UWAGA -

UWAGA - Infolinia w zakresie trudności odbioru odpadów medycznych

Rachunki bankowe gminy - Informacja dla osób płacących podatki i opłaty - czytaj więcej

 Treść

Co zrobić, jeśli pogryzie nas pies?

 indeks

W pierwszej kolejności oczywiście należy myśleć o swoim zdrowiu – odpowiednio opatrzyć ranę, być może wezwać pogotowie lub udać się na ostry dyżur, aby ranę oczyścić i zszyć, a także otrzymać szczepionkę przeciwtężcową. Koniecznie należy sprawdzić, czy pies był szczepiony przeciw wściekliźnie. Jeśli nie był lub jeśli nie można tej informacji ustalić, np. w przypadku psów bezdomnych – konieczne jest przyjęcie szczepionki przeciwko wściekliźnie.  Konieczne jest także ustalenie, czy pies jest czyjąś własnością, jeśli tak – to oczywiście czyją, czy też jest psem bezpańskim. 

 

 

Ustalenie właściciela

 

Jeśli stwierdzimy, że pies jest bezpański i potrafimy go zlokalizować, należy bezwłocznie powiadomić Straż Miejską lub Wydział Infrastruktury Komunalnej, który zgodnie z art. 11a ust. 2 punkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt ma obowiązek odłowić zwierzę. Zwierzę po odłowieniu zostanie przewiezione do lecznicy weterynaryjnej w Szewnie celem poddania go obserwacji w kierunku wścieklizny.

 

Jeśli udało nam się ustalić właściciela psa, najprościej jest rozwiązać sprawę za porozumieniem stron. Najważniejsze to ustalić, czy zwierzę było szczepione przeciw wściekliźnie. Jeśli właściciel psa nie ma dowodu szczepienia lub gdy mamy jakiekolwiek wątpliwości co do przedstawionego dokumentu (na przykład czy dotyczy tego akurat psa), należy niezwłocznie zwrócić się do powiatowego lekarza weterynarii o nakaz kontroli zwierzęcia. Właściciel psa nie płaci za obserwację zwierzęcia, a decyzja ma rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Obowiązki właściciela

 

Obowiązki właściciela psa regulują nie tylko dobre obyczaje, czy kultura osobista, ale przede wszystkim polskie prawo. Zgodnie z art. 77 Kodeku Wykroczeń kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany. Zwykłe lub nakazane środki ostrożności to pojęcie szerokie i obejmuje ono odpowiedni nadzór nad zwierzęciem, ogrodzenie posesji oraz wyprowadzanie na smyczy, a jeśli wymaga tego zachowanie psa – zakładanie kagańca.
Jeśli poszkodowany posiada wspomniany już dowód w postaci pisemnego świadectwa sądowo-lekarskich oględzin ciała, może pozwać właściciela psa do sądu, na podstawie art. 431 Kodeksu Cywilnego. W praktyce oznacza to, że  opiekun psa jest odpowiedzialny za jego działania zawsze, niezależnie od miejsca zdarzenia – nawet jeśli pies pogryzie kogoś w obrębie własnej posesji.

 

Jak się zachować w przypadku zagrożenia?

4fa2a532f35d6 o