Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Zgłoszenia urodzenia dziecka dokonuje się w terminie 21 dni od dnia sporządzenia karty urodzenia,
a w przypadku gdy dziecko urodziło się martwe – w terminie 3 dni od dnia sporządzenia karty martwego urodzenia.
Zgłoszenia i rejestracji urodzenia zawsze dokonuje się w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym ze względu na miejsce urodzenia dziecka.

Zgłoszenia urodzenia dokonuje matka lub ojciec dziecka:

  • posiadający pełną zdolność do czynności prawnych
  • którzy ukończyli 16 lat, jeżeli posiadają ograniczoną zdolność do czynności prawnych

W pozostałych przypadkach zgłoszenia urodzenia dokonują przedstawiciel ustawowy lub opiekun matki.

Zgłoszenia urodzenia można dokonać przez pełnomocnika.

Niezbędne dokumenty:

Ważne dowody osobiste rodziców lub ważny dowód osobisty pełnomocnika oraz pełnomocnictwo zwykłe, udzielone przez jednego z rodziców dziecka ( wymagana forma pisemna).

Ważne

Kierownik urzędu stanu cywilnego odmawia przyjęcia oświadczenia o wyborze imienia lub imion dziecka, jeżeli wybrane imię lub imiona są w formie zdrobniałej lub mają charakter ośmieszający lub nieprzyzwoity lub nie wskazują na płeć dziecka, kierując się powszechnym znaczeniem imienia i wybiera dziecku imię z urzędu

Rodzice mogą złożyć przed wybranym kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed konsulem oświadczenie o zmianie imienia lub imion dziecka zamieszczonych w akcie urodzenia w terminie 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia.

Sporządzenie aktu urodzenia nie podlega opłacie skarbowej.