Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 
A- A A+
        

|    Szukaj      |    

Intensywne opady deszczu

Data utworzenia 2020-05-30 12:00:03Ważne do 2020-05-31 12:00:00

Woj. świętokrzyskie, IMGW-PIB wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach deszczuPrzejdź do całości

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego praz dodatków do zasiłku rodzinnego

document w formacie MS Word
pdf w formacie pdf (140 KB)

2. Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

document w formacie MS Word
pdf w formacie pdf

3. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

document w formacie MS Word
pdf w formacie pdf

4. Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

document w formacie MS Word
pdf w formacie pdf

5. Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

document w formacie MS Word
pdf w formacie pdf

6. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły (zał. nr 2)

document w formacie MS Word
pdf w formacie pdf

7. Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły wyższej (zał. nr 3)

document w formacie MS Word
pdf w formacie pdf

8. Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (zał. nr 6)

document w formacie MS Word
pdf w formacie pdf

9. Oświadczenie członka rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (zał. nr 7)

document w formacie MS Word
pdf w formacie pdf

10. Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (zał. nr 8)

  document w formacie MS Word
  pdf w formacie pdf

11. Oświadczenie o zawiadamianiu o zmianach w sytuacji życiowej

  document w formacie MS Word
  pdf w formacie pdf

12. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (oświadczeń)

  document w formacie MS Word
  pdf w formacie pdf