Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Folder 2017

pdf LIII/129/2017 Popularny

Publikujący 471 pobrań

Pobierz (pdf, 805 KB)

RM_LIII_129_20171221.pdf

z dnia 21 grudnia 2017 r. - w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny za pomocą środków komunikacji elektronicznej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf LIII/128/2017 Popularny

Publikujący 457 pobrań

Pobierz (pdf, 843 KB)

RM_LIII_128_20171221.pdf

z dnia 21 grudnia 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie konsultacji społecznych

pdf LII/122/2017 Popularny

Publikujący 545 pobrań

Pobierz (pdf, 5.38 MB)

RM_LII_122_20171208.pdf

z dnia 8 grudnia 2017 r. - w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

pdf LII/121/2017 Popularny

Publikujący 419 pobrań

Pobierz (pdf, 249 KB)

RM_LII_121_20171208.pdf

z dnia 8 grudnia 2017 r. - w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla potrzeb obliczania podatku rolnego
na obszarze Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w 2018 r.

pdf LII/120/2017 Popularny

Publikujący 486 pobrań

Pobierz (pdf, 901 KB)

RM_LII_120_20171208.pdf

z dnia 8 grudnia 2017 r. - w sprawie określenia wysokości stawek w podatku od środków transportowych  na rok 2018

pdf LII/119/2017 Popularny

Publikujący 439 pobrań

Pobierz (pdf, 655 KB)

RM_LII_119_20171208.pdf

z dnia 8 grudnia 2017 r. - w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.

pdf LII/117/2017 Popularny

Publikujący 506 pobrań

Pobierz (pdf, 2.02 MB)

RM_LII_117_20171208.pdf

z dnia 8 grudnia 2017 r. - w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze  i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania

pdf LII/116/2017 Popularny

Publikujący 463 pobrań

Pobierz (pdf, 1009 KB)

RM_LII_116_20171208.pdf

z dnia 8 grudnia 2017 r. - w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w Dziennym Domu „Senior – WIGOR” w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf L/104/2017 Popularny

Publikujący 437 pobrań

Pobierz (pdf, 2.38 MB)

RM_L_104_20171113.pdf

z dnia 13 listopada 2017 r. - w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska

pdf XLIX/97/2017 Popularny

Publikujący 465 pobrań

Pobierz (pdf, 75 KB)

RM_XLIX_97_20171011.pdf

z dnia 11 października 2017 r. - w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych oraz w mieszkaniach chronionych

pdf XLIX/96/2017 Popularny

Publikujący 491 pobrań

Pobierz (pdf, 807 KB)

RM_XLIX_96_20171011.pdf

z dnia 11 października 2017 r. - w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ostrowca Świętokrzyskiego w rejonie ulic: Kolejowa, Aleja 3-go Maja, Romualda Traugutta, Świętokrzyska oraz torów bocznicy kolejnowej do dawnej cukrowni "Częstocice"

pdf XLIX/95/2017 Popularny

Publikujący 462 pobrań

Pobierz (pdf, 3.59 MB)

RM_XLIX_95_20171011.pdf

z dnia 11 października 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie

pdf XLVIII/83/2017 Popularny

Publikujący 441 pobrań

Pobierz (pdf, 66 KB)

RM_XLVIII_83_20170829.pdf

z dnia 29 sierpnia 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf XLVII/66/2017 Popularny

Publikujący 472 pobrań

Pobierz (pdf, 71 KB)

RM_XLVII_66_20170721.pdf

z dnia 21 lipca 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli neiruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pdf XLVII/65/2017 Popularny

Publikujący 628 pobrań

Pobierz (pdf, 77 KB)

RM_XLVII_65_20170721.pdf

z dnia 21 lipca 2017 r. - w sprawie uchwalenia zmian "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski"

pdf XLVII/61/2017 Popularny

Publikujący 448 pobrań

Pobierz (pdf, 300 KB)

RM_XLVII_61_20170721.pdf

z dnia 21 lipca 2017 r. - w sprawie zmiany nazwy ulicy

pdf XLVII/60/2017 Popularny

Publikujący 453 pobrań

Pobierz (pdf, 260 KB)

RM_XLVII_60_20170721.pdf

z dnia 21 lipca 2017 r. - w sprawie zmiany nazwy ulicy

pdf XLVI/55/2017 Popularny

Publikujący 537 pobrań

Pobierz (pdf, 69 KB)

RM_XLVI_55_20170629.pdf

z dnia 29 czerwca 2017 r. - w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych

pdf XLVI/54/2017 Popularny

Publikujący 450 pobrań

Pobierz (pdf, 76 KB)

RM_XLVI_54_20170612.pdf

z dnia 29 czerwca 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf XLVI/51/2017 Popularny

Publikujący 435 pobrań

Pobierz (pdf, 287 KB)

RM_XLVI_51_20170612.pdf

z dnia 29 czerwca 2017 r. - w sprawie zmiany nazwy ulicy

pdf XLV/46/2017 Popularny

Publikujący 491 pobrań

Pobierz (pdf, 3.21 MB)

RM_XLV_46_20170612.pdf

z dnia 12 czerwca 2017 r. - w sprawie regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego „Gutwin” wchodzącego w skład jednostki budżetowej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski – Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf XLV/44/2017 Popularny

Publikujący 370 pobrań

Pobierz (pdf, 63 KB)

RM_XLV_44_20170612.pdf

z dnia 12 czerwca 2017 r. - w sprawie obniżenia wskaźników procentowych wpływających na wysokość dodatku mieszkaniowego

pdf XLV/43/2017 Popularny

Publikujący 404 pobrań

Pobierz (pdf, 3.06 MB)

RM_XLV_43_20170612.pdf

z dnia 12 czerwca 2017 r. - w sprawie „Zmiany części „Zmiany Nr 6 części miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, położonej w rejonie ulic Grabowiecka, Graniczna i Las Rzeczki”” – uzupełnienie w związku z rozstrzygnięciem nadzorczym Wojewody Świętokrzyskiego znak: SPN.III.4130.21.2016 z dnia 18 października 2016 r.

pdf XLII/19/2017 Popularny

Publikujący 443 pobrań

Pobierz (pdf, 71 KB)

RM_XLII_19_20170328.pdf

z dnia 28 marca 2017 r. - określania kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia

pdf XLII/18/2017 Popularny

Publikujący 441 pobrań

Pobierz (pdf, 72 KB)

RM_XLII_18_20170328.pdf

z dnia 28 marca 2017 r. - w sprawie określania kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia,

pdf XLII/17/2017 Popularny

Publikujący 685 pobrań

Pobierz (pdf, 101 KB)

RM_XLII_17_20170328.pdf

z dnia 28 marca 2017 r. - w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowaddzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski, do nowego ustroju szkolnego

pdf XLII/16/2017 Popularny

Publikujący 453 pobrań

Pobierz (pdf, 821 KB)

RM_XLII_16_20170328.pdf

z dnia 28 marca 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego

pdf XLI/4/2017 Popularny

Publikujący 482 pobrań

Pobierz (pdf, 1.75 MB)

RM_XLI_4_20170223.pdf

z dnia 23 lutego 2017 r. - w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

pdf XLI/3/2017 Popularny

Publikujący 470 pobrań

Pobierz (pdf, 75 KB)

RM_XLI_3_20170223.pdf

z dnia 23 lutego 2017 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie szczególowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, z wyłaczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również trybu ich pobierania oraz zmieniająca uchwałę zmieniającą tę uchwałę