Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

W związku z wejściem w życie 1 kwietnia 2012r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 ) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Urzędem Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego za pośrednictwem:

- poczty elektronicznej um@um.ostrowiec.pl,

- fax nr (+41) 26-72-110,

- osobiście:
w Wydziale Organizacyjno - Prawnym - Kancelarii Urzędu Miasta, pokój 005 - p. Edyta Świerzbińska.