Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 
A- A A+
        

|    Szukaj      |    

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Zaproszenie

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, Jarosław Górczyński, zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Ostrowiec Świętokrzyski i na rzecz jej mieszkańców na spotkanie, które odbędzie sie w dniu 23 listopada 2016 roku o godzinie 10.00 w Urzedzie Miasta, sala 001.

Celem spotkania będzie przedstawienie propozycji zadań, jakie Gmina Ostrowiec Świętokrzyski zamierza powierzyć do realizacji w 2017 roku organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego. 

 

Informacja 

Informujemy, że w Dz. U. z 2016 r. poz. 1300 z dnia 19 sierpnia 2016 r. zostało opublikowane nowe Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

 

Nabór do komisji konkursowych przedstawicieli organizacji 

Informujemy, że Prezydent Miasta ogłosił nabór do komisji konkursowych oraz zaprosił organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wskazania osób do udziału w pracach komisji konkursowych.

           Formularz zgłoszenia jest do pobrania w zakładce Nabór do komisji konkursowych przedstawicieli organizacji.

document Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych w 2017 r (34 KB) .

 

Otwarty konkurs ofert

Informujemy, że w dniu 19 września 2016 roku Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Zarządzeniem Nr IV/478/2016 ( document Zarządzenie X otwarty konkurs ofert 2016 (153 KB) ) ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.

            Treść zarządzenia dostępna w BIP, w zakładce inne informacje publiczne/ komunikaty, obwieszczenia i inne informacje/otwarte konkursy ofert, na stronie internetowej w zakładce organizacje pozarządowe/ ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 2016 r. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Termin składania ofert upływa w dniu  11 października 2016 roku o godzinie 10:00

Informujemy, że w dniu 5 sierpnia 2016 roku Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Zarządzeniem Nr IV/417/2016 (  document Zarządzenie IX (przeciwdziałanie patologiom spolecznym, świetlice środowiskowe IX XII) 2016 (142 KB)  ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym.

         Treść zarządzenia dostępna w BIP, w zakładce inne informacje publiczne/ komunikaty, obwieszczenia i inne informacje/otwarte konkursy ofert, na stronie internetowej w zakładce organizacje pozarządowe/ ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 2016 r. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Termin składania ofert upływa w dniu  26 sierpnia 2016 roku o godzinie 10:00

 

Informujemy, że w dniu 8 lipca 2016 roku Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Zarządzeniem Nr IV/354/2016 ( document Zarządzenie VIII (upowszechnianie kultury fizycznej) 2016 (137 KB) ) ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w zakresie upowszechniania kultury fizycznej.

         Treść zarządzenia dostępna w BIP, w zakładce inne informacje publiczne/ komunikaty, obwieszczenia i inne informacje/otwarte konkursy ofert, na stronie internetowej w zakładce organizacje pozarządowe/ ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 2016 r. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Termin składania ofert upływa w dniu  29 lipca 2016 roku o godzinie 10:00

 

 

Informujemy, że w dniu 25 maja 2016 roku Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego Zarządzeniem Nr IV/282/2016 ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań publicznych Gminy Ostrowiec Świętokrzyski w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

         Treść zarządzenia dostępna w BIP, w zakładce inne informacje publiczne/ komunikaty, obwieszczenia i inne informacje/otwarte konkursy ofert, na stronie internetowej w zakładce organizacje pozarządowe/ ogłoszenia o otwartych konkursach ofert 2016 r. oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Termin składania ofert upływa w dniu  23 czerwca 2016 roku o godzinie 10:00