Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

 Dotacje udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert

Prezentujemy brzmienie artykułu 19 a (ust. od 1 do 6) ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
na podstawie którego można złożyć ofertę realizacji zadania publicznego.

Art. 19a
1. Na wniosek organizacji pozarządowej lub podmiotu wymienionego w art. 3 ust. 3 ustawy, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego może zlecić organizacji pozarządowej lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3, z pominięciem otwartego konkursu ofert, realizację zadania publicznego o charakterze lokalnym lub regionalnym, spełniającego łącznie następujące warunki:1) wysokość dofinansowania lub finansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000 zł;2) zadanie publiczne ma być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.
2. Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez organizację pozarządową lub podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zleca realizację zadania, o którym mowa w ust. 1, po złożeniu oferty przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. Przepis art. 14 stosuje się odpowiednio.3. W terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:
1) w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;

3) na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.
4. Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.
5. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do umowy.
6. Łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust. 1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

document UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO (127 KB) 2018r.

document UPROSZCZONE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO (102 KB) 2018 r.

Dotacje udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2016 roku

pdf Oferta na realizację zadania w trybie art 19a ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, VIII 2016 (Głusi nad Kamienną) (2.23 MB)

Dotacje udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2017 roku

Dotacje udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2018 roku

pdf Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie - Prowadzenie ogrzewalni dla bezdomnych mężczyzn (1.30 MB)

pdf Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie - Żyć zdrowo i być sobą. Jak chronić sie przed uzależnieniami? (1.30 MB)

pdf Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolonatriacie - Festiwal Rowerowy OstrowerFest. (2.22 MB)

pdf Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolonatriacie - "Piłkarskie lato". (1.80 MB)

pdf Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie -  "Mania Działania".  (1.27 MB)

pdf Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Wakacje z futbolem 2018". (1.72 MB)

pdf Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Wakacje z szachami 2018 (147 KB) "

pdf Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie -"Odnowienie Miejskiego Turystycznego Szlaku Rowerowego koloru czerwonego im. Mieczysława Radwana w granicach Ostrowca Świętokrzyskiego" (1.34 MB)

pdf Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Z kart historii Ostrowca Świętokrzyskiego - kącik regionalny" (2.17 MB)

  pdf Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Rodzinny Piknik Profilaktyczny". (454 KB)

  pdf Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Rodzinny Piknik stop uzależnieniom". (427 KB)

  pdf Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Zajęcia piłki nożnej dziewczyn 2018". (2.88 MB)

  pdf Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Siatkarska jesień z Akademią Volley Stars". (2.49 MB)

  pdf Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Pomyśl o tym inaczej". (2.29 MB)

  pdf Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Wzmocniona rodzina - bezpieczne dzieci" - dobra praktyka przeciwdziałaniu uzależnieniom. (3.58 MB)

  pdf Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - P (3.58 MB) pdf rzeciwdziałanie patologiom i uzależnieniom wśród młodych matek poprzez aktywność ruchową - "Aktywna mama" (3.13 MB)

  pdf Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - " (3.58 MB) pdf Szkoła Sztuki" (2.57 MB)

Dotacje udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2019 roku

pdf Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "IV Ostrowiecka Gala Sportu". (2.31 MB)

pdf Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Koncerty dla seniorów OKAS i nie tylko" (3.35 MB)

pdf Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Mistrzostwa Strefy Polski Południowej w Motocrossie" (2.14 MB)

pdf Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Album muzyczny "MIXTAPE OSTROWIECKI RAP" (2.71 MB)

pdf Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Wakacje z futbolem 2019 (3.04 MB)

pdf Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Wakacje z szachami 2019 (2.82 MB)

pdf Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Bezpieczne wakacje nad wodą (3.18 MB)

pdf Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Film dokumentalny o Edwardzie Bzymku Strzałkowskim (3.16 MB)

pdf Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolantariacie - Sprawni i niezależni seniorzy w wieku 60+ (4.23 MB)

pdf Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Siatkarska jesień z Akademią Volley Stars w Ostrowcu Świętokrzyskim" (3.41 MB)

pdf Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - "Obchody Dnia Cukrzycy w Ostrowcu Świętokrzyskim" (2.62 MB)

Dotacje udzielane z pominięciem otwartego konkursu ofert w 2020 roku

  pdf Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Sesja popularno – naukowa „Krzemionki 2020” (3.42 MB)

pdf Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – "90 LAT KS KSZO Z BOKSEM" (2.55 MB)

pdf Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - „Wakacje z futbolem 2020” (3.05 MB)  

pdf Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – „Ostrowieccy seniorzy w wieku 60+ na basenie – edukacja prozdrowotna i aktywność fizyczna" (3.15 MB)

pdf Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - „Jesienna runda Ostrowieckiej Piłkarskiej Ligi Firm” (3.12 MB)

pdf Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – Warsztaty „Życie w neolicie” (2.73 MB)

pdf Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – „70 – LECIE PTTK” (2.79 MB)

pdf Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego w art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Film dokumentalny: "Zarażeni pasją" (1.24 MB)