Informacja dla podatników podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego o sposobie doręczania decyzji wymiarowych na rok 2021 

UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść
Logo programu Rodzina 500+

Od 1 stycznia 2020 r. wnioski o ustalenie prawa do:

  • świadczenia rodzinne wraz z dodatkami
  • świadczenia opiekuńcze
  • świadczenia wychowawcze 500+
  • świadczenie Dobry Start 300+

są przyjmowane w niżej podanych punktach w godzinach od 10.00 do 14.00 (poniedziałek – czwartek) oraz w piątek od 7.00 do 16.00 (15.00-16.00 w pokojach dyżurujących) ul. Świętokrzyska 22 piętro V,

  • pokój 5.18 obsługuje nazwiska A-Kub,
  • pokój 5.15 obsługuje nazwiska Kuch-Rom,
  • pokój 5.12 obsługuje nazwiska Ron-Ź,
  • pokój 5.16 obsługuje osoby, gdzie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Od 01.01.2020r. wnioski na poszczególne świadczenia będą wydawane na V piętrze.

 

 

Ponadto wnioski wraz z załącznikami mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą:
- Portalu Emp@tia  (empatia.mrpips.gov.pl),
- bankowości elektronicznej,
- Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS),
- platformy ePUAP