Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 
A- A A+
        

|    Szukaj      |    

Wezbranie stany ostrzegawcze

Data utworzenia 2020-05-30 12:57:00Ważne do 2020-06-01 08:00:00

świętokrzyskie, Zlewnia Nidy, Czarnej Staszowskiej, Kamiennej oraz Koprzywiank (świętokrzyskie), wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczychPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 

Wsparcie dla ucznia. Nie zapomnij!

O stypendium szkolne może starać się uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie i występujących w rodzinie innych problemów - bezrobocie, choroba, wielodzietność. Stypendium przysługuje uczniom i słuchaczom szkół policealnych do 24 urodzin, ale nie mogą się o nie ubiegać studenci ani dzieci z oddziałów „0”. Stanowi ono refundację poniesionych kosztów zakupu niezbędnego wyposażenia ucznia. Wypłacane jest więc po okazaniu dokumentów poświadczających te zakupy. Jeśli jednak kogoś nie stać na wyłożenie pieniędzy za zakup przyborów szkolnych, może najpierw dostać pieniądze, a później przedstawić dokumenty zakupu. Uznawane będą wydatki poniesione po 1 lipca 2016 roku.
Stypendium przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza netto  514,00  zł miesięcznie. Ubiegając się o nie, trzeba przedstawić dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Do wniosku o stypendium powinny być dołączone dokumenty potwierdzające wysokość dochodów członków rodziny ucznia. Zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów, można złożyć, w uzasadnionych przypadkach, „oświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów”, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Jeśli natomiast rodzina korzysta z pomocy społecznej, wystarczy do wniosku dołączyć zaświadczenie, że z takiej pomocy korzysta. Do dochodu rodziny nie zaliczana jest wysokości otrzymanej pomocy rzeczowej, zasiłków celowych oraz świadczenia 500+.
Stypendium wypłacane jest przez cały rok szkolny, czyli od września do czerwca. Jego wysokość uzależniona jest od dochodu rodziny oraz od wysokości poniesionych wydatków. Miesięczna wysokość stypendium nie może być niższa niż 94,40 zł i wyższa niż 236 zł.
UWAGA! Wnioski można pobierać od 1  sierpnia 2016 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej ul. Świętokrzyska 22, w Dziale Dodatków Mieszkaniowych i Energetycznych II piętro pokój nr 2.22. lub w Punkcie Obsługi Klienta (parter budynku). Składanie wniosków rozpoczyna się od 1.09.2016 r.  i trwa do 15.09.2016 r.
Należy pamiętać, że uczeń lub słuchacz musi być mieszkańcem Ostrowca Świętokrzyskiego.
    Należy podkreślić, że w opinii Ministerstwa Edukacji Narodowej: obuwie i odzież mogą stanowić pomoc o charakterze edukacyjnym jedynie w sytuacji, gdy wiążą się w sposób oczywisty i bezpośredni z procesem edukacji ucznia (np. kimono dla ucznia trenującego karate). Natomiast zakup codziennej odzieży lub obuwia, umożliwiającego uczniowi dotarcie do szkoły (kurtka, buty,) nie może być finansowany w ramach stypendium szkolnego. Taki wydatek powinien zostać pokryty np. ze świadczenia wychowawczego (500 +), które jest przeznaczone właśnie na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem potomka.
Stypendia szkolne przyznawane są decyzją dla konkretnego ucznia a nie na rodzinę, dlatego koszty poniesione powinny stanowić indywidualne pokrycie np. zakup jednej pary obuwia sportowego, z przeznaczeniem na zajęcia wychowania fizycznego, dla konkretnego dziecka.