Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej
UWAGA! Zmiana nazw ulic - czytaj więcej

 Treść

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, informujemy, że:

Administratorem Danych Osobowych jest:

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski.

Celem zbierania danych osobowych jest:

  • realizacja obowiązków lub uprawnień gminy wynikających z przepisów prawa,
  • jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;
  • jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;
  • jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Podanie tych danych jest niezbędne do realizacji ww. celów i wynika z art. 23 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922).

W przypadku realizacji zadań ustawowych obowiązek podania danych osobowych wynika z określonych przepisów prawa, w pozostałych przypadkach ma charakter dobrowolny.

Dane osobowe będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie i w granicach przepisów prawa.

Każdy ma prawo dostępu do swoich danych, prawa ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzanych danych osobowych zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.