Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno - Ekonomicznych

Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (CWIS-E) zostało powołane przez Agencję Rozwoju Lokalnego, przy współpracy z Gminą Ostrowiec Świętokrzyski w ramach realizacji Programu Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015 -2020.
Misją CWIS-E jest wspieranie procesu budowy społeczeństwa obywatelskiego poprzez rozwój potencjału już istniejących i wzmacnianie procesu powstawania nowych organizacji pozarządowych oraz inicjatyw społecznych.

W tym celu prowadzimy działalność szkoleniową, doradczą, informacyjną oraz udostępniamy nasze zasoby lokalowe i sprzętowe.

Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych pełni funkcję inkubatora organizacji pozarządowych. Mieści się w Centrum Aktywności Obywatelskiej przy ul. Sienkiewicza 70, I piętro, pokój 15; jest czynne od poniedziałku do piątku, w godzinach 07.00 - 15.00.
Jeśli Wasza organizacja nie ma gdzie się spotkać, serdecznie zapraszamy do naszych sal. Jeśli potrzebujecie wsparcia merytorycznego, prosimy o kontakt z naszym biurem w celu ustalenia spotkania.

ZAKRES POMOCY:


I. PORADNICTWO

Zapraszamy do korzystania z usług poradnictwa dla organizacji. Wiedząc, jak bardzo wiele organizacji boryka się z problemami, postaramy się udzielić Państwu bezpłatnego wsparcia w sposób kompetentny i kompleksowy.

Porady prawne

Dostarczamy informacji prawnych związanych z rozpoczynaniem i prowadzeniem działalności przez organizacje pozarządowe. W celu umówienia się na bezpłatne konsultacje w sprawach związanych z rejestracją organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym, prowadzeniem działalności statutowej, nadzorem nad organizacjami, uzyskaniem statusu organizacji pożytku publicznego, itp., prosimy o kontakt z naszym biurem. Poradnictwo prawne skierowane jest do organizacji pozarządowych oraz osób, które chcą organizacje założyć.

Porady księgowe, kadrowe

Dostarczamy informacji z dziedziny księgowości związanych z finansami w organizacjach pozarządowych. W celu umówienia się na bezpłatne konsultacje w sprawach związanych z rozliczaniem organizacji pozarządowych, prowadzeniem księgowości, podatków, kadr i płac w organizacji, sprawozdawczością, itp., prosimy o kontakt z naszym biurem. Na bardzo preferencyjnych warunkach prowadzimy księgowość dla organizacji pozarządowych.

Porady z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych

Organizacjom pozarządowym i grupom nieformalnym oferujemy doradztwo w zakresie finansowania inicjatyw społecznych. W trakcie konsultacji analizujemy możliwości pozyskania środków w ramach programów unijnych, a także krajowych grantów od instytucji publicznych i prywatnych organizacji.


Inne porady

Dostarczamy informacji z zakresu marketingu oraz informatyki.

W celu umówienia się na bezpłatne konsultacje prosimy o kontakt z naszym biurem.

• Z zakresu marketingu i reklamy

• Z zakresu informatyki oraz obsługi komputera

• Informacje na temat kursów i szkoleń, korzystania z sal w Centrum Aktywności Obywatelskiej

• W zakresie wynajmu lokali w Centrum Przedsiębiorczości i Aktywizacji Zawodowej

Aby skorzystać z porad wystarczy, że przedstawiciele władz organizacji/założyciele grupy wypełnią i dostarczą do Centrum formularz zgłoszeniowy (dostępny w biurze oraz na stronie www.arl.ostrowiec.pl).

II. SZKOLENIA, SEMINARIA, SPOTKANIA INFORMACYJNE

Dla organizacji pozarządowych prowadzimy szkolenia, seminaria, spotkania informacyjne poświęcone bieżącym sprawom funkcjonowania organizacji np. zmianom prawnym, prowadzeniu organizacji, pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację inicjatyw. Nasze szkolenia, seminaria, spotkania informacyjne skierowane są również do przedstawicieli instytucji rynku pracy, samorządu, instytucji pomocowych, osób, które chcą działać w sektorze ekonomii społecznej. Budujemy pozytywny klimat dla rozwoju organizacji pozarządowych, sektora ekonomii społecznej i partycypacji obywatelskiej w Gminie Ostrowiec Św.

Informacja o najbliższych szkoleniach dostępna jest na stronie www.arl.ostrowiec.pl w zakładce Wsparcie dla Organizacji Pozarządowych.


III. UDOSTĘPNIANIE ZAPLECZA TECHNICZNO-LOKALOWEGO

Organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne z Ostrowca mogą bezpłatnie korzystać ze stanowisk komputerowych oraz pomieszczeń szkoleniowych/ doradczych.

 

Kontakt:

• osobiście w siedzibie Centrum Wspierania Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych: Centrum Aktywności Obywatelskiej, ul. Sienkiewicza 70 (budynek dawnej PSP nr 4), I piętro, pokój 15, czynne w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki w godzinach 07.00 – 15.00, w środy w godzinach 08.00 – 16.00.

• telefonicznie 41 200-30-14

• e- mailowo: ojczymek_mroczek@arl.ostrowiec.pl mochul_zwolinska@arl.ostrowiec.pl

Więcej informacji na stronie www.arl.ostrowiec.pl w zakładce Wsparcie dla Organizacji pozarządowych