UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że jest realizatorem innowacji społecznej w ramach projektu grantowego „Innowacje na ludzką miarę – wsparcie rozwoju mikroinnowacji, w obszarze usług opiekuńczych dla osób zależnych”.

Projekt „Lokator” to autorski i nigdzie dotąd nierealizowany pomysł pracowników naszego Ośrodka, polegający na połączeniu osób poszukujących miejsca do zamieszkania z osobami wymagającymi opieki, które dysponują odpowiednimi warunkami mieszkaniowymi do przyjęcia lokatora, w zamian za towarzyszenie i pomoc w codziennym funkcjonowaniu oraz partycypację w opłatach mieszkaniowych.

Adresaci Projektu:
 1. pełnoletnie osoby zależne (niepełnosprawni, starsi, samotni, nieporadni życiowo, z ograniczoną sprawności fizyczną i intelektualną), którym rodzina nie jest w stanie zapewnić całodobowej opieki i monitoringu), którzy dysponują odpowiednimi warunkami mieszkaniowymi i wyrażą chęć przyjęcia do swojego domu osoby poszukującej miejsca do zamieszkania,
 2. pełnoletnie osoby poszukujące miejsca do zamieszkania, które nie posiadają własnego mieszkania, bądź z innych powodów nie są w stanie zapewnić sobie bezpiecznego schronienia (osoby bezdomne, zagrożone bezdomnością, doznające przemocy domowej, pragnące się usamodzielnić, których nie stać na zakup lub wynajęcie mieszkania, opuszczające placówki opiekuńczo – wychowawcze) i są zdolne do zamieszkania z osobami starszymi niepełnosprawnymi i samotnymi (osoby zależne)
 3. członkowie rodzin osób zależnych, którzy poprzez powyższe działania zostaną odciążeni od opieki nad osobami zależnymi.

Korzyści z udziału w Projekcie „Lokator”:

Osoby zależne:

 • poczucie bezpieczeństwa, poprzez obecność drugiej osoby (także w nocy),
 • możliwość pobytu we własnym domu, bez konieczności umieszczania w placówce całodobowej opieki,
 • eliminacja problemu samotności,
 • wzrost komfortu życia,
 • dostęp do usług społecznych, zdrowotnych, kulturalnych, religijnych poprzez towarzyszenie lokatora (wyjście do lekarza, na rehabilitację, do teatru, do kościoła, na zakupy),
 • wsparcie instytucjonalne (prawnik, psycholog, pracownik socjalny),
 • pomoc w czynnościach dnia codziennego (toaleta, zmiana bielizny pościelowej, zmiana odzieży, pomoc w przygotowywaniu posiłków, bieżące porządki, organizowanie usług pralniczych, pomoc w opiece nad zwierzętami domowymi),
 • partycypacja w opłatach mieszkaniowych przez lokatora pozwalająca na zmniejszenie kosztów utrzymania mieszkania przez osobę zależną,
 • możliwość uczestnictwa w życiu społecznym,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych,
 • szybka reakcja na zagrożenie, np. wezwanie Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, itp.
 • organizowanie drobnych napraw i remontów, transportu,
 • pomoc w komunikowaniu się z rodziną,
 • usługa edukacyjna (np. poznanie nowych technologii),
 • możliwość dbania o higienę osobistą i przygotowania sobie samodzielnie posiłku,
 • poczucie bycia potrzebnym i samorealizacji,
 • nabycie nowych umiejętności i kompetencji społecznych,
 • nauka planowania życia i zaspokajania potrzeb we własnym zakresie,
 • włączenie społeczne.

Osoby poszukujące miejsca do zamieszkania:

 • bezpieczne schronienie wraz z niezbędnym wyposażeniem, bez konieczności dużych nakładów finansowych,
 • możliwość dbania o higienę osobistą i samodzielnego przygotowania posiłków,
 • wsparcie instytucjonalne (prawnik, psycholog, pracownik socjalny),
 • ratunek dla życia i zdrowia (osoby doznające przemocy, bezdomni),
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów,
 • nabycie nowej wiedzy i umiejętności i kompetencji społecznych,
 • wzrost komfortu życia,
 • włączenie społeczne.

 

Członkowie rodzin osób zależnych:

 • wsparcie ze strony specjalistów (pracownik socjalny, psycholog, prawnik),
 • dostęp do informacji o stanie zdrowia i sytuacji osoby zależnej, nie tylko ze strony instytucji, ale również osoby, która zamieszka z osobą zależną,
 • poczucie zaopiekowania się osobą bliską przez inną osobę, zwłaszcza w porze nocnej,
 • świadomość wsparcia, monitorowania, szybkiego reagowania w sytuacji zagrożenia i kryzysu, przez lokatora i MOPS,
 • nie ponoszenie wysokich kosztów opieki (pielęgniarka, opiekun, umieszczenie w domu pomocy społecznej i innym ośrodku wsparcia),
 • możliwość skupienia się na własnych sprawach i problemach, zadbania o własne zdrowie,
 • możliwość poświęcenia czasu swojej rodzinie (np. małoletnim dzieciom),
 • odciążenie emocjonalne, czasowe i fizyczne,
 • możliwość aktywności i rozwoju zawodowego, obywatelskiego, społecznego, realizowania swoich zainteresowań i zagospodarowania czasu wolnego.
Jak działa nasza innowacja?

Poszukujemy pełnoletnich osób zależnych i osób, potrzebujących bezpiecznego miejsca do zamieszkania, którzy w rozmowie z pracownikiem socjalnym i psychologiem określą swoje potrzeby i oczekiwania względem siebie, aby dokonać właściwego doboru adresatów Projektu. Osoby chętne otrzymają konkretne informacje o korzyściach i zasadach udziału w naszej innowacji. Zostaną również określone prawa i obowiązki uczestników, które następnie będą zawarte w umowie trójstronnej w celu zabezpieczenia interesów wszystkich stron. Przez cały okres realizacji Projektu nasi Beneficjenci będą mogli skorzystać z nieodpłatnej pomocy psychologa, pracownika socjalnego, radcy prawnego i pracownika Działu Usług Opiekuńczych, jak również uzyskać wsparcie edukacyjne (szkolenie – pierwsza pomoc przedmedyczna, warsztaty z komunikacji interpersonalnej, zarządzania czasem wolnym, treningu podstawowych kompetencji społecznych). Podejmiemy wszelkie starania, aby odpowiedni dobór kandydatów gwarantował wysoką jakość świadczonych usług.

Zasady udziału w Projekcie.

Osoba zależna:

 • pełnoletność
 • zgoda na udział w Projekcie
 • wolny, wyposażony pokój
 • pomyślne przejście procesu rekrutacji
 • zawarcie umowy.

Osoba poszukująca miejsca do zamieszkania:

 • pełnoletność
 • zgoda na udział w Projekcie
 • zdolność finansowa do częściowego ponoszenia kosztów zamieszkania
 • pomyślne przejście procesu rekrutacji
 • zawarcie umowy.

Jeżeli, myślisz że spełniasz te warunki i nie masz gdzie mieszkać, bądź stało się coś złego, albo masz przejściowe kłopoty rodzinne, a może mieszkasz sam w domu i czujesz się samotny?

Skorzystaj z pomocy i wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Przyjdź do Ośrodka, chętnie i wyczerpująco odpowiemy na wszystkie pytania dotyczące Projektu, pomożemy Ci w tej trudnej sytuacji.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Świętokrzyska 22, w godzinach od 7.00 do 15.00:

Panią Joanną Basińską – IV piętro, pokój 4.11 lub pod numerem telefonu 41 276 76 57
Panią Bożeną Kotowską – I piętro, pokój 1.23 lub pod numerem telefonu 41 276 76 68
Panią Joanną Pietruszką – II piętro, pokój 2.15 lub numerem telefonu 41 276 76 21
Panem Damianem Głuszyńskim – II piętro, pokój 2.15 lub numerem telefonu 41 276 76 21