Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 

ŚWIADCZENIE RODZICIELSKIE

Świadczenie rodzicielskie  przysługuje osobom, którym urodziło się dziecko, a które nie otrzymują zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia są więc, między innymi, bezrobotni, studenci, a także wykonujący prace na podstawie umów cywilnoprawnych, nieobjęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Także osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeśli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego, będą mogły ubiegać się o świadczenie rodzicielskie.
Świadczenie będzie przysługiwało przez okres 52 tygodni, niezależnie od dochodu rodziny, w wysokości 1000,00 zł miesięcznie.(w przypadku urodzenia wieloraczków okres ten będzie mógł być wydłużony do 71 tygodni).

Również od 1 stycznia 2016 r. możliwe jest otrzymanie świadczeń rodzinnych w przypadku przekroczenia dochodu.
Dzięki wprowadzeniu zasady "złotówka za złotówkę" świadczenia będą stopniowo obniżane wraz ze wzrostem dochodów. Teraz, gdy rodzina przekroczy próg dochodowy (674,00 zł na osobę w rodzinie lub 764,00 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem), może stracić prawo do świadczeń rodzinnych.
Świadczenia zostaną wypłacone, gdy kwota do wypłaty po zastosowaniu mechanizmu „złotówka za złotówkę" będzie nie niższa niż 20,00 zł. Zmiany obejmą również te rodziny, które mają już odmowę przyznania prawa do świadczeń z powodu przekroczenia progu dochodowego. Wystarczy, że ponownie wystąpią z wnioskiem o wsparcie.