Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

Informacja dla pracowników Urzędu Miasta i jednostek podległych - zmiana w związku z telefonami

 Treść
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich

Łukasz Witkowski
Urząd Miasta
Wydział Spraw Obywatelskich
ul. Jana Głogowskiego 3/5
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
pok. 014, telefon: +48 41 26 72 210

Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Łukasz Witkowski
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Siennieńska 47
27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
pok. 01, telefon: +48 41 26 72 274

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego

Referat ewidencji ludności i dowodów osobistych

Referat działalności gospodarczej

Stanowisko do spraw pomocy publicznej

Inspektor Iwona Olszańska

tel. +48 41 26 72 191, pok. 011

Stanowisko ds. realizacji zadań obronnych i Obrony Cywilnej w Gminie

Inspektor Jacek Budzeń

tel. +48 41 26 72 215, pok. 013

Stanowisko ds. realizacji zadań na rzecz Sił Zbrojnych RP, zarządzania kryzysowego, organizowania zbiórek publicznych, imprez masowych oraz zgromadzeń publicznych

Inspektor Stefan Suska

tel. +48 41 26 72 215, pok. 013