Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Profilaktyka i Rozwiązywanie Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałanie Narkomanii.

Realizacja zadań profilaktycznych wynika z uchwały Nr XXV/177/2015 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na 2016 rok oraz uchwały Nr VII/19/2014 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata 2015-2017 z poźn. zm.      

Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski aby zwiększyć dostępność pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin finansuje dodatkowe zajęcia terapeutyczne dla uzależnionych i współuzależnionych pacjentów i dzieci z rodzin alkoholowych. Na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego placówki służby zdrowia świadczące pomoc dla osób uzależnionych to:
- „ZETA MI” Spółka z o.o. prowadząca Świętokrzyski Ośrodek Terapii mieszczący się w Ostrowcu Świętokrzyskim na os. Ogrody 10A/3U;

- Ośrodek Leczenia Zaburzeń Psychicznych i Uzależnień „ESKULAP” mieszczący się w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. H. Sienkiewicza 80.

W ramach gminnych środków w ww. placówkach prowadzone są następujące grupy:

-   grupa wsparcia społecznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych,  

-   grupa dla osób współuzależnionych,

-   grupa wstępna edukacyjna dla osób uzależnionych,

-  terapia psychologiczna dla rodzin z problemem alkoholowym.

Zgodnie z Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015-2017 Gmina Ostrowiec Świętokrzyski prowadzi poradnictwo i konsultacje dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz prowadzi profilaktyczną działalność informacyjno – edukacyjną w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży.

W roku 2016 r. na zlecenie gminy Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim prowadzi:

- PUNKT KONSULTACYJNY dla osób uzależnionych i eksperymentujących
z narkotykami oraz członków ich rodzin
w Centrum Aktywności Obywatelskiej ul. Sienkiewicza 70, 27-400 Ostrowiec Św. II piętro, pok. 21;

- PUNKTY KONSULTACYJNE w ostrowieckich gimnazjach dla uczniów oraz rodziców:

  • Publiczne Gimnazjum nr 1 przy ul. Sienkiewicza 69
  • Publiczne Gimnazjum nr 3 na Osiedlu Słonecznym 37
  • Publiczne Gimnazjum nr 4 na Osiedlu Stawki 35
  • dla uczniów Publicznego Gimnazjum nr 5 - budynek Centrum Biurowo – Konferencyjnego przy ul. Sandomierskiej 26 A

w ramach których psycholog i specjalista terapii uzależnień pełnią bezpłatne dyżury gdzie:

• udzielają wsparcia uczniom w rozwiązywaniu zgłaszanych trudności;
• świadczą pomoc dla rodziców i opiekunów w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo – wychowawczych.

Więcej informacji, regulamin oraz harmonogramy na stronie: www.arl.ostrowiec.pl w zakładce: „Punkty konsultacyjne”, pod numerem telefonu: 533 431 651 oraz u pedagogów szkolnych.

Przy Urzędzie Miasta w Ostrowcu Świętokrzyskim funkcjonuje Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, której głównym zadaniem jest prowadzenie postępowań związanych
z leczeniem odwykowym.

 

document Procedura postępowania w związku z wnioskiem o leczenie odwykowe (34 KB)