf

z dnia 7 lipca 2016 r. - w sprawie określenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf XXXIII/69/2016 Popularny

Publikujący 517 pobrań

Pobierz (pdf, 67 KB)

RM_XXXIII_69_20160617.pdf

z dnia 17 czerwca 2016 r. - w sprawie ustalenia sieci przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski

pdf XXXIII/63/2016 Popularny

Publikujący 507 pobrań

Pobierz (pdf, 415 KB)

RM_XXXIII_63_20160617.pdf

z dnia 17 czerwca 2016 r. - w sprawie zmiany nazwy części ulicy

pdf XXXIII/62/2016 Popularny

Publikujący 507 pobrań

Pobierz (pdf, 326 KB)

RM_XXXIII_62_20160617.pdf

z dnia 17 czerwca 2016 r. - w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

pdf XXXIII/60/2016 Popularny

Publikujący 667 pobrań

Pobierz (pdf, 892 KB)

RM_XXXIII_60_20160617.pdf

z dnia 17 czerwca 2016 r. - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz torów bocznicy kolejowej do dawnej cukrowni "Częstocice"

pdf Uchwała Nr XXX/28/2016 Popularny

Publikujący 556 pobrań

Pobierz (pdf, 73 KB)

RM_XXX_28_20160317.pdf

z dnia 17.03.2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf Uchwała Nr XXIX/17/2016 Popularny

Publikujący 569 pobrań

Pobierz (pdf, 2.36 MB)

RM_XXIX_17_20160229.pdf

z dnia 29.02.2016 r. - w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych

pdf Uchwała Nr XXIX/18/2016 Popularny

Publikujący 556 pobrań

Pobierz (pdf, 362 KB)

RM_XXIX_18_20160229.pdf

z dnia 29.02.2016 r. - w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

pdf Uchwała Nr XXIX/25/2016 Popularny

Publikujący 582 pobrań

Pobierz (pdf, 3.45 MB)

RM_XXIX_25_20160229.pdf

z dnia 29.02.2016 r. - zmieniająca uchwałe w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie

pdf Uchwała Nr XXVII/7/2016 Popularny

Publikujący 548 pobrań

Pobierz (pdf, 68 KB)

RM_XXVII_7_20160128.pdf

z dnia 28.01.2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2013 – 2018

pdf Uchwała Nr XXVII/5/2016 Popularny

Publikujący 539 pobrań

Pobierz (pdf, 74 KB)

RM_XXVII_5_20160128.pdf

z dnia 28.01.2016 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

pdf Uchwała Nr XXVI/1/2016 Popularny

Publikujący 633 pobrań

Pobierz (pdf, 79 KB)

RM_XXVI_1_20160107.pdf

z dnia 07.01.2016 r. - w sprawie opłaty targowej