Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Tomasz Gębka

tel. +48 41 26 72 222, pok. 106

Stanowisko ds. promocji 

Justyna Łada - tel. +48 41 26 72 130

Anna Woś - tel. +48 41 26 72 109

Główny specjalista ds. obsługi inwestorów 

Zbigniew Wesołowski - tel. +48 41 26 72 188

Sekretariat Prezydenta Miasta

 Milena Kostucha - tel. +48 41 26 72 115

Sekretariat Wiceprezydenta Miasta

tel. +48 41 26 72 117

 

Zadania Biura Prezydenta Miasta:

  • organizacja i współorganizacja obchodów świąt państwowych, rocznic związanych z historią naszego miasta oraz innych uroczystości z udziałem Prezydenta Miasta,
  • promocja miasta w kraju i za granicą,
  • organizacja i współorganizacja imprez promujących miasto,
  • realizacja zadań z zakresu komunikacji społecznej, przygotowywanie komunikatów i informacji związanych z działalnością Gminy i decyzjami Prezydenta Miasta,
  • informowanie środków masowego przekazu o wydarzeniach związanych z bieżącym funkcjonowaniem samorządu, organizowanie konferencji prasowych,
  • współredagowanie strony internetowej Urzędu,
  • koordynacja spraw związanych z przyznawaniem patronatów Prezydenta Miasta,
  • organizacja współpracy Prezydenta Miasta z organizacjami kombatanckimi działającymi na terenie miasta,
  • organizacja pracy sekretariatu Prezydenta i Wiceprezydenta Miasta.