Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 

Dział Świadczeń Rodzinnych i Wychowawczych uprzejmie informuje, że od 1 września 2018 r. wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń Dobry Start będą przyjmowane w niżej podanych punktach w godzinach od 7.15 do 14.30 (poniedziałek – czwartek oraz w piątek do 15.30 w pokojach dyżurujących):

ul. Świętokrzyska 22 piętro V,

  • pokój 5.6 obsługuje nazwiska A – Koś,
  • pokój 5.7 obsługuje nazwiska Kot – Paź,
  • pokój 5.16 obsługuje nazwiska Pe – Ż,
  • pokój 5.14 obsługuje osoby, gdzie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,

natomiast wnioski o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczeń Dobry Start będą przyjmowane

  • w pokoju 5.13,

pozostałe pokoje od m-ca września zajmują się przygotowywaniem decyzji na trwający i nowy okres zasiłkowy.

Ponadto informujemy, że wszystkie wnioski w/w można składać drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Emp@tia oraz za pośrednictwem banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną.