Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Logo programu Rodzina 500+

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu Świętokrzyskim przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, w swojej siedzibie Ostrowiec  ul. Świętokrzyska 22, V piętro, w pokoju obsługi interesanta nr 5.16.


Informacje dotyczące programu 500+ można uzyskać w MOPS pod nr tel.
41 276 76 36  codziennie w godzinach 7.00 -

Pomoc państwa w wychowywaniu dzieci „ Rodzina 500+ ”

Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2017r., poz. 1851 z późn. zm.) to systemowe wsparcie polskich rodzin, w ramach którego rodzice (opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka) będą otrzymywać na drugie...