Logo oficjalnego portalu miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

 
A- A A+
        

|    Szukaj      |    

 UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Przekształcenie z mocy prawa wieczystego użytkowania we własność na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. (Dz.U. z 2018r., poz. 1716 z późn. zm.) - czytaj więcej

 Terminy wnoszenia opłat rocznych za przekształcenie i użytkowanie wieczyste - czytaj więcej

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

W dniu 12 maja br. w Ośrodku Wypoczynkowym Gutwin zainaugurowane zostaną ogólnopolskie zajęcia BiegamBoLubię. Podczas zajęć będzie możliwość prowadzenia równocześnie zajęć dla trzech grup o liczebności nie większej niż 6 osób plus 1 trener z wyłączeniem ich obsługi ośrodka.

Podczas zajęć obowiązywać będzie konieczność zachowania dystansu pomiędzy grupami wynosząca minimum 100m, za co odpowiedzialni będę trenerzy prowadzący zajęcia. Podczas zajęć nie będzie możliwości korzystania z przyborów sportowych będących na stanie ośrodka. Trenerzy prowadzący zajęcia zobligowani zostaną do weryfikacji uczestników poprzez prowadzenie imiennej listy uczestników, przekazywanej po zajęciach koordynatorowi BBL.

W czasie zajęć należy stosować się do zaleceń Ministerstwa Zdrowia, a więc zachowywać właściwy dystans, zachowywać zasad higieny, przebierać się i kąpać w domu. Można natomiast ćwiczyć bez maseczek.

W maju zajęcia odbywać się będą w następujące dni i w następujących grupach:
- wtorki (godz. 18.30 – 19.30) – trzy grupy po 6 osób ćwiczących i 1 trener,
- czwartki (godz. 18.30 – 19.30) – trzy grupy po 6 osób ćwiczących i 1 trener,
- niedziele (godz. 9.30 – 10.30) – jedna grupa 6-osobowa i 1 trener.

Zapisy na zajęcia wtorkowe i czwartkowe prowadzone będą bezpośrednio przed zajęciami do wyczerpania limitu osób. Zapisy na zajęcie niedzielne prowadzone będę pod specjalnie tworzonym postem na fanpage’u Biegam Bo Lubię Ostrowiec Świętokrzyski - www.facebook.com/BBLOstrowiec. W obu przypadkach decydująca będzie kolejność zgłoszeń.

Zasady organizowania grup na zajęcia mogą być zmieniane, a podyktowane jest to faktem konieczności dostosowania się do wytycznych Rady Ministrów w sprawie zagrożenia epidemicznego.

Przesuwamy inaugurację VIII MosirGutwinRun 2020

W związku z zagrożeniem epidemicznym COVID-19 i związanymi z nim obostrzeniami wprowadzonymi w kraju przez Radę Ministrów Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zdecydował o zmianie terminów imprezy biegowej „VIII MosirGutwinRun 2020 - Półmaraton i Maraton na raty”. Start imprezy przesunięty został na 5 lipca, kiedy pierwotnie miała się odbyć 3. runda tegoroczna cyklu.

MOSiR zastrzega jednocześnie, że możliwe są dalsze zmiany w terminarzu imprezy, włącznie z rezygnacją z organizacji poszczególnych rund lub całej imprezy, jeśli sytuacja związana z zagrożeniem epidemicznym nie pozwoli na jej przeprowadzenie choćby w ograniczonym zakresie. Kolejne kroki organizator będzie zatem uzależniał od decyzji podejmowanych w kraju przez Rząd.

Terminarz VIII MosirGutwinRun 2020 (aktualny na dzień 5 maja 2020): I. 5 lipca, II. 26 lipca, III. 9 sierpnia, IV 30 sierpnia, V. 20 września, VI. 11 października.