Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zgon osoby rejestruje się w urzędzie stanu cywilnego zgodnie z miejscem jego zdarzenia.

W razie stwierdzenia zgonu lub uznania za zmarłego w postępowaniu sądowym albo w razie zgonu na polskim statku morskim lub powietrznym, zgonu żołnierza w czynnej służbie wojskowej i innej osoby przydzielonej do jednostki wojskowej, poległych lub zmarłych w związku z działaniami wojennymi- zgon rejestruje się w USC właściwym dla dzielnicy Śródmieścia miasta stołecznego Warszawy.

Zgłoszenia zgonu mogą dokonać następujące osoby:

 • pozostały małżonek(ka)

 • krewni zstępni

 • krewni wstępni

 • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa

 • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia

 • osobom, które do tego dobrowolnie się zobowiążą

Niezbędne dokumenty:

 • wystawiona przez lekarza karta zgonu
 • dowody osobiste:
 • zmarłego (w przypadku cudzoziemca paszport)
 • żyjącego współmałżonka
 • osoby zgłaszającej zgon

Ważne

Zgon osoby należy zgłosić najpóźniej w ciągu 3 dnia od dnia sporządzenia karty zgonu.
Jeśli zgon nastąpił w skutek choroby zakaźnej, zgłoszenie powinno nastąpić w ciągu 24 godzin od zgonu.

Sporządzenie aktu zgonu nie podlega opłacie skarbowej.