Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej
UWAGA! Zmiana nazw ulic - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 

Informacja w sprawie terminów składania wniosków o świadczenia

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że wnioski na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 przyjmowane są od 1 sierpnia 2017 r.

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE „500+” OKRES ZASIŁKOWY 2017/2018Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wycho...

 MIESIĄCDATA WYPŁATY   PAŹDZIERNIK 24.10.2017 r.   LISTOPAD 22.11.2017 r.   GRUDZIEŃ 20.12.2017 r.   STYCZEŃ 2018 24.01.2018 r.   LUTY 2018 21.02.2018 r.   MARZEC 2018 21.03.2018 r.

   KWIECIEŃ 2018 ...

Telefon zaufania dla osób cierpiących z powodu uzależnień behawioralnych i ich bliskich

801 889 880Dzwoniąc pod ten telefon można uzyskać informacje na temat uzależnień behawioralnych, poradę i wsparcie. Uzależnienia behawioralne stanowią duży pr...

Na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod adresem http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/programy/program-operacyjny-pomoc-zywnosciowa-2014-2020-popz/informacja-i-komunikacja/
dostępny jest zaktualizowany film informacyjny o Programie Operacyjnym Pomoc Żywnościowa 2014-2020.Aktualizacja jest z...

Ministerstwo Rodziny, Pracy  i Polityki Społecznej rozpoczęło pierwszy etap kampanii informacyjnej pn. „ Bezpieczny i Aktywny Senior”. Celem kampanii jest pobudzenie świadomości społecznej na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych. Założeniem kampanii w obszarze bezpieczeństwa...

Od 1 stycznia 2017r. weszła w życie Ustawa o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”


Zgodnie z nowymi przepisami rodzinom, w których urodzi się żywe dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okres...

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem”, określa uprawnienia kobiet w ciąży i rodzin do wsparcia w zakresie dostępu do:

świadczeń opieki zdrowotnej,instrumentów polityki na rzecz rodziny.

W/w ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017r.

...

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, w związku z okresem zimowym, zwraca się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi wobec osób bezdomnych przebywających na klatkach schodowych, w piwnicach, pustostanach, na strychach, przystankach autobusowych i innych pomieszczeniach niemieszkalnych.

...

W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny świadczeniobiorcy Działu Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych  należy dostarczyć dokument potwierdzający uzyskanie dochodu (np. umowę o pracę, umowę zlecenie, decyzję  przyznającą zasiłek dla bezrobotnych itp.) oraz zaświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego za miesiąc następujący...