Termin wpłaty opłaty jednorazowej z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe - czytaj więcej

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
A- A A+
 

Harmonogram wypłat świadczeń rodzinnych,  wychowawczych oraz funduszu alimentacyjnego w miesiącu grudniu 2019 r.

WYPŁATY NA KONTA BANKOWE

  • 11.12.2019 r. - świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych i zasiłków dla opiekunów
  • 16.12.2019 r. - zasiłków pielęgnacyjnych
  • 17.12.2019 r. - świadczeń wychowawczych ( 500+)
  • 19.12.2019 r. - funduszu alimentacyjnego
  • 23.12.2019 r. - zasiłków rodzinnych i świadczeń rodzicielskich

Z-CA DYREKTORA
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ostrowcu Świętokrzyskim
Joanna Wierzbińska