UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

CHARAKTERYSTYKA CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

Centrum Kształcenia Ustawicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim rozpoczęło działalność w 2004 roku. Organem prowadzącym jest gmina Ostrowiec Świętokrzyski, zaś nadzór pedagogiczny sprawuje Świętokrzyski Kurator Oświaty.
Misją placówki jest:
- upowszechnianie kształcenia ustawicznego
- podwyższanie wykształcenia i kwalifikacji słuchaczy
- różnicowanie oferty edukacyjnej, dostosowanie jej do rynku pracy i indywidualizacja nauczania
- wysoki standard zajęć edukacyjnych prowadzonych przez wykwalifikowaną kadrę
- promowanie uniwersalnych wartości humanistycznych.
Centrum Kształcenia Ustawicznego zapewnia osobom dorosłym możliwość kształcenia, doskonalenia zawodowego i przekwalifikowania. Oferuje bezpłatną naukę w kilku typach szkół (gimnazjum dla dorosłych, liceum ogólnokształcącym dla dorosłych oraz szkoła policealna dla dorosłych) i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych. Centrum funkcjonuje w mieście o tradycjach przemysłowych, w którym proces zmian wymusił potrzebę szybkiego zdobywania wiedzy, uzupełnienia jej oraz przekwalifikowania zawodowego (rekfalifikacji).
W pierwszym roku akces nauki zgłosiło 330 słuchaczy. Szybko okazało się, że tego typu placówka jest bardzo potrzebna w naszym powiecie. Z roku na rok zainteresowanie CKU wzrastało. Obecnie największą popularność zyskują krótkie formy kształcenia – kwalifikacyjne kursy zawodowe - pozwalające na zdobycie uprawnień w zakresie danej kwalifikacji w zawodzie.
Wychodząc naprzeciw wymogom współczesnego rynku pracy, Centrum Kształcenia Ustawicznego poszerza swoją ofertę kształcenia i współpracuje z pracodawcami oraz instytucjami rynku pracy. Oferuje doradztwo zawodowe i psychologiczne.
Placówka ma bardzo dobrą bazę lokalową, jest systematycznie doposażona, została też dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Centrum Kształcenia Ustawicznego to placówka nowoczesna, prężnie działająca, wyróżniająca się na tle innych tego typu placówek, dbająca o wszechstronny rozwój słuchaczy.