Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

A- A A+
 

|    Szukaj    |    

|  

mini bip
 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Folder 2018

pdf LXVIII/98/2018 Popularny

Publikujący 430 pobrań

Pobierz (pdf, 2.15 MB)

RM_LXVIII_98_20181026.pdf

z dnia 26 października 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf LXV/93/2018 Popularny

Publikujący 403 pobrań

Pobierz (pdf, 360 KB)

RM_LXV_93_20180920.pdf

z dnia 20 września 2018 r. - w sprawie nadania nazwy ulicy

pdf LXV/92/2018 Popularny

Publikujący 394 pobrań

Pobierz (pdf, 344 KB)

RM_LXV_92_20180920.pdf

z dnia 20 września 2018 r. - w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej

pdf LXIV/86/2018 Popularny

Publikujący 416 pobrań

Pobierz (pdf, 582 KB)

RM_LXIV_86_20180831.pdf

z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sparwie zasad usytuowania na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

pdf LXIV/85/20180831 Popularny

Publikujący 403 pobrań

Pobierz (pdf, 525 KB)

RM_LXIV_85_20180831.pdf

z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf LXIV/83/2018 Popularny

Publikujący 408 pobrań

Pobierz (pdf, 345 KB)

RM_LXIV_83_20180831.pdf

z dnia 31 sierpnia 2018 r. - w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Rady Powiatu Ostrowieckiego i Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego oraz w wyborach Prezydenta Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

pdf LXIV/84/20180 Popularny

Publikujący 478 pobrań

Pobierz (pdf, 1.21 MB)

RM_LXIV_84_20180831.pdf

z dnia 31 sierpnia 2018 r. - w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli

pdf LXIV/82/2018 Popularny

Publikujący 453 pobrań

Pobierz (pdf, 952 KB)

RM_LXIV_82_20180831.pdf

z dnia 31 sierpnia 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

pdf LXIV/81/2018 Popularny

Publikujący 447 pobrań

Pobierz (pdf, 612 KB)

RM_LXIV_81_20180831.pdf

z dnia 31 sierpnia 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

pdf LXIV/80/2018 Popularny

Publikujący 438 pobrań

Pobierz (pdf, 297 KB)

RM_LXIV_80_20180831.pdf

z dnia 31 sierpnia 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf LXII/77/2018 Popularny

Publikujący 408 pobrań

Pobierz (pdf, 248 KB)

RM_LXII_77_20180730.pdf

z dnia 30 lipca 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

pdf LXII/76/2018 Popularny

Publikujący 462 pobrań

Pobierz (pdf, 2.08 MB)

RM_LXII_76_20180730.pdf

z dnia 30 lipca 2018 r. - w sprawie określenia zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminów spłaty lub rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Ostrowiec Świętokrzyski lub jej jednostkom organizacyjnym

pdf LXII/75/2018 Popularny

Publikujący 493 pobrań

Pobierz (pdf, 32.22 MB)

RM_LXII_75_20180730.pdf

z dnia 30 lipca 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

pdf LXII/74/2018 Popularny

Publikujący 429 pobrań

Pobierz (pdf, 264 KB)

RM_LXII_74_20180730.pdf

z dnia 30 lipca 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych  i mieszkaniach chronionych

pdf LXII/69/2018 Popularny

Publikujący 501 pobrań

Pobierz (pdf, 6.43 MB)

RM_LXII_69_20180730.pdf

 z dnia 30 lipca 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie

pdf LXII/68/2018 Popularny

Publikujący 423 pobrań

Pobierz (pdf, 3.05 MB)

RM_LXII_68_20180730.pdf

z dnia 30 lipca 2018 r. - w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych i ustalenia ich przebiegu

pdf LV/11/2018 Popularny

Publikujący 447 pobrań

Pobierz (pdf, 1010 KB)

RM_LV_11_20180305.pdf

z dnia 5 marca 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski do nowego ustroju szkolnego

pdf LX/51/2018 Popularny

Publikujący 521 pobrań

Pobierz (pdf, 3.38 MB)

RM_LX_51_20180614.pdf

z dnia 14 czerwca 2018 r. - w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf LX/49/2018 Popularny

Publikujący 489 pobrań

Pobierz (pdf, 2.08 MB)

RM_LX_49_20180614.pdf

z dnia 14 czerwca 2018 r. - w sprawie statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf LVIII/40/2018

Publikujący

Pobierz (pdf)

RM_LVIII_40_20180427.pdf

z dnia 27 kwietnia 2018 r. - zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/82/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

pdf LVIII/40/2018 Popularny

Publikujący 416 pobrań

Pobierz (pdf, 255 KB)

RM_LVIII_40_20180427.pdf

z dnia 27 kwietnia 2018 r. - zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/82/2016 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 7 lipca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

pdf LVIII/39/2018 Popularny

Publikujący 415 pobrań

Pobierz (pdf, 1.08 MB)

RM_LVIII_39_20180427.pdf

z dnia 27 kwietnia 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

pdf LVIII/36/2018 Popularny

Publikujący 451 pobrań

Pobierz (pdf, 242 KB)

RM_LVIII_36_20180427.pdf

z dnia 27 kwietnia 2018 r. - w sprawie likwidacji Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf LVIII/35/2018 Popularny

Publikujący 419 pobrań

Pobierz (pdf, 220 KB)

RM_LVIII_35_20180427.pdf

z dnia 27 kwietnia 2018 r. - w sprawie wykazu kąpielisk na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski obowiązującego w 2018 r. oraz określenia sezonu kąpielowego

pdf LVIII/34/2018 Popularny

Publikujący 486 pobrań

Pobierz (pdf, 4.06 MB)

RM_LVIII_34_20180427.pdf

z dnia 27 kwietnia 2018 r. - w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

pdf LVI/29/2018 Popularny

Publikujący 918 pobrań

Pobierz (pdf, 4.52 MB)

RM_LVI_29_20180328.pdf

z dnia 28 marca 2018 r. - w sprawie regulaminu targowiska gminnego „Mój Rynek” w Ostrowcu Świętokrzyskim

pdf LVI/23/2018 Popularny

Publikujący 573 pobrań

Pobierz (pdf, 3.81 MB)

RM_LVI_23_20180328.pdf

z dnia 28 marca 2018 r. - w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski przez organy inne niż Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji

pdf LVI/22/2018 Popularny

Publikujący 460 pobrań

Pobierz (pdf, 3.30 MB)

RM_LVI_22_20180328.pdf

z dnia 28 marca 2018 r. - w sprawie podziału miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

pdf LV/17/2018 Popularny

Publikujący 470 pobrań

Pobierz (pdf, 15.81 MB)

RM_LV_17_20180305.pdf

z dnia 5 marca 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości położonej na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

pdf LV/9/2018 Popularny

Publikujący 408 pobrań

Pobierz (pdf, 488 KB)

RM_LV_9_20180305.pdf

z dnia 5 marca 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie  ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób bezdomnych  i mieszkaniach chronionych

pdf LV/8/2018 Popularny

Publikujący 432 pobrań

Pobierz (pdf, 254 KB)

RM_LV_8_20180305 (1).pdf

z dnia 5 marca 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia Statutu Jednostki Pomocniczej Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Osiedla „25-lecia PRL”

pdf LV/7/2018 Popularny

Publikujący 554 pobrań

Pobierz (pdf, 1.42 MB)

RM_LV_7_20180305.pdf

z dnia 5 marca 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie Statutu Gminy Ostrowiec Świętokrzyski

pdf LV/6/2018 Popularny

Publikujący 430 pobrań

Pobierz (pdf, 266 KB)

RM_LV_6_20180305.pdf

z dnia 5 marca 2018 r. - zmieniająca uchwałę w sprawie jednostek pomocniczych – osiedli  i zarządzenia wyborów do Rad Osiedlowych

pdf LIV/1/2018 Popularny

Publikujący 388 pobrań

Pobierz (pdf, 481 KB)

RM_LIV_1_20180130.pdf

z dnia 30 stycznia 2018 r. - w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Ostrowiec Świętokrzyski