UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Michał Jedlikowski - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych 

 

Urząd Miasta
ul. Jana Głogowskiego 3/5, pok. 013
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
tel. +48 41 26 72 212

 

Zadania Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych:

1)  zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego, 
2)  zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne, 
3)  zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka, 
4) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzeganie przepisów o ochronie tych informacji, w szczególności okresowa (co najmniej raz na trzy lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów, 
5)  opracowywanie i aktualizowanie, wymagającego akceptacji Prezydenta Miasta planu ochrony informacji niejawnych Urzędu, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji, 
6)  prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych, 
7)  prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających, 
8) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w Urzędzie Miasta albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto, 
9) przekazywanie odpowiednio Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służbie Kontrwywiadu Wojskowego do prowadzonych przez nie ewidencji:  danych, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych, osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia, na podstawie wykazu, o którym mowa w pkt 8.