WYBORCO SPRAWDŹ GDZIE GŁOSUJESZ! - czytaj obwieszczenie 

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

pdf K-86 w sprawie udostępnienia informacji publicznej (341 KB)

document Do K-86 - wniosek o udzielenie informacji publicznej (36 KB)  

pdf Wniosek WSO-71-VI dot. wpisu do ewidencji obiektów hotelarskich (128 KB)

pdf Do wniosku WSO-71-VI - załącznik nr 1 - opis obiektu (pola biwakowego) (115 KB)

pdf Do wniosku WSO-71-VI - załącznik nr 2 - deklaracja dot. minimalnych wymagań co do wyposażenia dla obiektów świadczących usługi hotelarskie (91 KB)

pdf Wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego z tytułu odbycia ćwiczeń wojskowych (34 KB)

pdf K-68 w sprawie UZYSKANIA ZEZWOLENIA NA PRZEPROWADZENIE IMPREZY MASOWEJ (344 KB)

pdf K-82 W SPRAWIE UZNANIA ŻOŁNIERZA ODBYWAJĄCEGO CZYNNĄ SŁUŻBĘ WOJSKOWĄ ZA POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY (349 KB)

pdf WSO-187-I - wniosek o uznanie żołnierza odbywającego czynną służbę wojskową za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny.pdf (48 KB)

pdf K-84 W SPRAWIE ORZEKANIA O KONIECZNOŚCI SPRAWOWANIA PRZEZ OSOBĘ (POBOROWEGO) BEZPOŚREDNIEJ OPIEKI NAD CZŁONKIEM RODZINY (349 KB)

pdf Do K84 - WNIOSEK O UZNANIE ŻOŁNIERZA LUB OSOBY PODLEGAJĄCEJ OBOWIĄZKOWI ODBYCIA ZASADNICZEJ SŁUśBY WOJSKOWEJ ZA SPRAWUJĄCEGO BEZPOŚREDNIĄ OPIEKĘ NAD CZŁONKIEM RODZINY (42 KB)

Zgromadzenie na terenie Gminy Ostrowiec. Wniosek. Postępowanie zwykłe.