UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Robert Pasternak - Naczelnik Wydziału Informatyki - tel.+48 41 26 72 137, pok. 132
Piotr Jankowski - Z-ca Naczelnika Wydziału - tel. +48 26 72 135, pok. 131

wi@um.ostrowiec.pl
pasternak.robert@um.ostrowiec.pl
jankowski.piotr@um.ostrowiec.pl

Referat ds. Systemów Informatycznych

Inspektor Magdalena Gąsior - tel. +48 41 26 72 136, pok. 132

Referat ds. Infrastruktury Teleinformatycznej

Michał Jedlikowski - Kierownik Referatu

tel. +48 41 26 72 212, pok. 131

Inspektor Mateusz Moryciński - tel. +48 41 26 72 239, pok. 131

Pomoc administracyjna - Łukasz Czarnecki - tel. +48 26 72 138

 

Zadania Wydziału Informatyki:

1)  zarządzanie Systemem Informatycznym Urzędu Miasta oraz wszystkimi zasobami informatycznymi i teleinformatycznymi zlokalizowanymi w Urzędzie,
2)    zarządzanie Miejską Siecią Światłowodową,
3)    budowa i zarządzanie Miejskim Systemem Informatycznym obejmującym jednostki organizacyjne Gminy,  
4)    budowa i zarządzanie serwerownią Miejskiego Systemu Informatycznego,
5)    budowa i zarządzanie Systemem Telefonii VoIP,
6)  zapewnienie ciągłości funkcjonowania infrastruktury teleinformatycznej, w tym systemów i aplikacji oraz sieci WAN wchodzących w skład Systemu Informatycznego Urzędu Miasta i Miejskiego Systemu Informatycznego,
7)    zapewnienie obsługi informatycznej i wsparcia dla użytkowników Systemu Informatycznego Urzędu Miasta oraz użytkowników Miejskiego Systemu Informatycznego,
8)  opracowywanie projektów i kierunków rozwoju szeroko pojętej teleinformatyki w Gminie w celu pełnej realizacji potrzeb informatycznych i teleinformatycznych Urzędu oraz  jednostek organizacyjnych Gminy, wchodzących w skład Miejskiego Systemu Informatycznego,
9)   budowa e-Administracji oraz e-Usług dla potrzeb Systemu Informatycznego Urzędu i Miejskiego Systemu Informatycznego Gminy,
10)   budowa i zarządzanie internetowymi serwisami informacyjnymi Urzędu i Gminy,
11)   zarządzanie dostępem do Internetu dla użytkowników Systemu Informatycznego Urzędu i użytkowników Miejskiego Systemu Informatycznego we współpracy z Operatorem Telekomunikacyjnym,
12)  współpraca z komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy w celu wypracowywania rozwiązań informatycznych wspierających pracę tych jednostek,
13) prowadzenie zakupów, w tym inwestycyjnych dla Urzędu i jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie sprzętu komputerowego, teleinformatycznego, sieci teleinformatycznych   oprogramowania,
14)  wdrażanie i nadzór nad przestrzeganiem zasad polityki bezpieczeństwa w zakresie systemów i sieci teleinformatycznych oraz przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych Urzędu i Miejskiego Systemu Informatycznego.