UWAGA! Zmiana numerów rachunków! Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej
UWAGA! Zmiana nazw ulic - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 

Zgodnie z zarządzeniem nr 75/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim z dnia 9 października 2017 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy przysługującego w zamian za święto przypadające w sobotę w 2017 r.


dzień 17 listopada 2017 jest wolny od pracy dla pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społeczne...

 MIESIĄCDATA WYPŁATY   PAŹDZIERNIK 24.10.2017 r.   LISTOPAD 22.11.2017 r.   GRUDZIEŃ 20.12.2017 r.   STYCZEŃ 2018 24.01.2018 r.   LUTY 2018 21.02.2018 r.   MARZEC 2018 21.03.2018 r.

   KWIECIEŃ 2018 ...


W związku ze zbliżającym się nowym okresem zasiłkowym 2017/2018, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż wnioski na:
    -świadczenia rodzinne i opiekuńcze,
    -świadczenia wychowawcze (500+),
    -świadczenia z funduszu alimentacyjnego
będzie można składać od dnia 1...


Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się 1 października 2017 roku przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2017 roku. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentacją do dnia 31 sierpnia, ustalenie p...

Telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych i ich bliskich

801 889 880
Dzwoniąc pod ten telefon można uzyskać informacje na temat uzależnień behawioralnych, poradę i wsparcie. Uzależnienia behawioralne stanowią duży pr...

Informujemy, iż z dniem 24 marca 2017 roku zostają zmienione godziny pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzykim ul. Świętokrzyska 22

Ośrodek pracuje w godzinach:
poniedziałek – czwartek  od 7.00 do 15.00
piątek  od 8.00 do 16.00


Zmiany czasu pracy Ośrodka podyktowane są względami praktycznymi i koni...


Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/
dostępny jest zaktualizowany film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.Aktualizacja jest z...


Ministerstwo Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej rozpoczęło pierwszy etap kampanii informacyjnej pn. „ Bezpieczny i Aktywny Senior”. Celem kampanii jest pobudzenie świadomości społecznej na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych. Założeniem kampanii w obszarze bezpieczeństwa...