UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Obowiązki prawne

 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Tekst jednolity - Dz. U. z 2003r., nr 106, poz. 1002)

Art. 10. 1. Prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną wymaga zezwolenia organu gminy właściwego ze względu na planowane miejsce prowadzenia hodowli lub utrzymywania psa, wydawanego na wniosek osoby zamierzającej prowadzić taką hodowlę lub utrzymywać takiego psa.

2. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie wydaje się, a wydane cofa się, jeżeli pies będzie lub jest utrzymywany w warunkach i w sposób, które stanowią zagrożenie dla ludzi lub zwierząt.

3. Minister właściwy do spraw administracji publicznej, po zasięgnięciu opinii Związku Kynologicznego w Polsce, ustala, w drodze rozporządzenia, wykaz ras psów uznawanych za agresywne, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.

Wykaz ras psów agresywnych zawiera Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z dnia 8 maja 2003 r.)

Wykaz zawiera 11 pozycji:

1) amerykański pit bull terrier;
2) pies z Majorki (Perro de Presa Mallorquin);
3) buldog amerykański;
4) dog argentyński;
5) pies kanaryjski (Perro de Presa Canario);
6) tosa inu;
7) rottweiler;
8) akbash dog;
9) anatolian karabash;
10) moskiewski stróżujący;
11) owczarek kaukaski

Wykaz ras agresywnych

Amerykański pit bull terrier pit bull terier

angielski pies używany przez myśliwych w łapaniu zwierzyny. Służył do poskramiania agresywnego bydła. Stosowano go także w walkach na psich ringach. Podatny na szkolenie. Przy należytym ułożeniu staje się psem wiernym, towarzyskim.

 

 

 

 

Pies z Majorki pies z majjorki

krzyżówka psa pasterskiego i angielskiego Buldoga. Wykorzystywany do walki z bykami. Obecnie używany, jako pies obronny. Pies wymaga kontaktu z ludźmi. Nie nadaje sie do pilnowania w zamkniętym obiekcie. Jest to pies, który broni a nie atakuje na komendę. Jest podatny na szkolenia, nie należy uczyć go agresji.

 

 

 

Buldog amerykański buldog amer.jpg

stosowany do walk z bykami, niedźwiedziami a nawet z lwami. Jego cechą charakterystyczną jest duży stopień posłuszeństwa. Agresywny w stosunku do innych ras. Pies tylko dla doświadczonych i odpowiedzialnych właścicieli.

 

 

 

Dog argentyński dog argentynski

pochodzi od mastiffów, od dawnego hiszpańskiego psa bojowego. Dog argentyński to opanowany, silny pies, mało szczekający. Sprowokowany potrafi walczyć bezkompromisowo. Psy mają problemy z tolerowaniem innych osobników tej samej płci na swoim terytorium. Pies oddany swemu panu, czujny. Psy tej rasy są szybkie i silne, posiadają zdolność szybkiego uczenia się.

 

 

 

 

 

 

Pies kanaryjski pies kanaryjski

typowy pies bojowy, stróżujący. Używany do polowań. Samodzielny, broniący zdecydowanie swojego terytorium. Podatny na szkolenie. Trzymany był, jako pies podwórzowy, używany był również do organizowanych walk zwierząt. Bronił domu, podwórza i stada.

 

 

 

 

 

Tosa inu tosa inu

pies hodowany w Japonii do walk z dużą dozą agresji w stosunku do innych psów. Odpowiednio ułożony może być psem stróżującym i obronnym, który staje sie przyjacielem rodziny. Tosa Inu jest psem podatnym na szkolenie i chętnie wykonującym polecenia właściciela.

 

 

 

Rottweiler Rottweiler

jest to rasa psów o solidnej budowie ciała. Dawniej był psem pasterskim. Ma zacięty charakter i duży temperament. Poprzez niewłaściwe z nim postępowanie może stać sie psem agresywnym, i bardzo niebezpiecznym dla otoczenia. Jest doskonałym psem obronnym. Spokojny o rozważnym usposobieniu. Czujny i łatwy w szkoleniu.

 

 

 

 

 

Akbash dog akbash dog

pies pochodzący z Turcji i używany, jako pies pasterski i stróżujący. Akbash uważany jest za spokojnego, opanowanego psa. Ma bardzo silnie wykształcony instynkt stróżowania i bronienia, posiada naturalną agresywność.

 

 

 

Anatolian karabash anatolian karabash

używany był do obrony stad owiec i kóz przed wilkami, którym dorównuje tak szybkością, jak i siła. Świetny stróż. Agresywny wobec obcych, inteligentny i wrażliwy. Cechuje go odwaga i wierność w stosunku do stada, którym się opiekuje, swojego pana i jego rodziny. Podatny na szkolenie nie należy uczyć go agresji, wówczas staje sie niebezpieczny.

 

 

 

 

Moskiewski stróżujący moskiewski strozujacy

powstał ze skrzyżowania psa rasy kaukaz i bernardyna. Ma doskonale rozwinięty instynkt stróża. Wymaga silnego przywództwa. Jest to pies o żywym temperamencie, rozwiniętym popędzie ochrony terytorium, obrony i walki. Może być niekiedy nadmiernie pobudliwy. Po odpowiednim szkoleniu jest wspaniałym psem rodzinnym i towarzyskim.

 

 

 

Owczarek kaukaski kaukaz

pochodzi z Kaukazu. Duży nieustraszony pies broniący stad owiec. Wykorzystywano go także do walk psów. Jest wspaniałym obrońcą dobytku i przyjacielem rodziny. Ma silne poczucie własności. Jego cecha jest nieufność do obcych. Ma pęd do obrony i samodzielnego działania. Nie wolno pobudzać go do agresji. Z wiekiem staje sie bardziej niespokojny, dlatego nie jest to towarzysz dla każdego.